Preskočiť na obsah
Obrázok predstavujúci systém ERP a systém finančného plánovania a analýzy spoločnosti SAP

Odolnosť s pripravenými financiami

Minimalizujte vplyv narušenia ekonomickej činnosti a zachovajte svoju kontinuitu podnikania pre rýchlo rastúci počet zamestnancov na diaľku. Inteligentné riešenia ERP a digitálne jadro spoločnosti SAP môžu pomôcť spoločnostiam získať vysokú odolnosť, ktorá ich prevedie krízou.

Pozrite si video

50%

zníženie objemu manuálnych procesov.

Varian business transformation story
Obrázok databázy stojacej za inteligentným systémom ERP SAP S/4HANA

Plánovanie podnikových zdrojov

Transformujte svoje podnikové procesy pomocou nášho inteligentného integrovaného systému ERP – SAP S/4HANA.

Osvedčené postupy a možnosti určené pre konkrétne odvetvie

Procesy využívajúce strojové učenie

Integrované analytické nástroje v reálnom čase

Automatizované procesy pre celú skupinu

Priebežné plánovanie materiálových požiadaviek

Predikcia oneskorenia dodávok a inteligentná náprava

Ďalšie informácie
Obrázok malého obchodu, ktorý predstavuje malé a stredné podniky

ERP pre malé a stredne veľké podniky

Rozvíjajte svoj podnik pomocou cloudového a lokálne implementovaného softvéru ERP spoločnosti SAP, ktorý vyhovuje vašim potrebám a rozpočtu.

Prepojené procesy v každej časti vášho podniku

Prístup k štatistikám a analýzam odkiaľkoľvek

Rýchle nasadenie pre rýchlu návratnosť investícií

Zjednodušené interakcie s dnešnými digitálnymi spotrebiteľmi

Ďalšie informácie

80%

zákazníkov spoločnosti SAP, ktorí nedávno implementovali riešenie SAP S/4HANA Cloud, sú malé alebo stredné podniky

Source: SAP Global Corporate Fast Facts

40%

rýchlejšie generovanie finančnej uzávierky.

Emirates NBD Bank customer story
Piktogram grafov predstavujúcich softvér na finančné plánovanie a analýzu spoločnosti SAP

Finančné plánovanie a analýza

Konajte v daný okamih a sústreďte sa viac na stratégiu zjednotením transakcií, analýz a plánovania.

Analýza výnosov a nákladov v reálnom čase

Nepretržité plánovanie a prognózovanie

Rýchla tvorba predikcií a simulácií v reálnom čase

Zvýšená presnosť prognóz

Lepšia marža a optimalizovaný hotovostný tok

Ďalšie informácie
Obrázok predstavujúci finančné výkazníctvo s možnosťami účtovníctva ERP

Účtovná a finančná uzávierka

Automatizujte a zefektívnite financie – od odsúhlasenia a konsolidácie po súlad s predpismi a vykazovanie.

Zjednodušené procesy finančnej uzávierky

Vyššia kvalita finančnej uzávierky a lepšia kontrola nad jej priebehom

Rýchla a transparentná finančná konsolidácia

Riadenie vašich komplexných medzipodnikových procesov

Ďalšie informácie

65%

menej pracovných dní potrebných na spracovanie uzávierky so systémom SAP S/4HANA.

Enel customer case study

20-40%

zníženie nákladov/poplatkov za správu hotovosti a pokladnice.

SAP Performance Benchmarking
Piktogram peňazí predstavujúci systém finančného manažmentu spoločnosti SAP

Správa pokladnice

Efektívnejšie spravujte prevádzkový kapitál, platby a finančné riziká pomocou integrovaných riešení.

Komplexná správa prevádzkového kapitálu

Centrálne zjednodušenie platieb

Optimalizovaná hotovosť a likvidita

Hladké prepojenie a integrácia

Znížené finančné riziká

Integrované riadenie súladu s predpismi a analýzy

Ďalšie informácie
Piktogram účtu predstavujúceho opakujúce sa príjmy s riešeniami ERP spoločnosti SAP

Správa pohľadávok, fakturácie a výnosov

Maximálne uľahčite zákazníkom platby modelmi predplatného a fakturácie podľa spotreby.

Škálovateľné modely predplatného

Digitalizovaná správa pohľadávok

Zefektívnenie individuálnej a hromadnej fakturácie

Inteligentné párovanie platieb

Konvergentné účtovanie a fakturácia

Natívne integrovaný balík

Ďalšie informácie

50%

zníženie nákladov na nedobytné pohľadávky.

SAP Performance Benchmarking

75%

zníženie objemu manuálnej práce pre vybrané kontrolné činnosti riadením na základe výnimiek s kontrolným monitorovaním.

Eli Lilly customer case study
Piktogram vládnej budovy predstavujúci riešenia GRC

Kybernetická bezpečnosť, riadenie, riziká a súlad s predpismi

Budujte si dôveru v digitálnom priestore a rýchlo sa prispôsobujte zmenám v technológiách, predpisoch a globálnom prostredí.

Integrované riadenie rizík a súladu s predpismi

Monitorovanie bezpečnosti aplikácií a udalostí v reálnom čase

Nepretržitá kontrola a monitorovanie výnimiek

Rozsiahle riadenie ochrany dát a osobných údajov

Automatizované a centrálne riadené globálne obchodné procesy

Optimalizovaná správa identity a prístupu

Ďalšie informácie

Úspechy zákazníkov so spoločnosťou SAP

Máte otázky? Spojte sa s nami.

Na začiatok