Skip to Content
Skontaktuj się z nami

Podstawowe narzędzia do zarządzania danymi kadrowymi i listami płac

Uprość administrację kadrowo-płacową i rozliczenia list płac.

Usprawnij administrację kadrowo-płacową dzięki rozwiązaniu w chmurze SAP SuccessFactors, które dostępne jest w 37 językach. Realizuj strategie oparte na zarządzaniu kompetencjami w oparciu o wiarygodne informacje przedstawione w przystępnych raportach i pulpitach analitycznych. Skoncentruj się na działaniach przynoszących wartość dodaną i wspierających realizację strategii oraz celów biznesowych. Uprość globalne procesy płacowe w chmurze, aby uzyskać większy zwrot z inwestycji.

Funkcje rozwiązania

Wbudowane funkcje

Zarządzanie organizacją

Szybkie dopasowanie do nieprzewidzianych zmian — z jasnym obrazem całej organizacji

Wspieraj interaktywne procesy zarządzania organizacją, które umożliwiają lepszą współpracę pracowników i zarządzanie zmianą w organizacji. Funkcjonalność ta umożliwia wszystkim pracownikom uzyskanie szczegółowego obrazu całej organizacji. Korzystając z opartego na chmurze rozwiązania do zarządzania organizacją firmy SAP SuccessFactors, możesz planować, współpracować oraz podnosić wydajność operacyjną — i tym samym szybko osiągnąć zwrot z inwestycji.

SAP SuccessFactors Employee Central

Collapse
Ludzie i transakcje

Zaangażuj swoich pracowników oraz uprość procesy HR i transakcje

 • Zapewnij pracownikom szerokie możliwości działania i osiągaj wartość dodaną dzięki informacjom i usługom, które są im niezbędne do osiągnięcia sukcesu.
 • Zaangażuj wszystkich interesariuszy dzięki rozwiązaniom z dziedziny HR, które wykorzystują najlepsze praktyki, zapewniają korzyści i są łatwe w obsłudze.
 • Zyskaj wgląd w dane o wszystkich pracownikach, uprość procesy HR i wydajnie zarządzaj wyjątkami.

Podstawowe rozwiązania SAP SuccessFactors HCM

Collapse
Przetwarzanie listy płac

Sprostaj wszystkim potrzebom związanym z obsługą listy płac dzięki jednej platformie w chmurze

Połącz operacje z dziedziny podstawowych procesów zarządzania kadrami i płacami, nie zakłócając normalnej działalności firmy — niezależnie od jej rozmiaru — stawiając na rozwiązania SAP do zarządzania kapitałem ludzkim. Nasze oprogramowanie umożliwia:

 • Wewnętrzne zarządzanie płacami w sposób gwarantujący bezpieczeństwo, skalowalność, elastyczność i wygodę, jakiej oczekujesz — w chmurze.
 • Dokładne i terminowe wypłacanie wynagrodzeń, nawet jeśli zasięg Twojej firmy zacznie obejmować rynki zagraniczne.

SAP SuccessFactors Employee Central Payroll

Collapse
Wspólne usługi HR

Efektywne zapewnienie wysokiej jakości usług HR, które angażują pracowników

Pozwól pracownikom korzystać z centrum obsługi rozwiązań SAP SuccessFactors, aby w sposób prosty i wydajny mogli uzyskać niezbędne odpowiedzi zawsze wtedy, kiedy ich potrzebują. Spraw, by usługi kadrowe były łatwo dostępne zarówno dla dostawców usług, jak i pracowników poprzez logowanie do jednego spójnego rozwiązania. Eliminując konieczność przeglądania wielu różnych systemów w celu uzyskania odpowiedzi na pytania pracowników, centrum obsługi rozwiązań SAP SuccessFactors pomaga zapewnić bezpieczeństwo poufnych danych pracowniczych.

SAP SuccessFactors HCM Core

Collapse
Świadczenia dodatkowe

Zaoferowanie pracownikom istotnych dla nich świadczeń

Pozostań konkurencyjnym pracodawcą i zatrzymaj większą liczbę pracowników, oferując im świadczenia dodatkowe, które spełniają wymagania pracowników na całym świecie. Rozwiązanie dla HR oferowane przez SAP umożliwia:

 • Zaoferowanie pracownikom możliwości przystąpienia do programów świadczeń, przesyłania oraz śledzenia stanu wniosków w przystępny sposób, dzięki wykorzystaniu intuicyjnych narzędzi.
 • Konfigurowanie oraz prowadzenie programów świadczeń i uprawnień, a także zarządzanie zasadami kwalifikacji przez administratorów świadczeń.

SAP SuccessFactors HCM Core

Collapse
Pracownicy tymczasowi

Postaw na optymalizację zasobów ludzkich, pozyskując pracowników do zadań oraz usług tymczasowych i odpowiednio nimi zarządzając

Zoptymalizuj projekty oraz usługi oparte na angażowaniu pracowników tymczasowych oraz wykazie prac (SOW). Nasze rozwiązanie umożliwia:

 • Efektywne pozyskiwanie pracowników tymczasowych i zarządzanie nimi w pełnym cyklu zatrudnienia.
 • Mierzenie sukcesu pracowników i wprowadzanie odpowiednich zmian w celu stałego osiągania dobrych wyników.
 • Spójne narzędzia wspierające procesy adaptacji, szkoleń i współpracy, aby pomóc pracownikom szybko odnaleźć się na swoim nowym stanowisku.
 • Wdrożenie dobrych praktyk, zgodnych z wytycznymi korporacyjnymi i administracyjnymi, w oparciu o narzędzia analityczne pozwalające uzyskać wgląd w dane i ograniczać ryzyko.

SAP Fieldglass Vendor Management System

Collapse

Postaw na uproszczone zarządzanie kapitałem ludzkim

Zarządzanie złożonymi procesami z zakresu zarządzanie kapitałem ludzkim wymaga ich transformacji i uproszczenia, ujednolicenia procesów zarządzania pracownikami, a także wykorzystania potencjału Big Data oraz narzędzi analitycznych. Odkryj trendy, najlepsze praktyki i rozwiązania, które ułatwiają rozwój w zróżnicowanym świecie cyfrowej gospodarki.
Previous

Najważniejsze funkcje pakietów do zarządzania kapitałem ludzkim w chmurze 

Dowiedz się, dlaczego niezależna firma analityczna Gartner przyznała rozwiązaniu SAP SuccessFactors najwyższe wyniki za dwa przypadki użycia w swoim raporcie dotyczącym kluczowych funkcji dla większych organizacji globalnych oraz europejskich organizacji średniej wielkości.

SAP SuccessFactors Employee Central Payroll

Zapewnij pracownikom wypłatę prawidłowych wynagrodzeń, korzystając z narzędzia do obsługi listy płac, które jest sprawdzone, skalowalne i spełnia wymagania klientów na całym świecie.  Rozwiązanie to ułatwia pracę organizacji, przenosząc procesy HR do chmury.

Monitoruj i podnoś jakość danych HR

Gdy działalność firm zyskuje wymiar cyfrowy, technologia zmienia sposób wdrażania najważniejszych procesów biznesowych w działach zarządzania kapitałem ludzkim. Usługa Accenture HR Audit and Compliance umożliwia monitorowanie jakości danych dotyczących zarządzania kadrami oraz płacami z rozwiązania SAP SuccessFactors Employee Central.

Next

Integracja w chmurze oprogramowania 

SAP SuccessFactors z rozwiązaniami SAP 

Wraz z postępującą cyfryzacją przedsiębiorstw wykorzystanie najlepszych rozwiązań chmurowych w połączeniu z rozwiązaniami SAP pomaga stworzyć platformę dla innowacji oraz automatyzacji procesów biznesowych. Zaawansowane opcje integracji i wbudowana funkcja integracji produktów SAP umożliwiają połączenie pakietu SAP SuccessFactors z innym oprogramowaniem SAP i rozwiązaniami innych firm.
 
Zapoznaj się ze zdefiniowanymi scenariuszami integracji wykorzystującymi najlepsze praktyki w zakresie rozwiązań SAP SuccessFactors obsługujących podstawowe operacje zarządzania zasobami ludzkimi i wynagrodzeniem.
 
Optymalizuj procesy zarządzania pracownikami i rozliczania listy płac dzięki kompleksowej integracji procesów biznesowych w zakresie zarządzania podróżami, danymi organizacji i danymi finansowymi.

Szybkie wdrożenie rozwiązania HR w chmurze

Usprawnij procesy kadrowo-płacowe w chmurze dzięki rozwiązaniom do szybkiego wdrożenia.  Użyj wcześniej zdefiniowanych ustawień jako punktu wyjścia do dalszej konfiguracji SAP SuccessFactors Employee Central.

Jeszcze lepiej wykorzystaj oprogramowanie do naliczania płac oparte na chmurze — dzięki usługom SAP Digital Business Services

Skonsoliduj podstawowe procesy kadrowo-płacowe i jednocześnie realizuj strategie oparte o zarządzanie kompetencjami, wykorzystując w tym celu wbudowane, wnikliwe raporty i analizy.

 • Pozwól wszystkim pracownikom uzyskać szczegółowy obraz całej organizacji.
 • Usprawnij procesy płacowe, by zwiększyć zwrot z inwestycji, wykorzystując dostępne na skalę globalną procesy płacowe.
 • Skoncentruj się na działaniach przynoszących wartość dodaną i wspomagających realizowanie strategii oraz celów biznesowych.

Gospodarka cyfrowa wywiera ogromny wpływ na klientów firmy SAP i wymaga nowego poziomu organizacji działalności, aby generować rozwój firmy, uwolnić maksymalną wartość biznesową i zapewnić ciągłość działania. Usługi SAP Digital Business Services łączą ze sobą obszar działalności biznesowej i infrastrukturę informatyczną, pozwalając zaprojektować od nowa sposób działania firmy z użyciem naszej cyfrowej platformy biznesowej.

Dzięki doświadczeniom zgromadzonym przez ponad 40 lat współpracy z najbardziej postępowymi organizacjami na świecie oraz solidnemu systemowi partnerów przedstawiciele SAP Digital Business Services mogą poprowadzić Twoją firmę ku innowacjom i transformacji cyfrowej przy jednoczesnym zabezpieczeniu najważniejszych procesów biznesowych, by osiągnąć na przykład takie wyniki:

Previous

Trzykrotne obniżenie TCO w ciągu 5 lat*.

Zwiększenie wydajności HR o 14%*.

Fluktuacja kadr niższa o 32%*.

Next
Previous

Szybkie wdrażanie i obsługa rozwiązań SAP

Uzyskaj wsparcie wymagane do sprawnego wdrożenia i używania rozwiązań SAP oraz wykorzystania nowych technologii. Oferujemy szeroki zakres usług wsparcia — od poziomu podstawowego do współpracy strategicznej i współtworzenia innowacji.

Zobacz dokumentację produktu

Skorzystaj z dostępu do bogatych informacji na każdy temat — od instalacji i uaktualnień do zabezpieczeń, integracji i dostępności produktów.

Next
Back to top