Preskočiť na obsah

Čo je SAP Analytics Cloud?

Riešenie SAP Analytics Cloud kombinuje BI, plánovanie, prediktívne a rozšírené analytické možnosti v jedinom jednoduchom cloudovom prostredí. Je postavené na technológiách využívajúcich umelú inteligenciu aj databázu in-memory a patrí medzi najpokročilejšie analytické riešenia na scéne.

Pracujte s istotou

SAP Analytics Cloud už mení spôsob rozhodovania tisícov zákazníkov vo viac 75 krajinách. Pripojte sa k nim a začnite využívať riešenie SAP Analytics Cloud, aby mali všetci vo vašej organizácii analýzy, s ktorými sa môžu rozhodovať lepšie a pracovať s istotou.

Komplexné prostredie

Získajte prístup k všetkým analýzam v jednom prostredí.

 • Objavujte, analyzujte, plánujte a predpovedajte pomocou jedného prostredia pre všetky zariadenia.
 • Robte komplexné rozhodnutia pomocou správy údajov a analýz, ktoré nájdete na jednom mieste.
 • Upravujte rozsah podľa potrieb podniku a rôznorodých používateľov vo všetkých oblastiach rozhodnutí (strategických, prevádzkových a taktických).

Business Intelligence

Preskúmajte údaje v celej organizácii a pri dôležitých rozhodnutiach sa spoľahnite na  analýzy, ktoré si vďaka intuitívnym funkciám vytvoríte sami.

 • Získajte okamžite prehľady a konajte v kontexte podnikových procesov.
 • Analyzujte, predpovedajte, plánujte a realizujte kroky v podnikových procesoch, aby ste mali okamžitý prehľad o akcii.
 • Zvýšte angažovanosť a zodpovednosť vďaka integrovaným možnostiam spolupráce.

Plánovanie

Hladko prepájajte a vytvárajte finančné a operačné plány v jednom riešení, aby ste podporili lepšie rozhodnutia pomocou integrovaných plánov.

 • Konajte v danom momente plánovaním, analyzovaním a simuláciou údajov priamo v podnikovom riešení.
 • Neustále spolupracujte s celým tímom na plánoch v kontexte väčšej zodpovednosti.
 • Objavte prediktívne plánovanie odhalením špičkových hráčov, ktorí najviac ovplyvňujú výkon, pomocou prediktívnej prognózy a nástrojov strojového učenia.

Rozšírené možnosti analýzy

Rozhodujte sa rýchlejšie a šikovnejšie na základe analýz postavených na umelej inteligencii.

 • Pýtajte sa ako pri bežnom rozhovore a získavajte okamžité výsledky v prirodzenom jazyku, ktorému rozumiete.
 • Spoznajte, čo skutočne stojí za ukazovateľmi KPI a robte tie správne kroky pomocou automatizovaného strojového učenia, ktoré objavuje doposiaľ nepoznané vzťahy v údajoch.
 • Predpovedajte výsledky, generujte prognózy a automatizujte prediktívne plánovanie s istotou.

Čo hovoria o riešení SAP Analytics Cloud analytici?

Optimalizujte BI pomocou integrovaných analytických nástrojov

Preskúmajte vysvetlenie spoločnosti Forrester Consulting, prečo integrácia analýz do podnikových aplikácií prináša prehľady, ktoré sú zasadené v kontexte a umožňujú robiť ďalšie kroky.

Zistite, ako sa darí zákazníkom dosahovať úspechy s riešením SAP Analytics Cloud

Premeňte sa pomocou integrovaných analýz na inteligentný podnik

Konsolidujte prístup k údajom a dajte ľuďom, ktorí robia rozhodnutia, včas relevantné informácie. Integráciou analýz do používaných aplikácií môžete odstrániť silá v prehľadoch a zvýšiť produktivitu, čo vám umožní rozhodovať sa lepšie a s väčšou istotou a zvýšiť tak celkovú efektivitu podniku.

SAP S/4HANA s prehľadmi riešenia SAP Analytics Cloud

Optimalizujte hodnotu podnikových údajov s preddefinovanými prehľadmi, ktoré sú integrované do každodenných procesov, prispôsobeným prístupom k údajom a možnosťami ad hoc analýzy.

Riešenia SAP SuccessFactors s prehľadmi riešenia SAP Analytics Cloud

Rozprávajte presvedčivé príbehy pomocou údajov z riešení SAP SuccessFactors a zároveň uplatňujte prístupy podľa rolí a správu ochrany osobných údajov postavenú na ľuďoch.

Inteligentná správa výdavkov s prehľadmi riešenia SAP Analytics Cloud

Využívajte BI možnosti založené na živých údajoch, ktoré ponúka riešenie SAP Analytics Cloud integrované do riešení SAP Fieldglass.

Skúsenosti zákazníkov s prehľadmi riešenia SAP Analytics Cloud

Maximalizujte výkonnosť pomocou optimalizovaných stimulačných plánov,  stratégií predaja a analýzy demografie zákazníkov, ich správania a výsledkov kampane.

Inteligentné prehľady pre všetkých vďaka integrovanému vydaniu riešenia SAP Analytics Cloud

Vneste do analytických procesov viac demokracie, harmónie a kontextu, aby mohol každý používateľ pracovať rýchlejšie, lepšie a s väčšou istotou.

Pozrite si ďalšie produkty

Preskúmajte ďalšie analytické produkty, ktoré vyriešia vaše potreby.

SAP Digital Boardroom

Zmeňte svoje tradičné správy o hospodárení na scenáre o výkonnosti pomocou prehľadov výkonnosti.

SAP Analytics Hub

Poskytujte jediný bod prístupu k celému analytickému obsahu a nástrojom bez ohľadu na lokalitu.

SAP BusinessObjects Business Intelligence

Podporte rast svojho podniku jedinou centralizovanou platformou, ktorá spája tvorbu prehľadov a vizualizácií.

Máte otázky? Spojte sa s nami.

Na začiatok