Skip to Content

Chonburi Meaunghtong | SAP Business One® ลดความซับซ้อนในการทำงาน ช่วยทำให้ประสิทธิภาพ การทำงานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

จากประสบการณ์การทำงานที่มากกว่า 70 ปี นั้นทำให้บริษัทชลบุรีเมืองทองนั้นกลายเป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือทางการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับพ่วงกับรถฟาร์มแทรกเตอร์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า CMT ที่มีตัวแทนจำหน่ายครอบคลุมทั้งประเทศไทย และส่งออกไปยังตลาดเอเชีย และแอฟริกาซอฟต์แวร์ SAP Business One® ช่วยทำให้ไม่ต้องมีการคีย์ข้อมูลซ้ำเข้าไปในระบบ ส่งผลให้ระยะเวลาในการทำงานลดลง ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ Download the Document

Back to top