Skip to Content

United Foods | SAP Business One® ตอบโจทย์การทำงาน และรองรับการการเติบโตของธุรกิจในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2518 โดยมีผลิตภัณฑ์ขนมชนิดแรก คือเวเฟอร์เคลือบรสช็อกโกแลต ตรา " เซียงไฮ " ด้วยการผลิตที่มีความเข้มงวดในคุณภาพและการให้ความสำคัญกับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ในการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรที่มีความทันสมัยมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงทำให้บริษัทกลายเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ดังนั้นบริษัทจึงได้มีการขยายไลน์การผลิตภายใต้แบรนด์อื่นๆอีกมากมาย เช่น สินค้าช็อคโกแลตอัลมอนด์ ตรา United Almond, สินค้าข้าวโพดอบกรอบ ตรา โตโร,  สินค้าประเภทเยลลี่ ตรา Yoyo, ขนมปังกรอบบิสกิต ตรา Gap และสแน็ค ลูกอม เป็นต้นระบบ SAP Business One® สามารถลดความซับซ้อนของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้บริษัทสามารถตรวจสอบข้อมูลการทำงานระหว่างแผนกได้ จึงทำให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี รองรับการขยายตัวของธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งในอนาคต Download the Document

Back to top