Skip to Content

Kumwell | SAP Business One® คือซอฟต์แวร์ ERP ที่ดีที่สุด ช่วยให้การจัดการข้อมูลทางบัญชีกลายเป็นเรื่องที่ง่าย

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คือผู้นำด้านการผลิต ติดตั้งและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบสายดิน ระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบป้องกันเสิร์จแบบครบวงจร ด้วยนวัตกรรม Smart Lightning Management System และ Smart Lightning Warning ตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ระบบ SAP Business One® ช่วยให้ฝ่ายบัญชีสามารถจัดการข้อมูลทางบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวมการทำงาน ผ่านมุมมองรายงานที่ต้องการ Download the Document

Back to top