Preskočiť na obsah
Obrázok mesta v noci

SAP Business Technology Platform

Platforma vytvorená s ohľadom na flexibilitu a možnosť voľby vám môže pomôcť zrýchliť inovácie a naplno využívať potenciál vášho podniku.

Stavajte na jednotnej platforme

SAP Business Technology Platform (SAP BTP) spája správu údajov, analytické nástroje, umelú inteligenciu a vývoj, automatizáciu a integráciu aplikácií do jednotného prostredia.

Prispôsobte prostredie aplikáciám SAP

  • Poskytujte inovácie, ktoré sa prirodzene integrujú s aplikáciami SAP
  • Rozširujte interakcie používateľov pomocou umelej inteligencie a automatizácie
  • Získajte prístup k úplným zobrazeniam všetkých údajov v reálnom čase

Inovujte rýchlejšie na základe podnikového kontextu

  • Pracujte rýchlejšie pomocou vývojárskych nástrojov no‑code a code‑first
  • Používajte a analyzujte údaje z aplikácií SAP v správnom kontexte a význame
  • Zrýchlite spustenie projektov s vopred pripraveným obsahom a prípadmi použitia pre vaše odvetvie

Používajte dôveryhodnú podnikovú platformu

  • Implementujte riešenia v kľúčovom cloudovom prostredí spravovanom spoločnosťou SAP
  • Prispôsobujte podnikové procesy bez nutnosti údržby
  • Pri spolupráci s existujúcim prostredím IT používajte preferovaný cloud

 

Najnovšie správy

Navzájom prepojené čísla
Obrázok prsta, ktorý sa dotýka obrazovky mobilného zariadenia

83 % globálnych IT odborníkov, ktorí boli zapojení do prieskumu, uvádza, že zdokonalenie podnikovej integrácie je najvyššou prioritou na nasledujúce 1 až 2 roky

Prečítajte si správu ESG

Zrýchlite automatizáciu pomocou nového prostredia typu no‑code v riešení SAP Process Automation.

Ďalšie informácie

Príklady použitia platformy SAP BTP

Pozrite sa, ako zákazníci inovujú na základe úvah o platforme.  

Obrázok robotickej ruky, ktorá píše na klávesnici
Obrázok vlny údajov

Automatizujte a optimalizujte podnikové procesy pomocou riešenia SAP AI Business Services

Prehrať

Zapracujte finančné plánovanie a analýzy do xP&A

Prehrať

Ako naši zákazníci dosahujú merateľné výsledky

Jeden zdroj na prístup k podnikovým údajom

Zistite, ako spoločnosť Evernex zlepšila skúsenosti používateľov tým, že každému zamestnancovi poskytla správne nástroje a informácie na efektívne plnenie úloh.

O 66 % nižšie náklady v infraštruktúre IT

Pozrite sa, ako spoločnosť Costain mení údaje na príležitosti a optimalizuje tak infraštruktúru, projekty vývoja a cestu k nulovým emisiám uhlíka v Spojenom kráľovstve.

Rozhodovanie na ľade podľa analytických prehľadov pre trénerov

Zistite, ako SAP, Apple a NHL spoločne inovovali aplikáciu, ktorá poskytuje analýzy v reálnom čase pre informovanejšie rozhodovanie na ľade.

Úplná transparentnosť finančných prostriedkov tretích strán

Zistite, ako spoločnosť Zalando Payments (ZPS) zdokonalila svoju finančnú stratégiu a súlad s predpismi vytvorením vlastného finančného modelu.

Zmena ubytovacích a stravovacích služieb pre VIP digitálnym trhoviskom

Pozrite sa, ako spoločnosť Daimani prostredníctvom integrácie správy udalostí, financií a predaja podporuje 70 mien, 30 spôsobov platby a 7 jazykov.

Rýchlejšie prehľady a prognózy v cloude

Zistite, ako spoločnosť Vestas Wind Systems vytvára správy 240‑krát rýchlejšie – z 20 minút na päť sekúnd.

Seriál o zákazníkoch Better Together

Platforma SAP BTP pomáha našim zákazníkom a partnerom s inováciou nových riešení a riešením podnikových výziev.

Pozrite sa, prečo je SAP lídrom

Voľba zákazníkov pre oblasť EiPaaS podľa prieskumu Gartner Peer Insights pre rok 2021

SAP získal titul Voľba zákazníkov pre oblasť EiPaaS v prieskume Gartner Peer Insights pre rok 2021. Toto ocenenie si veľmi vážime a budeme aj naďalej vytvárať riešenia a poskytovať služby s ohľadom na spätnú väzbu zákazníkov.

Máte otázky? Spojte sa s nami.

Na začiatok