Skip to Content
Skontaktuj się z nami

Podstawowe narzędzia do zarządzania danymi kadrowymi i listami płac

Uprość administrację kadrowo-płacową i rozliczenia list płac

Usprawnij administrację kadrowo-płacową dzięki rozwiązaniu w chmurze SAP SuccessFactors, które dostępne jest w 37 językach. Realizuj strategie oparte na zarządzaniu kompetencjami w oparciu o wiarygodne informacje przedstawione w przystępnych raportach i pulpitach analitycznych. Skoncentruj się na działaniach przynoszących wartość dodaną i wspierających realizację strategii oraz celów biznesowych. Uprość globalne procesy płacowe w chmurze, aby uzyskać większy zwrot z inwestycji.

Funkcje rozwiązania

Wbudowane funkcje

Zarządzanie organizacją

Szybkie dopasowanie do nieprzewidzianych zmian — z jasnym obrazem całej organizacji

Wspieraj interaktywne procesy zarządzania organizacją, które umożliwiają lepszą współpracę pracowników i zarządzanie zmianą w organizacji. Funkcjonalność ta umożliwia wszystkim pracownikom uzyskanie szczegółowego obrazu całej organizacji. Korzystając z opartego na chmurze rozwiązania do zarządzania organizacją firmy SAP SuccessFactors, możesz planować, współpracować oraz podnosić wydajność operacyjną — i tym samym szybko osiągnąć zwrot z inwestycji.

Collapse
Administracja HR

Konsolidacja procesów administracji kadrowo-płacowej i rozliczenia list płac — bez zakłóceń

Efektywnie zarządzaj pracownikami na całym świecie dzięki elastycznym, kompleksowym rozwiązaniom do zarządzania kapitałem ludzkim firmy SAP SuccessFactors. Rozwiązania te pozwalają uprościć transakcje i procesy związane z kadrami oraz udoskonalić narzędzia samoobsługowe dla pracowników — i tym samym zapewnić interesariuszom, kierownikom personalnym oraz pracownikom obsługę wysokiej klasy.

Collapse
Lista płac

Sprostaj wszystkim potrzebom związanym z obsługą listy płac dzięki jednej platformie w chmurze

Połącz operacje z dziedziny podstawowych procesów zarządzania kadrami i płacami, nie zakłócając normalnej działalności firmy — niezależnie od jej rozmiaru — stawiając na rozwiązania SAP do zarządzania kapitałem ludzkim. Nasze oprogramowanie umożliwia:

 • Wewnętrzne zarządzanie płacami w sposób gwarantujący bezpieczeństwo, skalowalność, elastyczność i wygodę, jakiej oczekujesz — w chmurze
 • Dokładne i terminowe wypłacanie wynagrodzeń, nawet jeśli zasięg Twojej firmy zacznie obejmować rynki zagraniczne

Collapse
Centrum obsługi

Efektywne zapewnienie wysokiej jakości usług HR, które angażują pracowników

Pozwól pracownikom korzystać z centrum obsługi rozwiązań SAP SuccessFactors, aby w sposób prosty i wydajny mogli uzyskać niezbędne odpowiedzi zawsze wtedy, kiedy ich potrzebują. Spraw, by usługi kadrowe były łatwo dostępne zarówno dla dostawców usług, jak i pracowników poprzez logowanie do jednego spójnego rozwiązania. Eliminując konieczność przeglądania wielu różnych systemów w celu uzyskania odpowiedzi na pytania pracowników, centrum obsługi rozwiązań SAP SuccessFactors pomaga zapewnić bezpieczeństwo poufnych danych pracowniczych.

Collapse
Świadczenia dodatkowe

Zaoferowanie pracownikom istotnych dla nich świadczeń

Pozostań konkurencyjnym pracodawcą i zatrzymaj większą liczbę pracowników, oferując im świadczenia dodatkowe, które spełniają wymagania pracowników na całym świecie. Rozwiązanie dla HR oferowane przez SAP umożliwia:

 • Zaoferowanie pracownikom możliwości przystąpienia do programów świadczeń, przesyłania oraz śledzenia stanu wniosków w przystępny sposób, dzięki wykorzystaniu intuicyjnych narzędzi
 • Konfigurowanie oraz prowadzenie programów świadczeń i uprawnień, a także zarządzanie zasadami kwalifikacji przez administratorów świadczeń
Collapse
Pracownicy tymczasowi

Postaw na optymalizację zasobów ludzkich, pozyskując pracowników do zadań oraz usług tymczasowych i odpowiednio nimi zarządzając

Zoptymalizuj projekty oraz usługi oparte na angażowaniu pracowników tymczasowych oraz wykazie prac (SOW). Nasze rozwiązanie umożliwia:

 • Efektywne pozyskiwanie pracowników tymczasowych i zarządzanie nimi w pełnym cyklu zatrudnienia
 • Mierzenie sukcesu pracowników i wprowadzanie odpowiednich zmian w celu stałego osiągania dobrych wyników
 • Spójne narzędzia wspierające procesy adaptacji, szkoleń i współpracy, aby pomóc pracownikom szybko odnaleźć się na swoim nowym stanowisku
 • Wdrożenie dobrych praktyk, zgodnych z wytycznymi korporacyjnymi i administracyjnymi, w oparciu o narzędzia analityczne pozwalające uzyskać wgląd w dane i ograniczać ryzyko
Collapse

W coraz bardziej złożonym świecie postaw na uproszczone zarządzanie kapitałem ludzkim

Zarządzanie złożonymi procesami z zakresu zarządzanie kapitałem ludzkim wymaga ich transformacji i uproszczenia, ujednolicenia procesów zarządzania pracownikami, a także wykorzystania potencjału Big Data oraz narzędzi analitycznych. Odkryj trendy, najlepsze praktyki i rozwiązania, które ułatwiają rozwój w zróżnicowanym świecie cyfrowej gospodarki.
Previous

SAP SuccessFactors Employee Central Payroll

Zapewnij pracownikom wypłatę prawidłowych wynagrodzeń, korzystając z narzędzia do obsługi listy płac, które jest sprawdzone, skalowalne i spełnia wymagania klientów na całym świecie.  Rozwiązanie to ułatwia pracę organizacji, przenosząc procesy HR do chmury.

Monitoruj i podnoś jakość danych dotyczących zarządzania kadrami

Gdy działalność firm zyskuje wymiar cyfrowy, technologia zmienia sposób wdrażania najważniejszych procesów biznesowych w działach zarządzania kapitałem ludzkim. Usługa Accenture HR Audit and Compliance umożliwia monitorowanie jakości danych dotyczących zarządzania kadrami oraz płacami z rozwiązania SAP SuccessFactors Employee Central.

Next

Szybkie wdrożenie rozwiązania do administracji kadrowej w chmurze

Usprawnij procesy kadrowo-płacowe w chmurze dzięki rozwiązaniom do szybkiego wdrożenia.  Użyj wcześniej zdefiniowanych ustawień jako punktu wyjścia do dalszej konfiguracji SAP SuccessFactors Employee Central.

Jeszcze lepiej wykorzystaj oprogramowanie do naliczania płac oparte na chmurze — dzięki usługom SAP Digital Business Services

Skonsoliduj podstawowe procesy kadrowo-płacowe i jednocześnie realizuj strategie oparte o zarządzanie kompetencjami, wykorzystując w tym celu wbudowane, wnikliwe raporty i analizy.

 • Pozwól wszystkim pracownikom uzyskać szczegółowy obraz całej organizacji.
 • Usprawnij procesy płacowe, by zwiększyć zwrot z inwestycji, wykorzystując dostępne na skalę globalną procesy płacowe.
 • Skoncentruj się na działaniach przynoszących wartość dodaną i wspomagających realizowanie strategii oraz celów biznesowych.

Gospodarka cyfrowa wywiera ogromny wpływ na klientów firmy SAP i wymaga nowego poziomu organizacji działalności, aby generować rozwój firmy, uwolnić maksymalną wartość biznesową i zapewnić ciągłość działania. Usługi SAP Digital Business Services łączą ze sobą obszar działalności biznesowej i infrastrukturę informatyczną, pozwalając zaprojektować od nowa sposób działania firmy z użyciem naszej cyfrowej platformy biznesowej.

Dzięki doświadczeniom zgromadzonym przez ponad 40 lat współpracy z najbardziej postępowymi organizacjami na świecie oraz solidnemu systemowi partnerów przedstawiciele SAP Digital Business Services mogą poprowadzić Twoją firmę ku innowacjom i transformacji cyfrowej przy jednoczesnym zabezpieczeniu najważniejszych procesów biznesowych, by osiągnąć na przykład takie wyniki:

Previous

Trzykrotne obniżenie TCO w ciągu 5 lat*

Zwiększenie wydajności HR o 14%*

Fluktuacja kadr niższa o 32%*

Next
Previous

Szybkie wdrażanie i obsługa rozwiązań SAP

Uzyskaj wsparcie wymagane do sprawnego wdrożenia i używania rozwiązań SAP oraz wykorzystania nowych technologii. Oferujemy szeroki zakres usług wsparcia — od poziomu podstawowego do współpracy strategicznej i współtworzenia innowacji.

Zobacz dokumentację produktu

Skorzystaj z dostępu do bogatych informacji na każdy temat — od instalacji i uaktualnień do zabezpieczeń, integracji i dostępności produktów.

Next
Back to top