Skip to Content

SAP Business One

Potrebujete viac ako nástroje pre účtovníctvo? Spravujte ľubovoľný aspekt svojej malej alebo stredne veľkej firmy so systémom SAP Business One.

Získajte lepšiu kontrolu nad svojou malou alebo stredne veľkou firmou či dcérskou spoločnosťou so systémom SAP Business One – podnikovým softvérom, ktorý je navrhnutý tak, aby rástol s vami. Toto riešenie dokáže zjednodušiť vaše kľúčové procesy – od účtovníctva a riadenia vzťahov so zákazníkmi až po riadenie dodávateľských reťazcov a nákup. Dôveruje mu už viac ako 50 000 spoločností v 150 krajinách.

 • Zaznamenávajte všetky podnikové informácie do jedného rozšíriteľného systému
 • Získajte odpovede na kľúčové otázky týkajúce pomocou integrovaných analytických nástrojov
 • Umožnite zamestnancom pracovať so softvérom prostredníctvom intuitívnej mobilnej aplikácie bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú
 • Nasaďte lokálne alebo cloudové riešenie v priebehu len 2 až 8 týždňov*

Prečítajte si brožúru

Začať používať skúšobnú verziu

Skúsenosti zákazníkov

Nájdite riešenie ERP pre konkrétne odvetvie vašej malej alebo stredne veľkej firmy

Začnite využívať výhody bohatých funkcií pre špecifické sektory, osvedčených postupov a procesov zabudovaných do systému SAP Business One. Vyberte si z riešení pre malé a stredne veľké firmy z rôznych odvetví a získajte nástroje, ktoré vám pomôžu excelovať vo vašom odbore.  Nevidíte v zozname nižšie svoje odvetvie? Buďte bez obáv. Systém SAP Business One bude fungovať v malej alebo stredne veľkej firme z ľubovoľného odvetvia.

Spotrebný priemysel

Prispôsobte každý aspekt svojho podnikania potrebám moderných spotrebiteľov – so softvérom SAP Business One pre spotrebný priemysel. Predvídajte, plánujte a spravujte dopyt – a dodávajte spotrebný tovar a produkty, po ktorých zákazníci túžia.

 • Riadenie vzťahov so zákazníkmi – Zlepšujte vernosť zákazníkov pomocou najaktuálnejších predajných a marketingových údajov, prognóz, histórie objednávok a sledovania podpory predaja
 • Komplexné riadenie firmy – Získajte ucelený prehľad o svojom podnikaní – od ziskovosti a marží až po predaj, marketing a riadenie vzťahov so zákazníkmi
 • Podpora nákupu – Používajte výkonné nástroje na predvídanie dopytu a rozhodujte sa pri nákupe lepšie a cenovo efektívnejšie 
 • Kontrola dodávateľov – Udržiavajte nízke marže vďaka kompletným informáciám o dodávateľoch – od nákupu až po riadenie skladových zásob
 • Informácie o objednávkach – Získajte prehľad o zásobách, predajoch, objednávkach, cenách, produktoch v distribúcii, expedícii a vrátených dodávkach
 • Integrácia centrály/dcérskych spoločností/dodávateľov – Integrujte a štandardizujte procesy vo všetkých obchodných jednotkách

 

Video: Úspech spoločnosti Daily Greens (3 minúty)

Collapse
Strojárstvo

Spĺňajte požiadavky zákazníkov a vytvárajte nové zdroje príjmov so systémom SAP Business One pre priemyselnú výrobu. Znížte náklady na dodávateľské reťazce, zrýchlite výrobný cyklus, minimalizujte počet chybných kusov a nutnosť úprav – a zrýchlite dosahovanie zisku.

 • Komplexné riadenie firmy – Získajte úplný prehľad o podnikových procesoch vrátane účtovníctva, výroby, predaja, marketingu a ďalších oblastí
 • Distribúcia tovaru – Minimalizujte zásoby efektívnymi dodávkami hotových výrobkov distribútorom a koncovým zákazníkom
 • Integrácia centrály/dcérskych spoločností/dodávateľov – Integrujte a štandardizujte procesy vo všetkých obchodných jednotkách
 • Plánovanie výroby – Optimalizujte výnosy a zefektívnite proces výroby
 • Kontrola dodávateľov – Zlepšite prehľad a kontrolu nad informáciami o dodávateľoch od nákupu komponentov až po riadenie skladových zásob
 • Riadenie skladových zásob – Získajte prehľad a vytvárajte zostavy o zásobách komponentov, ktoré sa používajú vo výrobe a finálnych produktoch
 • Informácie o objednávkach – Získajte prehľad o skladových zásobách, predajoch, objednávkach a cenách, o produktoch, ktoré distribuujete, ako aj o tých, ktoré ste vyexpedovali alebo ktoré boli vrátené
 • Riadenie vzťahov so zákazníkmi – Získajte prístup k najnovším predajným a marketingovým údajom, prognózam a histórii objednávok zákazníkov

 

Video: Úspech spoločnosti Grandluxe (3 minúty)

Collapse
Odborné služby

Poskytujte svojim zákazníkom konzistentné služby na vysokej úrovni so softvérom SAP Business One pre firmy poskytujúce odborné a konzultačné služby. Nastavte proces pre poskytovanie služieb, ktorý budete môcť opakovať – a zlepšite plánovanie zdrojov, riadenie projektov, fakturáciu a ďalšie oblasti.

 • Komplexné riadenie firmy – Získajte ucelený prehľad o riadení obchodných príležitostí a vytváraní ponúk, zabezpečovaní zdrojov, fakturácii, riadení projektov, predaji, marketingu a ďalších oblastiach
 • Riadenie vzťahov so zákazníkmi – Získajte prístup k najnovším predajným a marketingovým údajom, prognózam a histórii objednávok – a zamerajte sa na ziskových zákazníkov s možnosťou opakovaných obchodných príležitostí
 • Riadenie zdrojov – Identifikujte kvalifikovaných a v danom okamihu dostupných zamestnancov, novoprijatých zamestnancov a príležitostných pracovníkov – a optimalizujte celý proces riadenia zdrojov
 • Riadenie podnikových procesov – Spravujte komplexné podnikové procesy pre predajné služby, plánovanie zdrojov, dodávky projektov, fakturáciu a ďalšie oblasti

 

Video: Úspešné majstrovstvá sveta v krikete z roku 2015 (4 minúty)

Cagney Contract Cleaning: So systémom SAP Business One je všetko jednoduché

Collapse
Maloobchod

Poskytujte zákazníkom produkty, informácie a prispôsobené nákupné skúsenosti, ktoré chcú, naprieč všetkými kanálmi – so systémom SAP Business One pre maloobchod. Využite prehľad o zákazníkoch a predajných kanáloch v reálnom čase, zaujmite nakupujúcich a optimalizujte všetko od spôsobov podpory predaja až po dodávateľský reťazec.

 • Riadenie vzťahov so zákazníkmi – Získajte jednoduchý prístup k najnovším informáciám o predaji a marketingu, prognózam a histórii objednávok zákazníkov
 • Komplexné riadenie firmy – Získajte maximálny prehľad o ziskovosti a maržiach, predaji, marketingu, zásobách a ďalších oblastiach
 • Podpora nákupu – Využívajte presné prognózy na lepšie a cenovo efektívne nákupné rozhodnutia
 • Kontrola dodávateľov – Zlepšite prehľad o dodávateľoch vrátane nákupu a riadenia skladových zásob
 • Informácie o objednávkach – Získajte prehľad o zásobách, predajoch, objednávkach, cenách, produktoch v distribúcii, expedícii a vrátených dodávkach 
 • Integrácia centrály/dcérskych spoločností/dodávateľov – Integrujte a štandardizujte procesy vo všetkých obchodných jednotkách

 

Video: Úspech spoločnosti Soloptical (3 minúty)

Video: Úspech spoločnosti Huber’s Butchery (3 minúty)

Collapse
Veľkoobchodná distribúcia

Proaktívne spĺňajte požiadavky zákazníkov a dodávateľov so systémom SAP Business One pre veľkoobchodných distribútorov. Zlepšite všetko od plánovania dopytu až po riadenie skladových zásob a dodávateľských reťazcov – a pomocou flexibilných a úzko integrovaných procesov dosiahnite dokonalosť prevádzky.

 • Kompletný prehľad – Získajte úplný prehľad o svojom podnikaní vrátane dôležitých zákazníkov, zásob, objednávok, fakturácie a dodávok
 • Riadenie dodávateľských reťazcov a dodávateľov – Zjednodušte procesy spojené s dodávateľskými reťazcami, vybudujte sieť dodávateľov a dobre ju spravujte
 • Spätné účtovanie pohľadávok – Zvýšte ziskovosť vďaka inteligentnejšiemu a efektívnejšiemu zúčtovaniu vráteného tovaru
 • Objednávky a ich spracovanie – Zlepšite celkové skúsenosti zákazníkov s možnosťou objednávok tovaru prostredníctvom rôznych kanálov a ich rýchlym spracovaním
 • Výkazy – Vytvárajte rýchle a presné výkazy o prichádzajúcich a odchádzajúcich zásielkach, skladových zásobách a umiestnení jednotlivých položiek

 

Video: Úspech spoločnosti Becher-Madsen Service (3 minúty)

Collapse

Vlastnosti produktu

Funkcie

Účtovníctvo a finančný manažment

Zjednodušte a automatizujte finančný manažment s podnikovým softvérom, ktorý integruje účtovné, predajné a nákupné údaje. Zlepšite marže, znížte počet chýb a podporte rozhodovanie, ktoré prinesie ďalšie zisky.

Finančný manažment so systémom SAP Business One

Collapse
Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM)

Uzavrite obchody s potenciálnymi zákazníkmi, udržiavajte ich spokojnosť a maximalizujte výnosy. Naše integrované nástroje CRM podporujú všetky vaše predajné, servisné a marketingové aktivity – od riadenia kampaní cez sledovanie potenciálnych zákazníkov až po poskytovanie podpory po predaji.

 

Riadenie vzťahov so zákazníkmi so systémom SAP Business One

Collapse
Riadenie skladov a výroby

Spravujte zásoby vo viacerých rôznych skladoch v reálnom čase a udržiavajte nákladovo efektívnu výrobu. Náš softvér pre malé firmy vám pomôže sledovať a zaznamenávať pohyb tovaru v sklade, optimalizovať stav zásob, zlepšovať včasné dodávky a predchádzať nedostatku tovaru na sklade.

 

Riadenie skladov a zásob so systémom SAP Business One

Collapse
Nákup

Nájdite nové zdroje úspor optimalizáciou celého nákupného procesu – od plánovania a vytvorenia objednávky až po výber dodávateľa, fakturáciu a platbu.

Riadenie nákupu so systémom SAP Business One

Collapse
Výkazy a analytické funkcie

Umožnite zamestnancom získať odpovede na najnaliehavejšie otázky v reálnom čase – s jednoduchým a rýchlym prístupom k intuitívnym analytickým funkciám a nástrojom pre Business Intelligence a výkazy.

Collapse
Riešenia integrácie

Potrebujete integrovať svoje podnikové procesy s materskou spoločnosťou, partnermi alebo s inými aplikáciami a službami? Zoznámte sa s riešeniami integrácie systému SAP Business One pre rastúce a globálne organizácie.

Riadenie dcérskych spoločností so systémom SAP Business One

Collapse

Víťazstvo vďaka integrovanému systému ERP

EvoShield je rýchlo rastúca spoločnosť podnikajúca v oblasti ochranných športových pomôcok a oblečenia. Prečítajte si správu spoločnosti Aberdeen a zistite, ako pomocou systému SAP Business One zlepšuje komunikáciu s partnermi a vďaka informáciám sa lepšie rozhoduje.

Nový SAP Business One pomáha SME fungovať v reálnom čase

Najnovšia verzia aplikácie SAP Business One je dostupná lokálne aj v cloude a ponúka nové funkcie vrátane inteligentných analytických nástrojov, riadenia projektov a aplikačného rozhrania na prístup k podnikovým funkciám v reálnom čase.

Zjednodušte si prácu vďaka jedinému systému

Podľa prieskumu spoločnosti Aberdeen pomáhajú riešenia na plánovanie podnikových zdrojov (ERP) organizáciám všetkých veľkostí čeliť výzvam a poskytujú im jeden podnikový systém, vďaka ktorému majú lepší prehľad, podporujú ich efektivitu a uľahčujú rozhodovanie. Pozrite si infografiku a zistite, ako vám môže systém ERP zjednodušiť život.

Vyskúšajte si systém SAP Business One Cloud

Otestujte si systém SAP Business One Cloud Preskúmajte rôzne obchodné scenáre a vyskúšajte si intuitívne funkcie na vlastnej koži.  

Možnosti licencovania a nákupu

Začať pracovať so systémom SAP Business One je jednoduché. Modulárna štruktúra licencií softvéru SAP vám umožňuje získať a zaplatiť licencie pre počet používateľov, ktorý práve potrebujete. Znamená to, že môžete začať s počtom, ktorý vaša organizácia potrebuje dnes, a pridať ďalších používateľov v prípade, že sa vaše potreby zmenia.  

Vyhľadávanie partnerov: Systém SAP Business One sa predáva a implementuje prostredníctvom globálnej siete partnerov spoločnosti SAP. Ak chcete nájsť partnera spoločnosti SAP vo svojom okolí, použite náš nástroj na vyhľadávanie partnerov. Prípadne nás kontaktujte a my vám pomôžeme nájsť toho správneho partnera pre vaše potreby.

Obchod SAP Store: Spoločnosť SAP ponúka spolu so svojimi partnermi viac ako 500 balíkov plne integrovaných riešení SAP Business One, ktoré pokrývajú procesy v špecifických sektoroch. Navštívte obchod SAP Store a vyberte si z ponúkaných riešení to pravé.

 

Ďalšie varianty systému SAP Business One

SAP Business One Cloud predstavuje to najlepšie z cloudového systému ERP – uľahčite si spravovanie najdôležitejších podnikových procesov za dostupnú cenu.

SAP Business One, verzia pre SAP HANA, ponúka integrované funkcie využívajúce in-memory technológiu, ktoré od aplikácie ERP aplikácie očakávate – financie, riadenie vzťahov so zákazníkmi a riadenie dodávateľských reťazcov.

SAP Business One, analytické nástroje využívajúce platformu SAP HANA, sú cenovo dostupné analytické funkcie, ktoré využívajú poprednú in-memory platformu SAP HANA a pomáhajú urýchľovať rozhodovanie vďaka informáciám získaným z údajov.

Mobilná aplikácia SAP Business One umožňuje bezpečný prístup k interným informáciám a procesom na cestách, vďaka čomu môžete svoju firmu riadiť odkiaľkoľvek pomocou svojho obľúbeného zariadenia so systémom Apple alebo Android.

Štartovací balík SAP Business One ponúka najlepšie funkcie tohto riešenia za zníženú cenu – a je možné ho kedykoľvek inovovať na plnú verziu. Ideálne riešenie pre spoločnosti, ktoré sú dnes malé, ale plánujú rásť.

Back to top

Call me now