Przejdź do zawartości

Dlaczego SAP

Jako lider rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw SAP przekształca firmy w przedsiębiorstwa inteligentne.

* Model analizy dostawców IDC MarketScape ma na celu zaprezentowanie konkurencyjności dostawców rozwiązań ICT na danym rynku. Zastosowana metodyka bazuje na rygorystycznym ocenianiu w oparciu o kryteria jakościowe i ilościowe, którego efektem jest kompleksowa reprezentacja graficzna pozycji każdego dostawcy na rynku. Ocena możliwości opisuje produkt dostawcy, proces wejścia na rynek i realizację biznesową w perspektywie krótkoterminowej. Ocena strategii opisuje dostosowanie strategii dostawców do wymagań klienta w perspektywie 3–5 lat. Rozmiar ikon odzwierciedla udział dostawcy w rynku.

Powrót do góry