Skip to Content

SAP Business One ส่วนหนึ่งของดิจิตอล มีส่วนช่วยทำให้บริษัทชีวาทัยมีความมั่นใจที่จะก้าวเป็นผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นๆในประเทศไทย

SAP Business One โซลูชั่นเดียว ที่สามารถตอบสนอความต้องการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในราคาที่จับต้องได้ Download the Document

Back to top