Skip to Content

Thai Isowall | SAP Business One® ซอฟต์แวร์ ERP ที่ดีที่สุด สามารถตอบโจทย์การทำงานในแต่ละโปรเจคได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท ไทยไอโซวอลล์ จำกัด  ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการผลิตและติดตั้งผนังห้องเย็นสำเร็จรูป ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งในแต่ละโปรเจคจะมีลูกค้าที่ค่อนข้างหลากหลายจึงทำให้ต้องมีการลงรายละเอียดต้นทุนที่มีความชัดเจน เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานต่างๆที่สำคัญซอฟต์แวร์ SAP Business One®  ช่วยจัดเก็บรายละเอียดต้นทุนได้อย่างครบถ้วน สามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานมีความรวดเร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้น Download the Document

Back to top