Skip to Content

GHWA | SAP Business One® คือซอฟต์แวร์ที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทได้อย่างดีเยี่ยม

บริษัทจีเอชวา อินดัสทรีส์ จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งตั้งปี พ.ศ.2558 โดยบริษัทได้เป็นผู้นำ SME ด้านการผลิต ขึ้นรูป สแตนเลสที่ใช้สำหรับการผลิต อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ยา และอุตสาหกรรมเซมิคอนดัคเตอร์ ปิโตเลียม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ISO 9001:2015 และยังเป็นผู้ประกอบการ SME กลุ่มแรกที่ได้รับรางวัล เกี่ยวกับระบบบัญชีที่มีมาตรฐานระดับโลก การันตีรางวัลจาก สสว. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสมาชิกองค์กรต่อต้านคอรัปชั่นระบบ SAP Business One® สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานระหว่างฝ่ายการผลิตให้เข้ากับฝ่ายสต็อกสินค้าและฝ่ายบัญชีได้โดยอัตโนมัติ จึงทำให้บริษัททราบถึงจำนวนและราคาสินค้าที่แท้จริง จึงช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับทางบริษัทได้เป็นอย่างมาก Download the Document

Back to top