Skip to Content

Analytický
software

Analýza dat

Zrýchlite digitálnu transformáciu pomocou riešení business analytics a vstavaného strojového učenia, ktoré vám môžu pomôcť získať rýchle a presné prehľady o podniku a implementovať nové procesy a aplikácie na základe týchto prehľadov.

Kľúčové produkty platformy SAP Analytics

Naše analytické platformy, ktoré vychádzajú zo stratégie využívania analytických prehľadov na podporu akcií v rámci podniku, podporujú každú fázu životného cyklu analýzy od údajov cez zisťovanie až po nasadenie.
Previous Next

Využite potenciál cloudovej analýzy

Znížte náklady a zložitosť na minimum a zvýšte využívanie. SAP Analytics Cloud uspokojí najdôležitejšie požiadavky celej vašej organizácie, aby ste mohli plánovať, zisťovať, analyzovať a predvídať – to všetko máte k dispozícii ako jedno riešenie na cloudovú analýzu založené na platforme SAP Cloud Platform.

Budujte si svoju analytickú základňu

Vytvorte si solídnu základňu s riešením na skladovanie údajov pre prostredia spracovania transakcií a analýz v reálnom čase. SAP BW/4HANA umožňuje podnikom prepojiť historické údaje so živými údajmi a využívať tak analýzu a prijímanie rozhodnutí
v danom okamihu. 

Pripravte si cestu do budúcnosti

Využite existujúce investície do lokálnych technológií pre spracovanie a analýzu údajov a pripravte si cestu do budúcnosti v cloude. Platforma SAP BusinessObjects BI umožňuje kombinovať údaje z lokálnych a cloudových zdrojov.

Riešte svoje konkrétne analytické potreby

Previous Next

Analytické riešenia, z ktorých majú radosť používatelia aj oddelenie IT

S rozvojom digitálneho podnikania sa zmenili aj očakávania spojené s analytickými aplikáciami. Nákupcovia a používatelia potrebujú jednoduché riešenia a CIO a oddelenia IT potrebujú dohľad, zabezpečenie, škálovateľnosť a spravovateľnosť na úrovni dôveryhodného podnikového softvéru. SAP je jediný dodávateľ, ktorý dokáže uspokojiť potreby oboch skupín. Tu sa dozviete, prečo je to tak. 

Pozrite si fakty

+35%

nárast príjmov v dôsledku informovanejšieho prijímania rozhodnutí.

Portfólio SAP Analytics – moderná analýza pre digitálny podnik (štúdia)

300%

zvýšenie využívania analytických nástrojov v celej spoločnosti.

Portfólio SAP Analytics – moderná analýza pre digitálny podnik (štúdia)

80%

zlepšenia v oblasti efektivity kľúčových podnikových funkcií spúšťaním dotazov bez niekoľkohodinového čakania na výsledky.

Portfólio SAP Analytics – moderná analýza pre digitálny podnik (štúdia)

Úspechy zákazníkov spoločnosti SAP

Previous Next

Live Oak: Prijímanie inteligentných rozhodnutí v reálnom čase

Live Oak je moderná banka využívajúca najnovšie technológie, aby sa odlíšila od ostatných bánk. Zistite, prečo si táto banka vybrala produkt SAP Analytics Cloud, ktorý jej zamestnancom pomáha nájsť odpovede na zložité otázky a rozhodovať sa v reálnom čase.

Mercy: 4,3 milióna $ úspor nákladov na pracovnú silu

Zistite, ako Mercy zlepšuje využívanie ošetrovateľov a poskytuje včasnejšie služby s prehľadom plánovania činností.

Lexmark: O 50 % kratšie konsolidačné cykly

Ako sa spoločnosti Lexmark podarilo skrátiť čas na konsolidáciu? Nasadením SAP Business Planning and Consolidation so SAP HANA.* Pozrite sa, ako spoločnosť využíva EPM na centralizáciu plánovania, prognózovania, vytvárania rozpočtov a konsolidácie.

Vyberte si ten najlepší analytický softvér na trhu

Previous Next

Dokážu vaše analytické nástroje zabezpečiť návratnosť investícií na úrovni 171 %?

Riešenia SAP BusinessObjects, ktoré sú uznávané ako najlepšie produkty na analýzu údajov big data na trhu, sú de facto štandardom v organizáciách po celom svete. O prínose týchto riešení sa dozviete viac v správe „The Total Economic Impact of SAP Analytics: Cost Savings and Business Benefits“.

Získajte nové perspektívy od odborníkov

Nájdite riešenia pre analýzu, ktoré vyhovujú vašim potrebám

Back to top