Skip to Content
Skontaktuj się z nami

Szybki i elastyczny marketing

Szybko reaguj na możliwości rynkowe dzięki automatyzacji działań marketingowych i zintegrowanym procesom.

Rozszerz współpracę z zespołami wewnętrznymi i zewnętrznymi dzięki automatyzacji działań marketingowych, która przyspiesza realizację zadań i upraszcza wdrażanie i rozwój zasobów. Zyskaj wgląd w dane generowane w czasie rzeczywistym i korzystaj z nich, by podejmować trafne decyzje i optymalizować strategie marketingowe z myślą o napędzaniu popytu i rozwoju.

Dowiedz się więcej

Funkcje rozwiązania

Obsługiwane funkcje

Planowanie i budżetowanie działań marketingowych

Zwiększ elastyczność i przejrzystość dzięki scentralizowanemu wglądowi w budżet i wydatki marketingowe w czasie rzeczywistym

 • Zyskaj możliwość centralnego tworzenia planów i budżetów marketingowych i usprawnij współpracę w całej organizacji, by uprościć procesy planowania i przyspieszyć cykle ponownego planowania
 • Zyskaj możliwość bieżącego monitorowania wydatków marketingowych, by szybko podejmować decyzje o znaczeniu strategicznym
 • Skoordynuj uzupełniające się wzajemnie działania marketingowe i uzyskaj lepsze wyniki dzięki scentralizowanemu kalendarzowi marketingowemu

SAP Hybris Marketing Cloud

Collapse
Zarządzanie kampaniami i ich optymalizacja

Angażuj klientów dzięki błyskawicznej, zindywidualizowanej obsłudze, optymalizując zarządzanie kampaniami

 • Planuj i realizuj ukierunkowane wielokanałowe i wieloetapowe kampanie dzięki spersonalizowanym, dynamicznym treściom i na bieżąco odpowiadaj na zachowania klientów, prowadząc marketing oparty na sygnałach
 • Sprawiaj, że Twoje kampanie będą lepiej dostosowane, dzięki centralnemu kalendarzowi marketingowemu
 • Zoptymalizujesz wydajność działań marketingowych, korzystając ze szczegółowych analiz klientów oraz przeprowadzanych na bieżąco analiz kampanii

SAP Hybris Marketing Cloud

Collapse
Zarządzanie zasobami cyfrowymi

Zwiększ produktywność, poziom zgodności oraz przychody dzięki procesom zarządzania zasobami cyfrowymi

 • Zaoferuj sprzedawcom centralne repozytorium z wszechstronną obsługą metadanych, zaawansowanymi funkcjami wyszukiwania, tworzeniem wersji oraz elastycznymi obiegami pracy
 • W większym stopniu uwzględniaj zasoby cyfrowe w procesach marketingowych i upraszczaj metody śledzenia ich wykorzystania
 • Doskonal procesy poprzez ograniczenie powielania zasobów cyfrowych, zapewnienie zgodności z przepisami, przestrzeganie obowiązków w zakresie praw dotyczących zasobów oraz wydajną dystrybucję zatwierdzonych zasobów

SAP Hybris Digital Asset Management firmy OpenText

Collapse
Współpraca marketingowa

Współpraca z kluczowymi interesariuszami w celu przyspieszenia wprowadzania produktu na rynek i optymalizacji procesów decyzyjnych

 • Pomóż sprzedawcom zburzyć ściany między działami i lokalizacjami, pozwalając uczestnikom projektów uprościć procesy, dzielić się najlepszymi praktykami i współpracować zarówno w ramach zespołu, jak i z podmiotami zewnętrznymi
 • Połącz ludzi, dane, procesy i treści
 • Scentralizuj dyskusje na temat projektów, aby zniwelować powielanie pomysłów i zwiększyć produktywność
 • Szybciej buduj strategie i rozwiązuj problemy, aby osiągnąć lepsze wyniki biznesowe

SAP Jam Collaboration

Collapse
Zarządzanie potencjalnymi szansami marketingowymi

Uprość procesy zarządzania potencjalnymi szansami marketingowymi i usprawnij sprzedaż i współpracę marketingową

 • Dbaj o kontakty i zyskuj wysokiej jakości potencjalne szanse dzięki spersonalizowanym treściom i ofertom marketingowym
 • Zgromadź dane o przebiegu potencjalnej szansy w centralnym profilu i oceniaj zachowania w internecie w czasie rzeczywistym
 • Zautomatyzuj zadania z zakresu transferu potencjalnych szans i planowania sprzedaży, by sprawniej wykorzystywać możliwości, zwiększać wydajność sprzedaży i monitorować współczynnik konwersji
Collapse
Zarządzanie wglądem w dane i wydajnością

Zoptymalizuj marketing dzięki wglądowi w aktualne dane o klientach oraz pomiarowi wydajności i zarządzaniu nią

 • Dostrzeż możliwości i zadbaj o optymalizację efektywności marketingu w oparciu o szczegółowe dane o klientach i wyniki analiz
 • Z łatwością monitoruj efektywność marketingu i jego koordynację z działaniami sprzedażowymi dzięki wstępnie skonfigurowanym raportom i pulpitowi zarządzania potencjalnymi szansami sprzedaży
 • Uzyskaj wgląd w efektywność marketingową i zwrot z inwestycji w działania marketingowe dzięki monitorowaniu wyników kampanii w czasie rzeczywistym i pulpitowi menedżerskiemu
Collapse

Opcje dostawy rozwiązania

 • Firma SAP oferuje różne opcje dostawy rozwiązania do szybkiej i elastycznej obsługi działań marketingowych.  Jednym z podstawowych produktów jest SAP Hybris Marketing Cloud. Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym rozwiązaniu oraz o innych produktach.
 • W ramach tego rozwiązania mogą zostać wdrożone dodatkowe warianty produktów. Więcej informacji o tych produktach można znaleźć w opisach funkcji poszczególnych rozwiązań.
Previous

Prowadź skuteczniejsze działania marketingowe 

50% firm ma problem z dotarciem do odpowiedniej grupy nabywców i zrozumieniem swoich klientów, ponieważ nie dysponuje odpowiednimi danymi lub nie wie, jak ich użyć. Dowiedz się, jak społeczności mogą zyskać lepszy wgląd w dane o klientach.

7 strategii — przewodnik po marketingu

Ten kompleksowy przewodnik dla sprzedawców dostarczy Ci wszystkich niezbędnych informacji o budowaniu bliższych relacji – klient po kliencie.

Usłysz sygnał w szumie informacyjnym 

Poczytaj o zmieniającej się roli dyrektora ds. marketingu (CMO) i poznaj studium przypadku oraz wypowiedzi dyrektorów na temat wprowadzania innowacyjnych rozwiązań marketingowych.
Next

Wsiądź do szybkiego pociągu

Z naszych zintegrowanych  rozwiązań do szybkiego wdrożenia możesz zacząć korzystać w ciągu zaledwie kilku tygodni. Znajdziesz tu funkcje, które pozwolą Ci szybko przyciągnąć potencjalnych nowych klientów oraz zatrzymać obecnych, a także zawierać więcej transakcji.

Zmień oblicze działalności firmy dzięki usługom SAP Digital Business Services

Firmy na całym świecie przekształcają się w przedsiębiorstwa cyfrowe — co nie zawsze przebiega bez przeszkód. Usługi SAP Digital Business Services pomogą Twojej firmie dokonać transformacji krok po kroku — od opracowania strategii po wdrożenie technologii i nie tylko.

Całościowe podejście naszych specjalistów pomoże Twojej firmie zidentyfikować i wdrożyć nowe procesy i funkcje przy zachowaniu sprawnej realizacji bieżących działań. Zadbamy o to, by oprogramowanie SAP pozwalało Twojej firmie czerpać jak największe korzyści podczas odpowiadania na zmienne potrzeby gospodarki cyfrowej. 

Previous

Szybkie wdrażanie i obsługa rozwiązań SAP

Uzyskaj wsparcie wymagane do sprawnego wdrożenia i używania rozwiązań SAP oraz wykorzystania nowych technologii. Oferujemy szeroki zakres usług wsparcia — od poziomu podstawowego do współpracy strategicznej i współtworzenia innowacji.

Zobacz dokumentację produktu

Skorzystaj z dostępu do bogatych informacji na każdy temat — od instalacji i uaktualnień do zabezpieczeń, integracji i dostępności produktów.

Next

SAP Jam dla marketingu

Dzięki rozwiązaniu SAP Jam zespół ds. marketingu może uprościć obsługę kampanii i wydarzeń oraz wprowadzanie produktów na rynek, sprawić, aby sprzedaż przekroczyła wyznaczone cele, a także zwiększyć zaangażowanie klientów, partnerów i agencji.

Back to top