Skip to Content

Novinky na podujatí

Podujatia SAP Forum: Objavte jednoduchosť

Ste pripravení prekonať nákladnú zložitosť? Zúčastnite sa podujatia SAP Forum a zistite, ako vám môže spoločnosť SAP pomôcť zjednodušiť riadenie, procesy a technológie. Zoznámte sa s prelomovými technologickými inováciami a zistite, ako dokáže sila jednoduchosti pomôcť transformovať váš podnik.

Nájdite si podujatie SAPinsider určené pre Vás

Získajte strategické, v praxi overené rady od odborníkov na softvér SAP na najbližšom podujatí SAPinsider. Venované bude širokej škále tém cez personalistiku a financie, až po riadenie rizík, súlad s predpismi a business intelligence.

Webináre

Pozrite si ponuku podujatí SAP

Nadviažte kontakt s odborníkmi z jednotlivých odvetví a zdokonaľte svoje znalosti. Navštívte našu stránku vyhľadávača podujatí a pozrite si ponuku webinárov a konferencií počas najbližších šiestich mesiacov. Získate informácie aj o tých, ktoré ste premeškali.

Prakticky nekonečné možnosti

Vyberte si záznamy z keynote, prednášok, strategických prezentácií alebo praktických lekcií na SAP TechEd.
Back to top