Skip to Content

SAP Business ByDesign: Cloudový systém ERP pre stredne veľké a dcérske spoločnosti

Na riadenie celej firmy vám stačí jedno cloudové riešenie ERP – SAP Business ByDesign. Je ideálne prispôsobené väčším stredným firmám a pobočkám veľkých korporácií. Tento kompletný a integrovaný balík softvéru vo forme služby podporuje financie, ľudské zdroje, predaj, nákup, zákaznícke služby, riadenie dodávateľských reťazcov a ďalšie oblasti.

Prečo SAP Business ByDesign?

Pretože tento cloudový softvér na riadenie firiem podporuje všetky podnikové procesy od financií až po riadenie vzťahov so zákazníkmi – a je dostupný kedykoľvek, kdekoľvek a takmer na ľubovoľnom zariadení. Stredne veľkým firmám pomáha využívať príležitosti a urýchľovať rast – dcérskym spoločnostiam zasa využívať zdroje svojich matiek a súčasne zachovávať ich flexibilitu.

 • Zjednodušujte komplexné procesy a maximalizuje efektivitu v celej organizácii
 • Získajte včas cenné informácie vďaka integrovaným analytickým funkciám a zostavám platformy SAP HANA
 • Spravujte svoju firmu kedykoľvek a odkiaľkoľvek vďaka vstavaným mobilným aplikáciám
 • Spoliehajte sa na mimoriadne dobre zabezpečené dátové centrá, ktoré spravujú, monitorujú a udržiavajú odborníci spoločnosti SAP
Previous

Cloudový systém ERP: Významný faktor rastu

V nedávnej štúdii skúmala spoločnosť Mint Jutras ciele, úlohy a aktuálnu situáciu v takmer 800 spoločnostiach na celom svete. Zoznámte sa s výsledkami a zistite, prečo sa riešenia vo forme služby uvádzajú do prevádzky o 14 % rýchlejšie ako lokálne nasadené riešenia. 

Tri dimenzie systému SAP Business ByDesign sú základom pre rast

Dokáže systém SAP Business ByDesign naozaj zvýšiť rast a maximalizovať zisky? Spoločnosť Mint Jutras preskúmala funkcie, architektúru a vhodnosť riešení na použitie – a našla odpoveď. Prečítajte si túto správu, preštudujte si výsledky a zistite, prečo nie je každý cloudový softvér ERP vytvorený rovnako.                

 

Aj odpredaj časti organizácie môže viesť k rastu

Keď sa spoločnosť Evonik rozhodla zbaviť sa niektorých prevádzkových jednotiek a zamerať sa len na chemický priemysel, bolo nutné vyňať ich z implementácie systému SAP ERP. Pozrite sa, prečo sa spoločnosť Evonik rozhodla používať systém SAP Business ByDesign ako dočasné riešenie pre firmy, ktoré práve odpredávala.                

 

Next

Zistite, ako dokáže systém SAP Business ByDesign zjednodušiť život podnikovým používateľom a IT pracovníkom:

Funkcia podľa oddelení firmy

CRM (riadenie vzťahov so zákazníkmi)

Odborná správa marketingových, predajných a servisných procesov a podpora komunikácie so zákazníkmi vďaka systému SAP Business ByDesign.

 • Marketing
  Využite informácie o individuálnych zákazníkoch pre efektívnejšie kampane, na vytváranie potenciálnych zákazníkov a obchodných príležitostí a na ich odovzdávanie predajnému tímu.
 • Predaj
  Dosiahnite kompletnú automatizáciu predaja a zlepšite správu klientov – od komunikácie až po fakturáciu.
 • Služby
  Vybavte zamestnancov nástrojmi a informáciami, ktoré potrebujú na poskytovanie lepších služieb a zvyšovanie spokojnosti zákazníkov.

Ukážka: Kompletný prehľad CRM so systémom SAP Business ByDesign

Financie
Získajte prehľad o svojej finančnej situácii v reálnom čase, zjednodušte hlavné účtovné procesy a lepšie spravujte hotovosť a likviditu.

 • Finančné a manažérske účtovníctvo
  Spravujte účty pre viacero organizačných jednotiek, v niekoľkých menách a v rôznych štandardoch výkazov.
 • Správa hotovostného toku
  Využite transakčné údaje zákazníkov a dodávateľov a získajte prehľad o stave hotovosti v reálnom čase.
   

Ukážka: Riadenie hotovosti a likvidity so systémom SAP Business ByDesign

Ukážka: Komplexná správa investičného majetku so systémom SAP Business ByDesign

Ukážka: Výkazy podľa GAAP so systémom SAP Business ByDesign

Ľudské zdroje
Zjednodušte rôzne personálne procesy, ako je napríklad organizačný manažment, správa osobných údajov, pracovné výkazy a samoobslužné činnosti zamestnancov.

 • Zaškolenie zamestnancov
  Zjednodušte zaškolenie zamestnancov – uľahčite im aj manažérom prístup k všetkým relevantným informáciám.
 • Riadenie pracovnej doby a zamestnancov
  Zefektívnite riadenie času, pracovných síl a odmeňovania.
 • Samoobslužné procesy v oblasti ľudských zdrojov
  Umožnite zamestnancom, aby sami vytvárali výkazy odpracovaných hodín, vykonávali nákupy a spravovali osobné informácie.
 • Spracovanie miezd
  Zjednodušte spracovanie miezd a využite výhody rozhrania pre externé firmy, ktoré ho môžu zabezpečovať.
 • Požiadavky a schvaľovanie
  Vytvárajte a sledujte nákupné požiadavky a automatizované schvaľovanie – všetko v súlade s predpismi.

Nákup
Dajte zamestnancom možnosť samoobslužného nakupovania – ušetríte čas aj peniaze. Centralizujte informácie o dodávateľoch a vyjednávajte lepšie obchodné podmienky.

 • Zabezpečovanie zdrojov
  Udržiavajte centrálnu databázu informácií o produktoch a dodávateľoch – uľahčíte si vyjednávanie lepších cien a správu viacerých dodávateľských zmlúv.
 • Nákup
  Zjednodušte nákupné činnosti svojej spoločnosti – a poskytujte nakupujúcim informácie v reálnom čase, aby mohli vyjednávať lepšie ceny.


Ukážka: Automatizácia procesu dopytu s viacerými dodávateľmi so systémom SAP Business ByDesign

Riadenie projektov
Riaďte ľubovoľne veľké a akokoľvek zložité projekty so systémom SAP Business ByDesign. Podporujte spoluprácu – uľahčite svojim tímom riadenie, dodávku a monitorovanie projektov v reálnom čase.

 • Zvyšujte efektivitu riadenia projektov
 • Pozitívne ovplyvňujte dodanie projektov
 • Realizujte projekty s vyššou ziskovosťou
   

Ukážka: Integrované riadenie projektov a prehľad v reálnom čase so systémom SAP Business ByDesign

Ukážka: Riadenie medzifiremných projektov so systémom SAP Business ByDesign

Ukážka: Plánovanie zdrojov materiálu podľa projektu so systémom SAP Business ByDesign

Riadenie dodávateľských reťazcov
Zvyšujte efektivitu dodávateľských reťazcov lepším zladením ponuky a dopytu, ako aj flexibilitu zjednodušením spolupráce so zákazníkmi a dodávateľmi.

 • Vývoj produktov
  Skráťte dobu uvedenia na trh – a uistite sa, že vlastnosti produktu spĺňajú požiadavky zákazníkov. 
 • Nastavenie dodávateľského reťazca
  Získajte jasný prehľad o sieti dodávateľov a plán na modelovanie dodávateľských reťazcov.
 • Plánovanie a kontrola
  Kontrolujte toky materiálu a pri plánovaní nákupov zohľadňujte výnimky.
 • Výroba, skladovanie a logistika
  Efektívne vyrábajte vysokokvalitné produkty, lepšie riaďte výrobu a automatizujte súvisiace procesy.

Ukážka: Plánovanie dopytu so systémom SAP Business ByDesign

Ukážka: Premiestnenie skladových zásob medzi firmami so systémom SAP Business ByDesign

Ukážka: Plánovanie medzifiremných dodávok so systémom SAP Business ByDesign

 

Ďalšie ukážky:

Ukážka: Prispôsobené používateľské prostredie so systémom SAP Business ByDesign

Ukážka: Zvýšenie efektivity a transparentnosti procesov so systémom SAP Business ByDesign

Collapse
Funkcie podľa veľkosti firmy

Väčšie stredne veľké firmy
Systém SAP Business ByDesign pomáha stredne veľkým firmám využívať nové príležitosti, rýchlo sa prispôsobovať zmenám a zvyšovať svoj celkový výkon. Cloudový softvér ERP je dostupný globálne a podporuje meniace sa obchodné modely, medzinárodnú expanziu a úspech na nových trhoch.  

 • Na požiadanie: Začnite aplikáciu používať vtedy, keď je na to vaša firma pripravená
 • Prehľad: Vďaka analytickým nástrojom majú zamestnanci informácie v reálnom čase
 • Rozšíriteľnosť: Prispôsobte aplikáciu potrebám firmy
 • Intuitívne používanie: Zlepšite osvojenie aplikácie používateľmi a zvýšte tak ich produktivitu
 • Mobilný prístup: Získajte prístup k podnikovým informáciám kedykoľvek a kdekoľvek
 • Globálna dostupnosť: Používajte aplikáciu vo viac ako 90 krajinách sveta


Dcérske spoločnosti veľkých firiem

Získajte maximálny prehľad, dosahujte vyššiu efektivitu a majte dcérske spoločnosti pod kontrolou vďaka jedinej aplikácii ERP. Náš dvojvrstvový cloudový podnikový softvér je ideálny pre veľké korporácie s dcérskymi spoločnosťami z oblasti predaja, distribúcie alebo služieb. Bez problémov kombinuje zdroje a stabilitu korporácie s flexibilitou a lokálnymi špecifikami pobočiek.

 • Spravujte viacero dcérskych spoločností podľa ich jedinečných potrieb, štruktúr a procesov
 • Minimalizujte náklady a čas spojený s pridávaním, odoberaním a správou dcérskych spoločností
 • Zlepšite integráciu a spoluprácu medzi materskou organizáciou a dcérskymi spoločnosťami
 • Uveďte softvér rýchlo do prevádzky a vyhnite sa veľkým kapitálovým nákladom na lokálne nasadený softvér
Collapse
Funkcie podľa odvetvia

Výroba
Získajte integrovaný pohľad na svoje výrobné operácie v reálnom čase a optimalizujte celý proces tak, aby ste znížili náklady a rýchlejšie uspokojili potreby zákazníkov.

 • Zvýšte efektivitu výroby zjednodušením a integrovaním procesov
 • Zjednodušte správu nových predajných kanálov, partnerov a trhov
 • Zvyšujte spokojnosť a vernosť zákazníkov vďaka kompletnému prehľadu o každom zákazníkovi


Odborné služby

Integrujte a automatizujte procesy spojené s odbornými službami – vrátane financií, správy klientov a projektov a ďalších oblastí.  

 • Získajte prehľad o svojich projektoch v reálnom čase – od plánovania až po realizáciu
 • Venujte sa rozvoju tých správnych služieb, zaistite včasné dodávky a využite skúsenosti pri ďalších úspešných projektoch
 • Zamerajte svoje služby na tých správnych zákazníkov vďaka lepšiemu prehľadu o ich životnom cykle
 • Odlíšte svoju firmu plánovaním a poskytovaním maximálnej hodnoty pre vašich zákazníkov
 • Hodnotenie rentability projektu a zákazníka vám pomôže splniť ciele vášho portfólia


Veľkoobchodná distribúcia

Predvídajte dopyt presne – rýchlo sa mu prispôsobte a reagujte – a znižujte náklady na riadenie skladových zásob a zároveň zvyšujte spokojnosť zákazníkov.

 • Optimalizujte dodávky a zaistite ziskovosť vďaka predvídaniu dopytu
 • Získajte prehľad o dodávateľskom reťazci a sledujte dodávky položiek s dlhou dobou dodania
 • Znižujte prevádzkové náklady a zároveň optimalizujte stav zásob a pracovný kapitál
 • Zvyšujte spokojnosť a vernosť zákazníkov – napriek konkurencii spoločností orientovaných predovšetkým na cenu
 • Vystupujte navonok jednotne naprieč celou spoločnosťou bez ohľadu na predajný kanál alebo región
Collapse
Technické vlastnosti
Rozhrania API a súprava SDK
Prístup k rozhraniam API a súprave SDK umožňuje vývojárom a správcom prispôsobovať a rozširovať riešenie SAP ByDesign a integrovať ho s ďalšími systémami back-office tak, aby spĺňalo jedinečné podnikové potreby.
 
Integrácia balíka Office
Integrácia systému SAP ByDesign s programom Microsoft Outlook umožňuje synchronizovať kontakty, e-maily, plánované činnosti a úlohy z programu Outlook.
 • Vytvárajte žiadosti o služby, obchodné príležitosti a potenciálnych zákazníkov z prichádzajúcich e-mailov a plánovaných činností 
 • Flexibilita sťahovania podnikových údajov vo formáte programu Microsoft Excel a možnosť zápisu údajov z programu Excel späť do systému ByDesign

Správa vstupov a výstupov

 • Generujte dokumenty na tlač alebo pre fax či e-mail
 • Vytvárajte externú firemnú komunikáciu a exportujte ju do rôznych výstupných kanálov, ako je napríklad e-mail, tlač, fax atď. 
 • Umožnite používateľom nastaviť upozornenia na úlohy prostredníctvom e-mailu

Možnosti kľúčových používateľov a prispôsobenie

 • Prispôsobte riešenie SAP Business ByDesign podľa používateľských preferencií
 • Prispôsobte rýchle odkazy, najnovšie správy a vložené zostavy
 • Upravte usporiadanie jednotlivých častí obrazovky
 • Umožnite kľúčovým používateľom upravovať pozadie a logo spoločnosti a pridávať vlastné polia podľa firemných potrieb. Tieto úpravy sa môžu vzťahovať na formuláre, zostavy, používateľské rozhrania alebo integráciu v rámci projektu.

Konfigurácia pracovných postupov

 • Definujte schvaľovanie vo viacerých krokoch v súlade s podnikovými procesmi pomocou pravidiel rozdeľovania práce 
 • Vytvorte vlastné pravidlá pre upozornenia alebo odosielanie e-mailov podľa obchodných scenárov
 
Okno Spolupráca
Okno Spolupráca je integračný nástroj, ktorý slúži ako centrálne miesto na spoluprácu a pre externé zariadenia a služby. Umožňuje komunikovať s obchodnými partnermi prostredníctvom kanálov, ako je napríklad e-mail, a na základe kontextu poskytuje informácie relevantné pre daného obchodného partnera a pracovný postup. Poskytuje aj informácie o zmeškaných upozorneniach, úlohách a oznámeniach systému ByDesign, ako aj o zmeškaných hovoroch, ak bolo do systému SAP Business ByDesign integrované riešenie na integráciu telefonovania.
 
Migrácia
Rýchly a efektívny spôsob, ako pripraviť a overiť údaje pred ich načítaním – nástroj SAP ByDesign Migration znižuje manuálnu náročnosť migrácie a zabraňuje oneskoreniam, vďaka čomu dochádza k úspore nákladov.
 
Integrovaná podpora
Poskytuje používateľom možnosť vytvoriť incident (s automatickým zhromaždením diagnostických údajov) z ľubovoľnej obrazovky systému ByDesign. Takto vytvorený incident možno sledovať a spracovávať bez akéhokoľvek externého nástroja. Integrácia s komplexným vyhľadávaním okrem toho umožňuje používateľom hľadať podobné incidenty alebo riešenia a informácie o riešení problémov.
 
Komplexné vyhľadávanie
Komplexné vyhľadávanie umožňuje prehľadávať celý systém ByDesign. Môžete vytvárať značky a rýchle poznámky na ľubovoľnej obrazovke a hľadať ich pomocou komplexného vyhľadávania. 
 
Podnikové analytické nástroje
Rozsiahle a flexibilné analytické funkcie uľahčujú vytváranie vlastných zostáv pomocou riadených postupov. Umožňujú tiež nastaviť dostupnosť zostáv iba pre konkrétnych používateľov alebo roly.
 
Firemná konfigurácia
Implementujte riešenie, ktoré v ľubovoľnej fáze svojho životného cyklu vyhovuje každodenným potrebám firmy a nevyžaduje technické znalosti.
 
Funkcie hromadného spracovania a plánovania
Podporujte hromadné spracovanie podnikových údajov, ktoré možno naplánovať tak, aby prebiehalo na pozadí. Pomocou funkcií na plánovanie opakovaných úloh možno spracovanie vykonávať pravidelne v stanovených intervaloch.
 
Centrum pomoci/vzdelávania
Spolu so základnými pojmami aplikácie ByDesign môžete získať prístup aj k stručným sprievodcom, podnikovým informáciám a postupom. V rámci komunity sa môžete spojiť s ďalšími používateľmi a vyhľadať informácie o riešení problémov, modelové postupy a úlohy podľa roly používateľa.
 
Zabezpečenie
Kontrolujte vírusy a povolenia na používanie služieb vo všetkých prichádzajúcich a odchádzajúcich dokumentoch pomocou rôznych funkcií, ako je napríklad zabezpečený e-mail. Vďaka funkcii jedného prihlásenia je systém Business ByDesign mimoriadne bezpečný.
Collapse

Požiadavky softvéru SAP Business ByDesign na systém

Požiadavky na systém a softvér sa líšia v závislosti od konkrétnych scenárov zákazníkov. Zoznam podporovaných zariadení, hardvéru, operačných systémov, aplikácií a prehliadačov nájdete v prehľade požiadaviek na systém a softvér.

Požiadavky na systém
Detaily
Podporovaný operačný systém a prehliadače
 • MS Windows Vista (32-bitová verzia): Internet Explorer
 • MS Windows 7 (32-bitová a 64-bitová verzia): Internet Explorer
 • MS Windows 8: Internet Explorer
 • MS Windows 10: Internet Explorer
 • Mac OS X 10.6 alebo novší: Safari, Internet Explorer
Minimálne požiadavky na hardvér
 • Pentium 4, 2,4 GHz alebo rýchlejší procesor (odporúča sa Intel Core 2 Duo, 2,4 GHz so zbernicou FSB 1 066 MHz)
 • Najmenej 1 GB pamäte RAM (odporúčajú sa 2 GB)
Minimálne požiadavky na sieť
 • Odosielanie: 1 Mb/s
 • Sťahovanie: 1 Mb/s
 • Oneskorenie: 200 ms alebo kratšie
Ďalšie požiadavky na softvér

Na spustenie webovej aplikácie SAP Business ByDesign je potrebný nasledujúci softvér:

 • Microsoft Silverlight 5.1 alebo novšia verzia
 • Adobe Reader 8.1.3 alebo novšia verzia

Cenová dostupnosť formou predplatného

Systém SAP Business ByDesign je licencovaný prostredníctvom mesačného predplatného, ktoré sa počíta podľa počtu vymenovaných používateľov. Existujú tri typy používateľov: samoobslužní používatelia, tímoví používatelia a podnikoví používatelia – cena a funkcie sú pre každého iné.

S údržbou systému SAP Business ByDesign si nemusíte robiť starosti. Všetky základné služby, ako je napríklad zálohovanie, obnovenie a pravidelné inovácie, zabezpečuje spoločnosť SAP a sú zahrnuté v mesačnom poplatku. Môžete nasadiť kompletné riešenie alebo najskôr vyriešiť aktuálne podnikové potreby a ďalšie funkcie pridávať postupne.

Previous

Verejné vydanie

Zdieľaný hardvér, štvrťročné vydávanie verzií a termíny inovácií stanovené spoločnosťou SAP.
 • Počet klientov (minimum): 1
 • Počet používateľov (minimum): 20

Súkromné vydanie

Špecializovaný systém s niekoľkými klientmi, štvrťročne vydávané verzie a termíny inovácií stanovené spoločnosťou SAP v spolupráci so zákazníkom.
 • Počet klientov (minimum): 10
 • Počet používateľov (minimum): 200

 

Next
image

Informácie o ďalších možnostiach predplatného získate od lokálneho obchodného zástupcu spoločnosti SAP

Skúsenosti zákazníkov

Začíname

Preskúmajte zdroje, ktoré vám pomôžu nastaviť a začať používať systém SAP Business ByDesign.

Previous

Knižnica zdrojov

V časti „Začíname“ knižnice SAP Business ByDesign nájdete informácie o tom, ako používať vyhľadávanie, vstavané možnosti vzdelávania a pomocníka a centrum domácich úloh.

Konfigurácia riešenia

V časti knižnice Konfigurácia nájdete podrobný prehľad procesu inštalácie vrátane stanovenia rozsahu riešenia, detailného nastavenia, podnikových rolí, pracovných postupov a ďalších úloh.

Stiahnutie používateľskej príručky

Prečítajte si používateľskú príručku systému SAP Business ByDesign a získajte základné informácie o navigácii, školeniach a vzdelávaní a ďalších dôležitých funkciách.

Next
image

Nájdite partnera SAP, ktorý vám pomôže s implementáciou

Previous

Pozrite si scenáre integrácie

V scenároch integrácie systému SAP Business ByDesign nájdete informácie o integrácii softvéru s lokálne nasadenými a cloudovými riešeniami od iných výrobcov.

Integrujte vlastné údaje

Preštudujte si príručku SAP Business ByDesign Integration Guide for Custom Data (Príručka integrácie SAP Business ByDesign pre vlastné údaje), ktorá obsahuje prehľad možností architektúry potrebných na zlúčenie údajov zo starších systémov.

Next
Previous

Pripojte sa k svojim existujúcim aplikáciám

Objavte rozhrania API webových služieb

Naše rozhrania API webových služieb uľahčujú integráciu so systémom SAP Business ByDesign. Umožňujú zabezpečený vzdialený prístup k údajom a procesom na základe rôznych štandardov, ako napríklad SOAP a WSDL.
Next
image

Potrebujete pomoc s cloudovými integráciami? Získajte informácie o službách SAP Cloud Professional Services

Previous

Novinky v systéme SAP Business ByDesign

Prečítajte si Novinky v systéme SAP Business ByDesign – online príručku, ktorá zhŕňa najnovšie funkcie a aktualizácie nášho cloudového softvéru ERP.

Tvorba zostáv so systémom SAP Business ByDesign

Zúčastnite sa kurzu openSAP a zistite, ako využiť analytické funkcie zabudované v tomto softvéri, vytvárať zostavy v prehliadači alebo v prostrediach založených na programe Excel a vykonávať ďalšie úlohy.
Next
image

Nájdite partnera SAP, ktorý vám pomôže s implementáciou

Back to top