Skip to Content

SAP Business ByDesign - GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CHO VIỆN ISB

Viện ISB trực thuộc Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) được biết đến là cơ sở tự chủ hoàn toàn và được quản lý theo mô hình doanh nghiệp, khác hoàn toàn với các trường đại học trực thuộc quản lý của nhà nước. Chính vì vậy, yếu tố hiệu quả về mặt quản lý luôn trở thành tiêu điểm quan trọng đối với ISB.Trong quá trình 10 năm không ngừng xây dựng, phát triển và mở rộng mạng lưới hợp tác ra toàn cầu,Viện đã đạt được chứng chỉ công nhận quốc tế cho các chương trình đào tạo: - Chứng nhận Quốc tế của tổ chức FIBAA- Chứng nhận Quốc tế của tổ chức CPA ÚcISB chuyên đào tạo từ hệ đại học đến hệ tiến sĩ, được cấp bằng song song từ Đại học Kinh tế TPHCM và các đối tác trường đại học nước ngoài cấp - học viên được học 100% tại Việt Nam. Download the Document

Back to top