Skip to Content
Skontaktuj się z nami

Kompleksowe rozwiązania do zarządzania ochroną środowiska i BHP

Pomóż zadbać o bezpieczeństwo i ciągłość działalności, ograniczając zagrożenia dla środowiska, bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Ograniczaj zagrożenia dla środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dzięki dokładnym ocenom ryzyka, pomiarom i raportom dotyczącym emisji zanieczyszczeń, opracowywaniu skutecznych środków kontroli oraz rozpowszechnianiu dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa pracy. Dzięki audytowaniu systemów kontroli, wychwytywaniu incydentów i wyciąganiu wniosków ze zdarzeń Twoja organizacja ma szansę na inteligentny i stały rozwój.

Obejrzyj 2-minutowy film

Funkcje rozwiązania

Wbudowane funkcje

Zarządzanie zdarzeniami niebezpiecznymi

Dostrzegaj i rozwiązuj problemy z bezpieczeństwem, wyciągając wnioski ze zdarzeń i sytuacji niosących zagrożenie dla bezpieczeństwa

Ogranicz prawdopodobieństwo wystąpienia i skalę problemów z bezpieczeństwem w miejscu pracy, korzystając z oprogramowania firmy SAP do zarządzania bezpieczeństwem pracy. Zachęć wszystkich pracowników do aktywnego uczestnictwa w inicjatywach poświęconych bezpieczeństwu za pośrednictwem aplikacji mobilnej i dostępu do intuicyjnych formularzy. Stwórz ekspertom możliwości dogłębnego analizowania i zgłaszania zagrożeń, podejmowania działań korygujących, a także zapobiegania zagrożeniom. Zyskaj wgląd w dane niezbędne do podejmowania odpowiednich działań prewencyjnych we właściwym czasie, korzystając z oprogramowania obsługującego cały proces zarządzania bezpieczeństwem.

Collapse
Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzanie ryzykiem

Aktywnie przewiduj zagrożenia dla środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa oraz skutecznie je ograniczaj

Przeprowadź szybką i dokładną ocenę zagrożeń dla środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, posługując się oprogramowaniem firmy SAP do zarządzania zgodnością z przepisami i ryzykiem. Przeanalizuj poziom zagrożeń w poszczególnych miejscach pracy, stosując czynniki ilościowe i jakościowe, by je ograniczać. Wprowadź systemy kontroli, by obniżać ryzyko i zapewniać zgodność z przepisami. Na bieżąco przedstawiaj pracownikom właściwe sposoby kontroli. Nasze oprogramowanie do zarządzania ryzykiem oraz zgodnością z przepisami w zakresie ochrony środowiska i BHP uwzględnia wszystkie dane dotyczące ryzyka — wiedza o pełnym i prawdziwym obrazie sytuacji, sprzyja bezpieczeństwu.

Collapse
Zarządzanie emisjami zanieczyszczeń do środowiska

Przeprowadzaj pomiary emisji i monitoruj je, aby ograniczyć ryzyko, poprawić wizerunek marki i uzyskać oszczędności

Monitoruj emisje i zrzuty zanieczyszczeń na poziomie zakładu, urządzeń lub procesu produkcyjnego za pomocą oprogramowania SAP do zarządzania emisją zanieczyszczeń. Podejmuj rozsądne decyzje na podstawie spójnych, wiarygodnych i rzetelnych danych. Zautomatyzuj obliczanie wielkości emisji, wykrywaj najważniejsze wartości progowe i na bieżąco generuj raporty, zgodnie z wymaganiami. Dodaj do mechanizmów analitycznych naszego oprogramowania do zarządzania emisją zanieczyszczeń do środowiska własne dane biznesowe i śledź powiązane koszty.

Collapse
Zarządzanie zmianą

Zarządzaj zmianami operacyjnymi, korzystając z możliwości wglądu w dane, ograniczania ryzyka i zatwierdzania dokumentacji

Wprowadzaj wzorce i reguły, które ułatwiają wnioskowanie o zmiany i pomagają zapewnić ich spójne wprowadzanie, dzięki rozwiązaniom do zarządzania zmianami z oferty firmy SAP. Ograniczaj ryzyko, monitorując zmiany w wyposażeniu, używanych środkach, warunkach pracy i procedurach. Dokumentuj oceny, zatwierdzenia i realizacje prac w całym procesie. Pozwoli to na wprowadzanie w Twojej firmie zmian, które ułatwią jej rozwój — bez ryzyka zakłóceń i zagrożenia dla pracowników, majątku oraz środowiska.

Collapse
Bezpieczeństwo konserwacji i pozwolenia na pracę

Kontroluj bezpieczeństwo prac obsługowych, wydając jasne instrukcje i zezwolenia

Dbaj o bezpieczeństwo przeprowadzania prac obsługowych przy stosowaniu niezbędnych środków ostrożności i uprawnień, korzystając z oprogramowania firmy SAP do zarządzania bezpieczeństwem prac i pozwoleniami na prace. Zamieszczaj konkretne i intuicyjne plany bezpieczeństwa oraz informacje o środkach bezpieczeństwa na kartach pracy pracowników obsługi technicznej, by mogli się ustrzec przed zagrożeniami w trakcie realizacji zadań. Dzięki automatycznemu procesowi wydawania zezwoleń możesz wdrożyć podlegające audytowi, spójne i efektywne procedury.

Collapse

Przejdź na pełne obroty dzięki szybkiemu wdrożeniu

Rozpoznawaj problemy z zakresu ochrony środowiska oraz BHP na wczesnym etapie dzięki szybkiemu wdrożeniu rozwiązania SAP Incident Management. Niezwłocznie skorzystaj z najważniejszych funkcji modułu Component Extension 4.0 oprogramowania SAP EHS Management.

Previous

Szybkie wdrażanie i obsługa rozwiązań SAP

Uzyskaj wsparcie wymagane do sprawnego wdrożenia i używania rozwiązań SAP oraz wykorzystania nowych technologii. Oferujemy szeroki zakres usług wsparcia — od poziomu podstawowego do współpracy strategicznej i współtworzenia innowacji.

Zobacz dokumentację produktu

Skorzystaj z dostępu do bogatych informacji na każdy temat — od instalacji i uaktualnień do zabezpieczeń, integracji i dostępności produktów.

Next

Zmień oblicze działalności firmy dzięki usługom SAP Digital Business Services

Firmy na całym świecie przekształcają się w przedsiębiorstwa cyfrowe — co nie zawsze przebiega bez przeszkód. Usługi SAP Digital Business Services pomogą Twojej firmie dokonać transformacji krok po kroku — od opracowania strategii po wdrożenie technologii i nie tylko.

Całościowe podejście naszych specjalistów pomoże Twojej firmie zidentyfikować i wdrożyć nowe procesy i funkcje przy zachowaniu sprawnej realizacji bieżących działań. Zadbamy o to, by oprogramowanie SAP pozwalało Twojej firmie czerpać jak największe korzyści podczas odpowiadania na zmienne potrzeby gospodarki cyfrowej. 

Previous

Jak połączyć ORM i BHP

Sukces w wydajności ORM oznacza opracowanie efektywnego, zamkniętego cyklu, opartego na czterech głównych procesach ORM: identyfikacji, ocenie, monitorowaniu, kontroli i reakcji. Obejrzyj infografikę przygotowaną przez organizację LNS Research i poznaj najważniejsze informacje o tych procesach.

Zwiększ doskonałość operacyjną

Prezentowany e-book przedstawia raporty firmy LNS Research na temat rosnącej roli oprogramowania ORM, kluczowego znaczenia przywództwa w odniesieniu do ORM oraz najlepszych metod wyszukiwania i wdrażania odpowiedniego oprogramowania ORM.

Next
Back to top