Preskočiť na obsah

Uľahčite prístup k údajom a prehľadom pomocou platformy SAP Business Technology Platform

Analytické riešenia sú jadrom platformy SAP Business Technology Platform - platformy, ktorá kombináciou strojového učenia, umelej inteligencie, Business Intelligence a rozšírenej analytiky poskytuje používateľom údaje v reálnom čase, ktoré sú potrebné na analýzu minulých, súčasných situácií a simuláciu budúcich scenárov.

Business Intelligence

Umožnite svojim ľuďom nepretržitý prístup k nástrojom BI a nástrojom na analýzu podnikových dát, ktoré potrebujú na rýchlejšie a lepšie informované rozhodnutia.

Produkty:

SAP Analytics Cloud pre business intelligence

Balík SAP BusinessObjects Business Intelligence (BI)

Riešenia SAP Crystal

Data Warehousing

Robte rozhodnutia na základe údajov v reálnom čase pomocou jediného zdroja pre celú organizáciu.

Produkty:

SAP Data Warehouse Cloud

SAP HANA

SAP BW/4HANA

Enterprise Planning

Umožnite každej oblasti podniku spolupracovať v reálnom čase prekonaním dátových bariér, zjednotením plánov a zosúladením procesov.  

Produkty:

SAP Analytics Cloud pre plánovanie

SAP Business Planning and Consolidation

Premeňte dáta na hodnotu podniku

Prepojte svojich pracovníkov, informácie a nápady, aby ste sa mohli rozhodovať rýchlo a s istotou pomocou hĺbkových prehľadov a kritických informácií, ku ktorým získate ľahko prístup pomocou platformy SAP Business Technology Platform.

SAP Nástroje BI Diagram
Zjednodušte analytické procesy

Integrujte procesy s existujúcimi dátovými platformami, aby ste zjednodušili svoje analytické prostredie, a to aj keď využívate dáta z viacerých zdrojov.

Získajte prehľad o dátach získaných pomocou algoritmov AI a strojového učenia

Zrýchlite rast firmy automatickou identifikáciou faktorov, ktoré ovplyvnili výkonnosť v minulosti, aby ste simulovali budúce scenáre a predpovedali výsledky pomocou AI a strojového učenia.

Premeňte prehľady na činy

Dosiahnite lepšie výsledky integráciou strategického, finančného a operačného plánovania s nástrojmi, ktoré uľahčujú spoluprácu pri tvorbe rozpočtu, prognózach a analýzach.

Vizualizujte svoje rozhodnutia

Vytvárajte dynamické, responzívne vizualizácie, ktoré vám umožnia podrobne preskúmať podrobné údaje a rýchlo odpovedať na obchodné otázky.

Úspechy zákazníkov so spoločnosťou SAP

Analytické produkty

Business Intelligence

Preskúmajte údaje v celej organizácii a pri dôležitých rozhodnutiach sa spoľahnite na analýzy, ktoré si vytvoríte pomocou analytických funkcií sami.

Rozšírené možnosti analýzy

Spravte pri rozhodovaní na základe údajov aj posledný krok so strojovo generovanými analýzami a prehľadmi.

Plánovanie

Hladko prepájajte a vytvárajte finančné a operačné plány v jednom riešení, aby ste podporili lepšie rozhodnutia pomocou integrovaných plánov.

Podporujte premenlivé potreby svojho podniku

Využite najnovšie technológie BI a široké spektrum zdrojov údajov pomocou flexibilnej a škálovateľnej platformy, vďaka ktorej budú mať rozhodujúci pracovníci prístup k BI v reálnom čase.

Pristupujte ku komplexným nástrojom BI

Transformujte svoje údaje na užitočné informácie a dajte ich do rúk ľuďom, ktorí ich potrebujú najviac, pomocou širokého balíka aplikácií BI.

Optimalizujte výkon v hybridných riešeniach

Nechajte údaje tam, kde sú, a použite na lokálne údaje cloudovú analytiku. Dosiahnete tak väčšiu agilitu podniku pomocou prepojenia so živými údajmi v rámci stratégie založenej na hybridnej analytike.

Posilnite celý svoj podnik

Umožnite používateľom transformovať údaje na analýzy a IT pracovníkom pohotovo pracovať s údajmi.

Dosiahnite rýchle zhodnotenie dát

Pripravte pôdu pre lepšie rozhodovanie pomocou hĺbkových analýz, ktoré sa dajú ľahko nastaviť, používať a zdieľať.

Prideľujte rozpočet na IT podľa existujúcich potrieb

Svoje náklady a investície môžete kontrolovať tak, že budete platiť iba za funkcie, ktoré váš podnik aktuálne využíva, a podľa potreby ich môžete upravovať.

Pochopte svoje podnikanie a podeľte sa o fakty

Poskytujte kolegom, dodávateľom, partnerom a zákazníkom informácie spracované na priame použitie vo forme správ a panelov.

Podeľte sa o informácie v celom svojom podniku

Získajte potrebné informácie o podniku zo všetkých zdrojov údajov jednoduchým vyhľadávaním kľúčových slov.

Pristupujte k zásadným analýzam a robte príslušné kroky

Využite náš modul runtime, flexibilné API a intuitívny prehliadač zostáv, ktoré poskytujú integrované prostredie na vytváranie prehľadov.

Zväčšiť

Podporujte všetky typy údajov

Využite podporu spracovania multimodelov pre strojové učenie, geopriestorové údaje a grafy, pomocou ktorých natívne spravujte štruktúrované aj neštruktúrované údaje.

Rýchlo prepájajte všetky údaje

Umožnite využívanie dôveryhodných údajov v reálnom čase pomocou integrácie a virtualizácie údajov in-memory.

Spravujte všetky úlohy vo všetkých typoch údajov

Skombinujte rozšírenú analýzu transakcií živých údajov pomocou našej architektúry in-memory-first.

Zjednodušte poskytovanie včasných podnikových prehľadov

Transformujte dátové postupy, aby ste dosiahli efektivitu aj agilitu pri nasadzovaní živých analýz vo veľkom, a to v lokálnych aj cloudových riešeniach.

Využívajte všetky svoje údaje v plnom rozsahu

Podporujte digitalizáciu vo všetkých oblastiach podniku pomocou dátových skladov pre Big Data. Využívajte pri tom riešenia digitálnej obchodnej platformy od SAP.

Inovujte s jediným zdrojom všetkých analýz

Postarajte sa o čo najširšie prijatie v podniku s pokročilou analytikou. Prispôsobte aplikácie svojim požiadavkám a zmeňte tvár svojho podniku pomocou integrovaného strojového učenia.

Prijímajte lepšie rozhodnutia

Rozhodujte sa podľa analýz možných scenárov a plánujte, aby ste dosiahli lepšie výsledky.

Zlepšite spoluprácu

Pomocou analytických nástrojov na spoluprácu zvýšte zodpovednosť a presnosť plánovania.

Zvýšte efektivitu

Skráťte cykly, robte uzávierky rýchlejšie a zosúlaďte svoje plány so strategickými cieľmi.

Prípady použitia SAP Analytics

 Preskúmajte, ako produkty SAP Analytics podporujú vaše IT a obchodné potreby.

Vyberte si osvedčené riešenia pre analýzu podnikových dát

Osvedčené postupy na podporu prijatia rozšírených analytických schopností

Zlepšite prijatie rozšírenej analytiky pomocou rámca Analytics Adoption Framework, ktorý popisuje hlavné faktory rozsiahleho prijatia BI aj analytických nástrojov a funkcií.

Popredné organizácie si volia SAP Analytics Cloud

Zistite, prečo bol SAP Analytics Cloud nedávno označený za silného hráča v správe Forrester Wave: Rozšírené platformy BI, 3. štvrťrok 2021.

SAP Analytics Cloud dosiahol vynikajúce výsledky v prieskume BI & Analytics Survey 22

Zistite, prečo SAP Analytics Cloud získal 25 najvyšších priečok a 25 vedúcich pozícií v šiestich rôznych partnerských skupinách v prieskume BARC, BI & Analytics Survey 22.

Centrum zdrojov

Video
Platformy pre komplexné rozhodnutia zosúlaďujú celú organizáciu

Pozrite sa, ako budúcnosť analýzy spája strojové učenie a ľudské interakcie s cieľom automatizovať taktické rozhodovanie. Viac vám prezradí Dan Vesset, viceprezident skupiny IDC.

Video
Prijímanie cloudových analytických riešení je na raketovom vzostupe

Preskúmajte, ako hybridná analýza umožňuje organizáciám ako Cascades Canada rozšíriť predchádzajúce investície do lokálnych riešení rýchlymi inováciami do cloudu.

Video
Analytika ponúka zjednotený pohľad na organizačné plány

Pozrite sa, ako spoločnosti zvyšujú efektivitu v reálnom čase zosúladením strategických, finančných a prevádzkových plánov do jedného celistvého obrazu.

Video
Údaje o skúsenostiach predstavujú novú konkurenčnú výhodu

Vypočujte si o novej konkurenčnej výhode, ktorú môžete získať pomocou analýz a údajov o skúsenostiach. Porozpráva vám o nich Tony Consentino, dátový a analytický inovátor spoločnosti Capgemini. 

Video
Oprite sa o údaje s rozšírenými analýzami

Pozrite sa, prečo sú rozšírené analytické údaje ďalšou vlnou na analytickom trhu, ktorá umožňuje používateľom tráviť menej času skúmaním údajov a viac sa venovať konkrétnym krokom na základe prehľadov, ktoré majú k dispozícii.

Video
Obchodná hodnota rozšírených analytických nástrojov

Zistite, ako rozšírené analytické nástroje automatizujú tvorbu cenných prehľadov v zrozumiteľnom jazyku pomocou strojového učenia.

Máte otázky? Spojte sa s nami.

Na začiatok