Skip to Content
Skontaktuj się z nami

Automatyzacja sprzedaży (Sales Force Automation)

Nadaj znaczenie każdej interakcji sprzedażowej, łącząc sprzedawców oraz klientów z odpowiednimi zasobami, danymi i ekspertami

Pozwól sprzedawcom wykorzystać potencjał wynikający z połączenia umiejętności pracowników wszystkich działów i szczebli w firmie oraz sprawdzonych metod postępowania. Udostępnij im dane, dzięki którym zrozumieją potrzeby klienta i zapewnią mu obsługę na najwyższym poziomie, by przekroczyć jego oczekiwania. Dzięki oprogramowaniu SAP możesz przekazać działom sprzedaży narzędzia do automatyzacji, dzięki którym ich pracownicy będą mogli skorzystać z metod współpracy w mediach społecznościowych, zyskają wgląd w dane klientów oraz trafne rekomendacje na wszystkich etapach procesu zakupu. Co więcej, cykl sprzedażowy stanie się bardziej przejrzysty.

Dowiedz się więcej

Funkcje rozwiązania

Wbudowane funkcje

Zarządzanie potencjalnymi szansami

Zwiększ wydajność działań i przychód dzięki zaawansowanym funkcjom zarządzania potencjalnymi szansami sprzedaży

Określ i pozyskaj najważniejszych potencjalnych klientów na wczesnym etapie cyklu sprzedaży dzięki ujednoliconej platformie firmy SAP do zarządzania potencjalnymi szansami sprzedaży. Zapewnij wszystkim swoim pracownikom wgląd w dane o wszystkich klientach i potencjalnych szansach sprzedaży. Określaj priorytety szans na podstawie inteligentnych ocen i dokonuj kwalifikacji dzięki odpowiednio przygotowanym ankietom. Ułatw współpracę działów marketingu i sprzedaży, by przekształcić większą liczbę potencjalnych klientów w nabywców. A wszystko to przy pomocy opartego na chmurze rozwiązania do zarządzania potencjalnymi szansami sprzedaży, zapewniającemu niższy całkowity koszt posiadania.

SAP hybris Cloud for Customer

Collapse
Zarządzanie klientami i kontaktami

Dzięki narzędziom do zarządzania klientami oraz kontaktami skupisz się na potrzebach klientów.

Zwiększ możliwości pozyskiwania klientów, zyskując pełny obraz podejmowanych przez nich działań, dzięki oprogramowaniu firmy SAP do zarządzania klientami i kontaktami. Dzięki naszemu oprogramowaniu opartemu na chmurze:

 • Rozpoznasz najważniejsze kontakty oraz głównych interesariuszy i określisz kluczowe relacje pomiędzy nimi.
 • Uzyskasz możliwość tworzenia danych na temat klientów i ich nadzorowania, organizowania zespołów ds. klientów oraz zarządzania nimi, a także udostępniania członkom zespołów informacji o działaniach klientów.
Collapse
Wspólne zarządzanie szansami sprzedaży i pipeline

Uprość proces sprzedaży i zwiększ przewidywalność pipeline, zarządzając szansami sprzedaży w oparciu o współpracę

Szybko i efektywnie realizuj sprzedaż dzięki oprogramowaniu SAP do zarządzania szansami sprzedaży i pipeline. Zarządzaj sprzedażą skutecznie i we współpracy z pozostałymi stronami transakcji w chmurze. Gromadź informacje o produktach i sprzedaży w jednym, centralnym miejscu, gdzie będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Obserwuj wydajność sprzedaży w czasie rzeczywistym i aktywnie koryguj działania. Nasze oprogramowanie do zarządzania szansami sprzedaży i pipeline zapewnia wgląd w dane, które mogą mieć wpływ na wyniki sprzedaży i przyspieszyć decyzje o kupnie.

SAP hybris Cloud for Customer

Collapse
Aktywność klientów i planowanie wizyt

Pozyskaj większą liczbę klientów i zwiększ sprzedaż, zarządzając aktywnością klientów i planując wizyty.

Zwiększ efektywność sprzedaży i popraw wyniki w zakresie pozyskiwania klientów dzięki oprogramowaniu do obsługi aktywności klienta i planowania wizyt. Dzięki naszemu oprogramowaniu dostępnemu w chmurze:

 • Wychwytuj i monitoruj działania oraz interakcje, w których klientom poświęcana jest należyta uwaga — i lepiej wykorzystaj potencjał personelu działu sprzedaży.
 • Uzyskaj wgląd w dane niezbędne do planowania wizyt poszczególnych klientów i zwiększ sprzedaż.
 • Zintegruj narzędzia pracy grupowej, takie jak Microsoft Outlook, Google Gmail i Lotus Notes, na wszystkich etapach procesu sprzedaży.
Collapse
Wgląd w dane o klientach

Odnieś sukces w sprzedaży dzięki wszechstronnej wiedzy o swoich klientach

Zastosuj rewolucyjne podejście do zagadnienia pozyskiwania klientów i dowiedz się, co jest dla nich ważne, korzystając z opartego na chmurze rozwiązania firmy SAP do obsługi sprzedaży. Ten łączący najnowsze mechanizmy analityczne, rozwiązania mobilne dla przedsiębiorstw, funkcje z zakresu współpracy i mediów społecznościowych produkt zestawia wewnętrzne dane transakcyjne z danymi zewnętrznymi, tworząc pełny obraz klienta. Mając lepszy wgląd w dane dotyczące klientów — w to kim są i czego pragną — możesz zaoferować im spersonalizowaną obsługę w każdym kanale i szybciej przeprowadzać transakcje.

SAP hybris Cloud for Sales

Collapse
Analiza sprzedaży

Pukaj do właściwych drzwi i zawieraj więcej transakcji dzięki sprytnym rozwiązaniom do zarządzania szansami sprzedaży

Przenieś pozyskiwanie klientów na zupełnie inny poziom dzięki mechanizmom analizy sprzedaży zintegrowanym z oprogramowaniem SAP. Udostępnij przedstawicielom handlowym aktualne informacje, dzięki którym łatwiej zidentyfikują potencjalnych klientów, którymi warto się zająć, zrozumieją ich potrzeby i doprowadzą do zawarcia transakcji — zanim zrobi to konkurencja. Udostępnij profile firm, aktualne informacje, wgląd w dane o zainteresowanych osobach, mechanizmy wspomagające sprzedaż i powiadomienia o zdarzeniach sygnalizujących pojawienie się nowych szans.

SAP Hybris Cloud for Customer

Collapse
Analiza działań klientów

Wyposaż pracowników działu sprzedaży w narzędzia do analizowania działań klientów, by mogli skupić się na współpracy z najbardziej obiecującymi klientami.

Uzyskaj wgląd w dane o klientach i ich potencjalnej wartości dzięki rozwiązaniom SAP do analizy działań klientów:

 • Rozwijaj działalność, stawiając na odpowiednią strategię.
 • Opracowuj strategie, odpowiednio kierując zasoby oraz budżet i dbaj o realizację celów całej firmy.
 • Wykorzystaj liczne opcje filtrowania i zapewnij większą przejrzystość oraz precyzję w zakresie danych o sytuacji klientów, dostawców oraz partnerów, z których korzysta duża grupa użytkowników.
 • Korzystaj z takich narzędzi, jak m.in. strategiczna karta wyników, stratyfikacja czy analiza luk.
Collapse
Sprzedaż za pośrednictwem urządzeń mobilnych

Zwiększ sprzedaż i pozyskuj więcej klientów dzięki optymalizacji obsługi użytkowników mobilnych.

Zwiększ wydajność działu sprzedaży, zapewniając jego pracownikom nieograniczony dostęp do najważniejszych danych o sprzedaży i klientach. Pozwól pracownikom wybrać dowolne urządzenie mobilne i korzystać z możliwości obsługi online lub offline dzięki naszym rozwiązaniom w chmurze:

 • Twórz, aktualizuj i przeglądaj informacje dotyczące sprzedaży, w tym dane o klientach, kontaktach, potencjalnych klientach, szansach sprzedaży, aktywności, wycenach oraz zarządzaniu zamówieniami.
 • Prowadź skuteczniejsze rozmowy z klientami i skróć cykle sprzedażowe.
 • Twórz silniejsze relacje z klientami.

SAP hybris Cloud for Customer

Collapse
Współpraca w zakresie sprzedaży

Częściej odnoś sukces dzięki współpracy w całym łańcuchu wartości.

Przyspiesz cykle sprzedażowe i częściej odnoś sukces, stawiając na współpracę w procesie sprzedaży. Dzięki rozwiązaniom SAP:

 • Połączysz siły pracowników działu sprzedaży i zainteresowanych osób na zewnątrz lub wewnątrz firmy, by maksymalnie wykorzystać talenty i najlepsze pomysły.
 • Udostępnisz dokumenty, by wspólnie z innymi zainteresowanymi osobami analizować szanse sprzedaży, opracowywać oferty i rozwiązywać problemy.
 • Uwzględnisz wszystkie zainteresowane osoby w każdym procesie pozyskiwania klienta i przekażesz im informacje.
 • Utworzysz platformę do udostępniania zespołom sprawdzonych metod realizacji procesów sprzedażowych.
Collapse
Zarządzanie kanałami partnerów

Zwiększ przychody, zarządzając w chmurze działaniami z partnerami sprzedażowymi.

Zyskaj wgląd w dane o przychodach pośrednich, które w wielu firmach mogą stanowić nawet 40–80% przychodu. Skorzystaj z naszego oprogramowania opartego na chmurze i zoptymalizuj zarządzanie działaniami w kanałach partnerów oraz nadzór nad nimi:

 • Zyskaj wgląd w dane o wydajności partnerów oraz pipeline — i obserwuj rosnące zyski w tym kanale.
 • Buduj zaufanie partnerów i eliminuj konflikty, oferując odpowiednie potencjalne szanse sprzedaży, weryfikując rejestrowane transakcje, wspólnie pracując nad szansami sprzedaży i wyznaczając regiony sprzedaży.
Collapse
Realizacja sprzedaży detalicznej

SAP hybris Cloud for Sales udostępnia funkcje ułatwiające realizację sprzedaży detalicznej pomagające w sprzedaży dóbr konsumpcyjnych.

Dzięki nim zaplanujesz i zapewnisz efektywne odwiedziny w sklepie, przeprowadzisz skuteczne promocje, zaoferujesz klientom wyższą jakość obsługi oraz wiele innych udogodnień.
 • Przeznacz większą część czasu, jaki przedstawiciele handlowi spędzają w sklepie, na planowanie sprzedaży, ankiety i zadania dotyczące klientów docelowych
 • Osiągnij większy sukces sprzedażowy dzięki możliwości wglądu w wyniki ankiet i porównania z konkurencją
 • Inicjuj uzupełnienia i na miejscu rozwiązuj problemy z zamówieniami oraz zgłoszeniami serwisowymi
 • Monitoruj zgodność promocji z przepisami i zyskaj dostęp do aktualnych danych na temat odwiedzin w sklepie, by zwiększyć wydajność sprzedaży.
Collapse
Previous

Bezpłatna wersja próbna: SAP hybris Cloud for Sales

To proste, lecz zaawansowane rozwiązanie CRM powstało z myślą o szybkim przystąpieniu do pracy personelu działów sprzedaży — możesz więc wypróbować część funkcji przeznaczonych do obsługi sprzedaży w przedsiębiorstwie w ciągu bezpłatnego 30-dniowego okresu próbnego.

Odnieś sukces dzięki oprogramowaniu SAP hybris Cloud for Sales

Dowiedz się, jak rozwiązanie SAP hybris Cloud for Sales może pomóc w intuicyjnym podejściu do pracy dzięki wykorzystaniu możliwości współpracy w mediach społecznościowych, którymi doskonale się posługujesz. Rozwiązanie pozwala ponadto na szybką i efektywną współpracę w zespole oraz zarządzanie klientami, dzięki czemu sprzedaż będzie bardziej skuteczna.

Next

Przejdź na pełne obroty dzięki szybkiemu wdrożeniu

Z naszych zintegrowanych rozwiązań CRM do szybkiego wdrożenia możesz zacząć korzystać w ciągu zaledwie paru tygodni. Znajdziesz tu funkcje, które pozwolą Ci szybko przyciągnąć potencjalnych nowych klientów oraz zatrzymać obecnych, a także zawierać więcej transakcji.

Previous

Szybkie wdrażanie i obsługa rozwiązań SAP

Uzyskaj wsparcie wymagane do sprawnego wdrożenia i używania rozwiązań SAP oraz wykorzystania nowych technologii. Oferujemy szeroki zakres usług wsparcia — od poziomu podstawowego do współpracy strategicznej i współtworzenia innowacji.

Zobacz dokumentację produktu

Skorzystaj z dostępu do bogatych informacji na każdy temat — od instalacji i uaktualnień do zabezpieczeń, integracji i dostępności produktów.

Next
Back to top