Skip to Content

Obstarávanie
a siete

Znížte svoje náklady a zvýšte svoje zisky pomocou postupov na strategické zabezpečovanie zdrojov

Zjednodušte svoje procesy obstarávania (a znižujte pri tom riziká) pomocou automatizovaných schvaľovacích postupov, ktoré podporujú účinnú spoluprácu s dodávateľmi. Zlepšite svoju správu dodávateľov a zmlúv pomocou cieleného riadenia výdavkov a analýz.

Vyriešte svoje požiadavky na zásobovací reťazec

Previous Next

Rozšírte spoluprácu a zvýšte súlad s kupujúcimi a dodávateľmi

Zvýšte efektivitu procesov od zabezpečenia zdrojov po obstaranie a od výberu v katalógu po príjem hotovosti pomocou rýchleho nákupu v štýle spotrebiteľských nákupov, ktorý poskytuje väčšiu kontrolu nad nákupmi.

Pozrite si fakty

66%

menej krokov v procese platenia faktúr.

American Eagle - údaje zákazníka

75%

skrátenie trvania spracovania nákupnej objednávky.

JM Family Enterprises - údaje zákazníka

65%

automatizácia riadkových položiek nákupných objednávok.

Clariant - údaje zákazníka

Úspechy zákazníkov s produktmi SAP Ariba

Previous Next

Zjednodušené globálne procesy P2P s riešeniami SAP Ariba

Pozrite sa, ako spoločnosť JPMorgan Chase uľahčuje spoluprácu a automaticky spracúva nákupy, čo vedie k zvýšeniu dodržiavania súladu so zmluvami.

Zvýšenie jednoduchosti obstarávania s riešeniami SAP Ariba

Zistite, ako štandardizované procesy pomáhajú spoločnosti Nexans Group získať ucelený prehľad o aktivitách elektronického obstarávania a účinnejšie zhodnocovať služby dodávateľov.

Skrátenie spracovania objednávky vďaka Ariba Network

Zistite, ako automatizované obstarávanie pomohlo spoločnosti Dole skrátiť 16 dní trvajúce spracovanie nákupnej objednávky na pár hodín.

Transformujte praktiky obstarávania pomocou technológií

Previous Next

Zvýšte efektivitu celého spracovania od analýzy po platbu a podporte svoje podnikové ciele pomocou najlepších postupov pre obstarávanie vo svojej triede.

Aktuálne novinky a trendy od odborníkov

Back to top