Skip to Content

Somjai Biz Group | SAP Business One ® คือโปรแกรมที่ช่วยให้การบริหารธุรกิจร้านเครื่องเขียนกลายเป็นเรื่องที่ง่าย

บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จำกัด นั้นได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ใกล้กับโรงเรียนสวนกุหลาบ เริ่มต้นจากจำหน่ายขายหนังสือสำหรับการเรียน และเปลี่ยนเป็นจำหน่ายธุรกิจเป็นการจำหน่ายธุรกิจเครื่องเขียนประเภทต่างๆในเวลาต่อมา จากธุรกิจที่มีการขยายตัวเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนั้นทำให้ทางบริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จำกัด นั้นได้มีการเริ่มขยายตัวธุรกิจ ในการเพิ่มสาขาต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด โดยเน้นการจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์ศิลปะ อุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์ DIY สำหรับเด็กที่ครบวงจรSAP Business One® นั้นเป็นโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่น สามารถเชื่อมโยงข้อมูลรายการสินค้าจากสาขาต่างๆ ให้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันได้ จึงทำให้ระยะเวลาการทำงานลดลงเป็นอย่างมาก Download the Document

Back to top