Skip to Content

Seethong 555 | SAP Business One® คือซอฟต์แวร์ ERP ที่สามารถลดความซับซ้อนในการทำงาน ช่วยปรับโครงสร้างไอที ให้มีความเป็นมาตรฐาน

บริษัทสีทอง 555 จำกัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2481 โดยเริ่มธุรกิจจากจัดตั้งโรงงานผลิตซองจดหมายขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด จึงกล่าวได้ว่า บริษัท สีทอง 555 จำกัด เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย ที่ริเริ่มทำธุรกิจด้านการผลิตซองจดหมาย ซองเอกสาร ซองเทศกาลต่างๆทุกชนิด โดยตลอดระยะเวลากว่า 83 ปี ตั้งแต่รุ่นคุณปู่ ทางบริษัทจะมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซองต่างๆทุกชนิด เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค ลูกค้า และคู่ค้า ด้วยสินค้าคุณภาพ ทีมงานมืออาชีพ ความซื่อสัตย์ เที่ยงตรง และจริงใจเสมอมา ทำให้บริษัทสีทอง 555 จำกัด มีการกระจายสินค้าที่มีมากกว่า 100 รายการภายใต้แบรนด์ "555" ออกไปยังมือผู้บริโภคทั่วประเทศไทย และต่างประเทศทั่วโลกSAP Business One® ช่วยปรับโครงสร้างพื้นฐานของระบบไอทีให้มีความเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ลดความซับซ้อนในการทำงาน รองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ Download the Document

Back to top