Skip to Content

4WD | SAP Business One® ซอฟต์แวร์ ERP ที่มีความยืดหยุ่น สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมเสริมต่างๆได้อย่างดี ใช้งานง่าย จึงช่วยต่อยอดความต้องการของธุรกิจได้ในอนาคต

บริษัทโฟร์ดับเบิ้ลยูดี วิชั่น จำกัด เป็นบริษัทรับจ้างจัดหาวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสินค้าความงามแบบครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ โดยมีฐานผลิตสินค้าอยู่ที่บริษัท S&J และมีบริษัทในเครือทั้งในยุโรปและเอเชีย เพื่อผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ความงามที่มีคุณภาพ โดดเด่น ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุดระบบ SAP Business One® เป็นระบบ ERP ที่สามารถปรับแต่งแก้ไขฟอร์มและรายงานได้เอง รองรับการเชื่อมต่อกับโปรแกรมเสริมต่างๆได้ จึงทำให้ขั้นตอนและระยะเวลาการทำงานลดลงเป็นอย่างมาก  Download the Document

Back to top