Skip to Content
Skontaktuj się z nami

Analiza kapitału ludzkiego

Zoptymalizuj elastyczność biznesową i popraw wyniki dzięki analizie kapitału ludzkiego

Popraw wyniki i ogranicz ryzyko, wykorzystując narzędzia SAP do analiz kapitału ludzkiego w codziennych procesach podejmowania decyzji biznesowych. Nasze rozwiązanie umożliwia:

 • Łatwy dostęp do wyników analizy kapitału ludzkiego dzięki wstępnie skonfigurowanym raportom, pulpitom, sprawdzonym metodom i branżowym raportom porównawczym
 • Wgląd w dane dotyczące personelu połączone z dodatkowymi danymi biznesowymi oraz danymi zewnętrznymi, a także możliwość wykorzystania ich przy zarządzaniu poszczególnymi rolami w organizacji
 • Wykorzystanie mechanizmów przeprowadzania analiz i planowania personelu z myślą o optymalizacji działalności oraz wyników w zakresie kadr

Funkcje rozwiązania

Wbudowane funkcje

SAP SuccessFactors Workforce Analytics

Skorzystaj z mechanizmów przeprowadzania analiz personelu i pewniej podejmuj decyzje dotyczące pracowników

Uzyskaj lepszy obraz tego, w jaki sposób inwestowanie w talenty wpływa na wyniki firmy dzięki rozwiązaniom SAP SuccessFactors do analizy personelu. Nasze narzędzie umożliwia:

 • Zwiększenie przejrzystości danych o trendach, zagrożeniach i możliwościach dotyczących personelu
 • Usprawnienie metod przekazywania najważniejszych informacji osobom zainteresowanym
 • Uzyskanie odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z wyzwaniami odnoszącymi się do personelu i otrzymanie pomocy w mierzeniu się z nimi
   

SAP SuccessFactors Workforce Analytics

Collapse
SAP SuccessFactors Workforce Planning

Uzupełnij braki osobowe w firmie, stosując narzędzia do planowania personelu, aby osiągnąć wyznaczone cele biznesowe

Zwiększ efektywność realizowania strategii poprzez wypełnienie luki między obecnym i przyszłym zapotrzebowaniem na talenty dzięki rozwiązaniu SAP SuccessFactors do planowania personelu. Nasze rozwiązanie umożliwia:

 • Wychwycenie braków w zakresie ról, które mają największy wpływ na rozwój firmy
 • Przewidywanie i modelowanie przyszłego kształtu personelu
 • Ograniczenie niepewności dzięki zrozumieniu finansowych konsekwencji planów dotyczących personelu
 • Wdrażanie właściwych strategii dotyczących pracowników, aby osiągnąć sukces w biznesie
   

SAP SuccessFactors Workforce Planning

Collapse
SAP SuccessFactors Workforce Reporting

Opieranie decyzji na faktach dzięki aktualnym raportom dotyczącym personelu

Odpowiadaj na pytania dotyczące zarządzania kadrami oraz biznesowe dzięki dostępowi do aktualnych danych i efektywnym mechanizmom raportowania w odniesieniu do personelu z oferty SAP SuccessFactors. Nasze rozwiązanie umożliwia:

 • Dostęp do danych dotyczących zarządzania kadrami i talentami, prezentowanych w postaci raportów standardowych, raportów uwzględniających wymóg zgodności z przepisami oraz raportów ad hoc, a także do mechanizmów analitycznych wbudowanych w transakcje i procesy
 • Prezentowanie danych osobom zainteresowanym w przystępnej formie wizualnej
 • Łatwe generowanie raportów na temat podstawowych aspektów zarządzania kadrami oraz talentami
 • Dostosowywanie raportów do wymogów wewnętrznych i potrzeb użytkownika


Collapse

W coraz bardziej złożonym świecie postaw na uproszczone zarządzanie kapitałem ludzkim

Zarządzanie złożonymi procesami z zakresu zarządzanie kapitałem ludzkim wymaga ich transformacji i uproszczenia, ujednolicenia procesów zarządzania pracownikami, a także wykorzystania potencjału Big Data oraz narzędzi analitycznych. Odkryj trendy, najlepsze praktyki i rozwiązania, które ułatwiają rozwój w zróżnicowanym świecie cyfrowej gospodarki.
Previous

Pięć sposobów na podejmowanie decyzji w oparciu o dane

Strategiczne planowanie personelu dostarcza odpowiedzi na pytania o cele biznesowe na najbliższe lata oraz rodzaj personelu potrzebny, aby je zrealizować. Kiedy już poznasz odpowiedzi na te pytania, będziesz w stanie określić, jakich talentów potrzebujesz.  

Lista kontrolna analizy personelu

Liderzy firmy i kierownicy ds. HR borykają się z problemem, jakim jest podejmowanie decyzji opartych na faktach. Kadra zarządzająca z kolei oczekuje konkretnych informacji. Poznaj naszą listę kontrolną i sprawdź, w jaki sposób wykorzystanie analizy personelu pomoże zebrać konkretne informacje na temat firmy.

Dokonaj zmiany z pomocą narzędzi do analiz i planowania personelu

Przekonaj się, jak możesz zwiększyć swój wpływ na działania firmy, wykorzystując najlepsze w branży, oparte na chmurze rozwiązania SAP SuccessFactors Workforce Planning oraz Analytics.

Next

Skuteczniejsze planowanie zasobów ludzkich dzięki SAP 

Digital Business Services

Wyobraź sobie, że podczas podejmowania istotnych decyzji możesz kierować się wiarygodnymi danymi biznesowymi, by podejmować skuteczne inicjatywy, wspierać realizację celów biznesowych i umożliwiać liderom biznesowym oraz zajmującym się kadrami przeprowadzanie pomiarów w zakresie talentów oraz wyraźne określanie ich wpływu na działalność firmy.

Usługi SAP Digital Business Services pomagają uwolnić potencjał i zapewniają prosty sposób na szybsze wdrożenie innowacji oraz chmury. Uzyskaj dostęp do wiedzy ekspertów w dziedzinie planowania zasobów ludzkich oraz analiz, a także wskaźników i wykorzystania danych w celu optymalnego prowadzenia firmy.

Previous

Większa przejrzystość biznesowa i wyższe wskaźniki pozyskiwania zasobów ludzkich 

Większa elastyczność i przyspieszone podejmowanie decyzji

Uproszczone przeprowadzanie ocen i informowanie o wynikach biznesowych związanych z programami zarządzania kadrami

Ograniczone ryzyko organizacyjne i lepszy nadzór

72-procentowy spadek liczby ręcznie przygotowywanych raportów przy wykorzystaniu narzędzia HR, które obsługuje planowanie, monitorowanie i symulację*

20-procentowy wzrost przychodów na pracownika w firmach, które wykorzystują analizy w celu określenia przewagi konkurencyjnej*

Next
Previous

Szybkie wdrażanie i obsługa rozwiązań SAP

Uzyskaj wsparcie wymagane do sprawnego wdrożenia i używania rozwiązań SAP oraz wykorzystania nowych technologii. Oferujemy szeroki zakres usług wsparcia — od poziomu podstawowego do współpracy strategicznej i współtworzenia innowacji.

Zobacz dokumentację produktu

Skorzystaj z dostępu do bogatych informacji na każdy temat — od instalacji i uaktualnień do zabezpieczeń, integracji i dostępności produktów.

Next

Błyskawicznie uzyskaj informacje na temat personelu

Dostępne obecnie narzędzia do analizy HR generują stale rosnącą ilość danych na temat personelu. Kto jednak ma czas, by przeczesywać stosy wskaźników HR w poszukiwaniu potrzebnych informacji? Potrzebujesz narzędzia, które szybko przeprowadzi analizę personelu, przefiltruje najważniejsze rezultaty i powie, co one oznaczają.

Back to top