Skip to Content
Skontaktuj się z nami

Rozwiązania do zarządzania talentami

Przyciągnij, rozwijaj i zatrzymaj w firmie odpowiednie talenty

Popraw stopień zaangażowania pracowników i wyniki firmy, przyciągając i zatrzymując w organizacji odpowiednie talenty, a także inwestując w ich rozwój. Nasze kompleksowe, oparte na chmurze rozwiązania ułatwiają zarządzanie talentami i kompetencjami, dlatego specjaliści HR mogą działać proaktywnie i w prosty sposób mierzyć oraz jasno komunikować wyniki poszczególnych pracowników i określać ich wpływ na firmę.

Dowiedz się więcej

Możliwości rozwiązania

Obsługiwane funkcjonalności:

Rekrutacja i pozyskiwanie talentów

Pozyskaj największe światowe talenty i znajdź idealnych pracowników dla swojej firmy

Z naszym rozwiązaniem do rekrutacji szybciej i taniej znajdziesz odpowiednich ludzi na właściwe stanowiska: 

 • Przyciągaj, pozyskuj i wybieraj największe talenty z całego świata.
 • Usprawnij cały proces zatrudniania poprzez połączenie inteligentnego i społecznościowego procesu marketingu rekrutacyjnego z kompleksowym, mobilnym systemem obsługi kandydatów i procesem selekcji opartym na współpracy.

SAP SuccessFactors Recruiting

Collapse
Adaptacja

Stwórz fundamenty sukcesu nowych pracowników — jeszcze zanim przekroczą próg firmy

Przekształć proces adaptacji nowych pracowników w szansę na stworzenie zaangażowanego zespołu z potencjałem. Dzięki naszemu rozwiązaniu do adaptacji:

 • Wprowadzisz najnowsze sprawdzone metody adaptacji i integracji nowych pracowników.
 • Odpowiednio ukierunkujesz personel działu HR, kierowników zajmujących się rekrutacją i zatrudnianych pracowników.
 • Pomożesz nowym pracownikom nawiązać kontakt z odpowiednimi osobami i poznać właściwe zasoby, jeszcze zanim zaczną pracę.
 • Zapewnisz nowym pracownikom możliwość szybkiego rozwoju, aby mogli w rekordowym tempie przyczynić się do sukcesu firmy.

SAP SuccessFactors Onboarding

Collapse
Zarządzanie wydajnością i określanie celów

Stwórz odpowiednio ukierunkowany, zaangażowany i produktywny zespół

Zadbaj o większe zaangażowanie pracowników, dopasowując ich wydajność i cele do strategii korporacyjnej. Dzięki naszemu oprogramowaniu:

 • Umożliwisz kierownikom wyraźne przedstawianie i dostosowywanie celów.
 • Ocenisz wydajność personelu — obiektywnie i rzetelnie.
 • Zyskasz wgląd w wydajność organizacji dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym.
 • Zaangażujesz się w ciągły, konkretny dialog, który pozwoli Ci lepiej rozpoznać potrzeby biznesowe i określić strategię działania.

SAP SuccessFactors Performance & Goals

Collapse
Zarządzanie wynagrodzeniami

Zwiększ budżet wynagrodzeń, ogranicz ryzyko i usprawnij komunikację

Efektywnie dysponuj środkami przeznaczonymi na wynagrodzenia, by zatrzymać najlepszych pracowników i uniknąć przepłacania za pracę osób, które nie osiągają zadowalających wyników. Dzięki naszemu rozwiązaniu do zarządzania wynagrodzeniami osiągniesz lepsze wyniki biznesowe:

 • Nagrodzisz największą wydajność.
 • Zoptymalizujesz budżet
 • Zwiększysz zgodność z przepisami.
 • Wyeliminujesz błędy poprzez kalibrację.

SAP SuccessFactors Compensation

Collapse
Planowanie następstw i rozwój

Zwiększ elastyczność swojej organizacji poprzez planowanie następstw i rozwoju

Zatrzymaj cennych pracowników i zachowaj ciągłość przywództwa dzięki rozwiązaniom SAP do planowania następstw i rozwoju. Dzięki możliwości zarządzania strategicznymi procesami następstwa i rozwoju w całej organizacji za pomocą naszych rozwiązań:

 • Utworzysz odpowiednie rezerwy kadrowe, by szybko obsadzić najważniejsze stanowiska.
 • Zachęcisz pracowników wizją rozwoju kariery i szans osobistego rozwoju.
 • Dopasujesz personel do najważniejszych potrzeb biznesowych.
 • Zyskasz wgląd w dane o pracownikach i poprawisz wyniki biznesowe.

SAP SuccessFactors Succession & Development

Collapse
Edukacja

Zadbaj o szkolenia pracowników, by zyskać przewagę nad konkurencją i poprawić wyniki biznesowe

Daj wszystkim osobom związanym z organizacją możliwość skorzystania ze szkoleń — jako uczestnik lub trener. Nasze rozwiązanie do zarządzania szkoleniami pomoże Ci stworzyć solidną bazę inspirujących, ciągłych szkoleń dla całej organizacji:

 • Rozwiniesz umiejętności.
 • Ograniczysz ryzyko związane ze zgodnością z przepisami.
 • Zachęcisz do szkoleń zmierzających do rozwoju przywództwa.
 • Skuteczniej zaangażujesz uczestników dowolnego szkolenia.

SAP SuccessFactors Learning

Collapse

SAP po raz kolejny liderem raportu Forrester Wave

Firma Forrester ponownie wskazała oprogramowanie SAP SuccessFactors jako lidera w dziedzinie zarządzania szkoleniami i wydajnością. Przeczytaj pełny raport analityczny.

Elastyczna siła robocza

Gdy pojawią się nieoczekiwane możliwości biznesowe, ile czasu zajmie pracownikom adaptowanie się do sytuacji i odpowiednia reakcja? Czy odpowiednie stanowiska będą obsadzone właściwymi ludźmi, by wykorzystać szansę? Uzyskaj informacje od ekspertów.

Budowanie zaangażowanej siły roboczej

W branży HR wprowadzane są nowe metody zarządzania pracownikami dążące do zapewnienia elastycznego środowiska pracy skoncentrowanego na pracowniku. Dowiedz się, jak to zrobić.

Zarządzanie wynagrodzeniami

Zobacz innowacyjne najlepsze praktyki i zalecenia ekspertów dotyczące sposobów korzystania ze strategicznego systemu wynagrodzeń w celu motywowania pracowników do zwiększenia wydajności i poprawy wyników biznesowych.

Opieka nad dzisiejszymi talentami z myślą o przyszłych sukcesach

Aby wspierać rozwój Twojej firmy, wybraliśmy zasoby informacyjne szczegółowo przedstawiające najnowsze i najlepsze metody właściwego zarządzania następstwami oraz płynące z niego korzyści.

Najważniejsze funkcje pakietów do zarządzania kapitałem ludzkim w chmurze 

Dowiedz się, dlaczego firma Gartner przyznała rozwiązaniu SAP SuccessFactors najwyższe wyniki za dwa przypadki użycia w swoim raporcie dotyczącym kluczowych funkcji dla większych organizacji globalnych oraz europejskich organizacji średniej wielkości.

Zatrzymaj najlepszych pracowników

Proces adaptacji ma największe znaczenie dla zatrzymania najlepszych talentów. Firmy, które opanowały go na najwyższym poziomie, zatrzymują 91% nowo zatrudnionych osób po pierwszym roku ich pracy, a pozostałe organizacje — jedynie 30%. 

Rekrutacja do sukcesu: jak pozyskać największe talenty

Pokonaj konkurencję i zatrudnij najbardziej obiecujące talenty. Dostosuj stosowaną strategię wyszukiwania i zyskaj wiarygodność u kandydatów na całym świecie — dzięki nowemu rozwiązaniu SAP SuccessFactors Recruiting Posting.

Integracja oprogramowania SAP SuccessFactors z rozwiązaniami SAP w chmurze

Wraz z postępującą cyfryzacją przedsiębiorstw wykorzystanie najlepszych rozwiązań chmurowych w połączeniu z rozwiązaniami SAP pomaga stworzyć platformę dla innowacji oraz automatyzacji procesów biznesowych. Zaawansowane opcje integracji i wbudowana funkcja integracji produktów SAP umożliwiają połączenie pakietu SAP SuccessFactors z innym oprogramowaniem SAP i rozwiązaniami innych firm.
 
Zapoznaj się ze zdefiniowanymi scenariuszami integracji wykorzystującymi najlepsze praktyki w zakresie rozwiązań SAP SuccessFactors obsługujących podstawowe operacje zarządzania zasobami ludzkimi i wynagrodzeniem. 
 
Scenariusz integracji hybrydowej zapewnia elastyczną i zautomatyzowaną wymianę danych w zakresie podstawowych danych pracowniczych, planowania wynagrodzeń, rekrutacji, szkoleń i analiz.
 

Przejdź na pełne obroty dzięki szybkiemu wdrożeniu

Natychmiast rozpocznij integrację systemu SAP ERP HCM oraz pakietowych rozwiązań SAP SuccessFactors, które umożliwiają uproszczone wdrożenie w oparciu o najlepsze praktyki zarówno od strony procesów biznesowych, jak i realizacji technicznej.

Uwolnij potencjał najważniejszego kapitału firmy, wykorzystując rozwiązania do zarządzania talentami

Wykorzystaj zoptymalizowane rozwiązania do zarządzania talentami oraz usługi pozwalające zarządzać najważniejszym kapitałem przedsiębiorstwa — ludźmi.

 • Dowiedz się, jak — dzięki odpowiedniej adaptacji— skrócić czas potrzebny nowym pracownikom na osiągnięcie pełnej wydajności i jednocześnie zredukować wskaźnik fluktuacji kadr.
 • Przyciągaj i angażuj największe talenty, wybieraj i zatrudniaj najbardziej odpowiednich kandydatów oraz mierz wyniki.
 • Zapewnij firmie kompleksowe informacje na temat efektywności pracowników i jednocześnie kształć kolejne pokolenie liderów.

Gospodarka cyfrowa wywiera ogromny wpływ na klientów firmy SAP i wymaga nowego poziomu organizacji działalności, aby generować rozwój firmy, uwolnić maksymalną wartość biznesową i zapewnić ciągłość działania. Usługi SAP Digital Business Services łączą ze sobą obszar działalności biznesowej i infrastrukturę informatyczną, pozwalając zaprojektować od nowa sposób działania firmy z użyciem naszej cyfrowej platformy biznesowej.

Dzięki doświadczeniom zgromadzonym przez ponad 40 lat współpracy z najbardziej postępowymi organizacjami na świecie oraz solidnemu systemowi partnerów przedstawiciele SAP Digital Business Services mogą poprowadzić Twoją firmę ku innowacjom i transformacji cyfrowej przy jednoczesnym zabezpieczeniu najważniejszych procesów biznesowych, by osiągnąć na przykład takie wyniki:

Previous

Wzrost lojalności pracowników o 11%*

Wzrost przychodów na pracownika o 25%*

Fluktuacja kadr niższa o 36%

Next
Previous

Szybkie wdrażanie i obsługa rozwiązań SAP

Uzyskaj wsparcie wymagane do sprawnego wdrożenia i używania rozwiązań SAP oraz wykorzystania nowych technologii. Oferujemy szeroki zakres usług wsparcia — od poziomu podstawowego do współpracy strategicznej i współtworzenia innowacji.

Zobacz dokumentację produktu

Skorzystaj z dostępu do bogatych informacji na każdy temat — od instalacji i uaktualnień do zabezpieczeń, integracji i dostępności produktów.

Next
Back to top