Skip to Content
SAP Analytics Cloud na počítačovom monitore
Získajte všetky funkcie, ktoré potrebujete na analýzu v cloude – business intelligence (BI), rozšírené aj prediktívne analýzy podniku či podnikové plánovanie – v jedinom riešení.
Back to top