Skip to Content
Skontaktuj się z nami

Rozwiązania do zarządzania czasem i obecnością

Lepsza efektywność personelu dzięki zoptymalizowanemu zarządzaniu czasem pracy.

Zautomatyzuj i przyspiesz procesy związane z zarządzaniem czasem pracy. Pozwól pracownikom łatwiej zarządzać swoimi własnymi danymi na wybranych przez nich urządzeniach mobilnych. W rezultacie kierownicy będą mieli dostęp do informacji dotyczących członków swoich zespołów oraz możliwość szybkiego zatwierdzania wniosków urlopowych. Oferowane przez SAP SuccessFactors rozwiązania do zarządzania czasem pracy znacznie ułatwiają działania takie jak planowanie nieobecności oraz prowadzenie rejestrów i ewidencji czasu pracy w firmie.

Dowiedz się więcej

Funkcje rozwiązania

Wbudowane funkcje

Zarządzanie nieobecnościami

Zwiększanie efektywności personelu dzięki skuteczniejszemu zarządzaniu informacjami o czasie pracy

Daj pracownikom możliwość rejestracji własnego czasu pracy i udostępnij tę wiedzę kierownikom dzięki rozwiązaniom SAP SuccessFactors do zarządzania nieobecnościami. Wykorzystaj możliwości chmury, aby zautomatyzować i przyspieszyć procesy związane z wnioskami urlopowymi — w dowolnym czasie i miejscu oraz za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego. Efektywnie planuj, rejestruj i rozliczaj nieobecności. Skutecznie egzekwuj postanowienia umów korporacyjnych, układów zbiorowych i kodeksu pracy dzięki większej przejrzystości zarządzania czasem pracy.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu SAP SuccessFactors Employee Central Payroll

Collapse
Arkusze czasu pracy

Zarządzaj rozliczeniami i płatnościami za pomocą arkuszy czasu pracy

Uzyskaj pełniejszy wgląd w dane, wyższą zgodność procesów zarządzania czasem z przepisami i większe zadowolenie pracowników dzięki arkuszom czasu pracy w rozwiązaniach SAP SuccessFactors. Nasze rozwiązanie umożliwia:

 • Zarządzanie rejestrowaniem czasu pracy i zaoferowanie pracownikom możliwości samodzielnego wprowadzania ilości przepracowanego czasu oraz uprawnień do dodatków i dyżurów — w nowoczesny sposób, z wykorzystaniem odpowiednich usług bądź urządzeń przenośnych
 • Lepszy wgląd w grafiki zespołów dla ich kierowników
 • Wprowadzanie informacji o nadgodzinach bezpośrednio do systemu płacowego dla zapewnienia odpowiedniego naliczania i wypłacania wynagrodzeń

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu SAP SuccessFactors Employee Central Payroll

Collapse
Rejestracja czasu pracy

Zadbaj o zgodność z przepisami krajowymi lub zasadami korporacyjnymi, stosując mechanizmy rejestracji czasu pracy

Postaw na rozwiązania SAP SuccessFactors, by zadbać o zgodność z obowiązującymi wymogami prawnymi odnoszącymi się do czasu pracy w procesach globalnych i lokalnych. Funkcje z zakresu rejestracji czasu pracy umożliwiają:

 • Definiowanie metod rejestrowania czasu pracy, np. w ujęciu pozytywnym i negatywnym, a także zarządzania nimi przez administratorów
 • Ułatwienie pracownikom wprowadzania czasu pracy dzięki intuicyjnemu interfejsowi, grafikom pracy i mechanizmom weryfikacji kolizji czasowych
 • Generowanie kodów czasowych powiązanych z płacami w celu naliczania wynagrodzenia z uwzględnieniem przepracowanego czasu

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu SAP SuccessFactors Employee Central Payroll

Collapse
Zarządzanie personelem

Usprawnij zarządzanie personelem i skup się na takich obszarach jak czas pracy, grafiki czy urlopy

Odpowiedz na złożone potrzeby swojej firmy w zakresie zasobów ludzkich, sięgając po rozwiązania SAP do zarządzania personelem. Nasze oprogramowanie umożliwia:

 • Rejestrowanie przepracowanych godzin i kontrolowanie kosztów za pomocą jednego rozwiązania w chmurze, które pozwoli zautomatyzować skomplikowane procesy płacowe i zapewni maksymalną dokładność
 • Usprawnienie procesów zapewniania zgodności z krajowymi oraz lokalnymi przepisami prawa pracy i łatwiejsze podejmowanie lepszych decyzji w całym przedsiębiorstwie

SAP ERP Core HR

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu SAP Time and Attendance Management by WorkForce Software

Collapse
Previous

Monitoruj i podnoś jakość danych dotyczących zarządzania kadrami

Gdy działalność firm zyskuje wymiar cyfrowy, technologia zmienia sposób wdrażania najważniejszych procesów biznesowych w działach zarządzania kapitałem ludzkim. Usługa Accenture HR Audit and Compliance umożliwia monitorowanie jakości danych dotyczących zarządzania kadrami oraz płacami z rozwiązania SAP SuccessFactors Employee Central.

Zarządzanie czasem i arkusze czasu pracy

SAP SuccessFactors Employee Central Core HR to rozwiązanie oparte na chmurze, które pozwala klientom korzystać z jednego źródła danych o pracownikach. Usługa Employee Central obejmuje funkcję zarządzania czasem, która obsługuje wnioski urlopowe oraz arkusze czasu pracy. 

Next

Spraw, by pracownicy byli bardziej efektywni poprzez optymalizację zarządzania czasem pracy

Zwiększenie wydajności operacyjnej dzięki lepszemu zarządzaniu czasem i obecnością przez uproszczenie procesów biznesowych pozwala bardziej efektywnie zarządzać ryzykiem braku zgodności oraz zwiększyć produktywność personelu.

 • Zwiększ wykorzystanie zasobów dzięki precyzyjnym danym dostępnym w odpowiednim czasie.
 • Uzyskaj dostęp do informacji o obecności pracowników na całym świecie.
 • Proaktywnie planuj urlopy i obecność pracowników oraz zarządzaj nimi.

Gospodarka cyfrowa wywiera ogromny wpływ na klientów firmy SAP i wymaga nowego poziomu organizacji działalności, aby generować rozwój firmy, uwolnić maksymalną wartość biznesową i zapewnić ciągłość działania. Usługi SAP Digital Business Services łączą ze sobą obszar działalności biznesowej i infrastrukturę informatyczną, pozwalając zaprojektować od nowa sposób działania firmy z użyciem naszej cyfrowej platformy biznesowej.

Dzięki doświadczeniom zgromadzonym przez ponad 40 lat współpracy z najbardziej postępowymi organizacjami na świecie oraz solidnemu ekosystemowi partnerów przedstawiciele SAP Digital Business Services mogą poprowadzić Twoją firmę na drodze do innowacji i transformacji cyfrowej, zabezpieczając najważniejsze procesy biznesowe. Z pomocą SAP Digital Business Services:

Previous

Opracuj  mapę wdrożenia innowacji dostosowaną do Twoich celów biznesowych

Zastosuj  najlepsze praktyki, technologię i akceleratory, aby przyjąć właściwe podejście do wdrożenia  rozwiązania

Wybierz  współpracę w wersji premium, aby realizować ryzykowne scenariusze o wysokim stopniu złożoności

Next
Previous

Szybkie wdrażanie i obsługa rozwiązań SAP

Uzyskaj wsparcie wymagane do sprawnego wdrożenia i używania rozwiązań SAP oraz wykorzystania nowych technologii. Oferujemy szeroki zakres usług wsparcia — od poziomu podstawowego do współpracy strategicznej i współtworzenia innowacji.

Zobacz dokumentację produktu

Skorzystaj z dostępu do bogatych informacji na każdy temat — od instalacji i uaktualnień do zabezpieczeń, integracji i dostępności produktów.

Next
Back to top