Skip to Content
Skontaktuj się z nami

Handel typu omni-channel

Pozyskuj więcej klientów i zwiększ sprzedaż — postaw na cyfrową obsługę handlu typu omni-channel od znalezienia produktu do złożenia zamówienia.

Pozyskuj klientów dzięki obsłudze kontekstowej, która spełnia ich oczekiwania i napędza sprzedaż. Dzięki naszemu oprogramowaniu do zarządzania handlem typu omni-channel:

 • Zbudujesz płynną i w wysokim stopniu spersonalizowaną obsługę klienta w każdym kanale sprzedaży i punkcie kontaktu, a także zapewnisz spójność od wstępnego zamówienia do jego ostatecznej realizacji.
 • Skonsolidujesz sprzedaż, zarządzanie i usługi na jednej platformie, zaprojektowanej do obsługi handlu omni-channel i stawiającej klienta na pierwszym miejscu.

Sprawdź, co mówią nasi klienci

Funkcje rozwiązania

Wbudowane funkcje

Zarządzanie zawartością i katalogiem produktów

Daj użytkownikom możliwość zarządzania informacjami o produktach we wszystkich kanałach i lokalizacjach geograficznych

Zwiększ skuteczność działań marketingowych dzięki spójnemu zarządzaniu informacjami o produktach oraz ich zestawianiu i wyświetlaniu we wszystkich kanałach bez pomocy działu IT. Dzięki naszemu oprogramowaniu do zarządzania informacjami o produktach i katalogami:

 • Zaimportujesz informacje o produktach z różnych źródeł, uporządkujesz je hierarchicznie i przydzielisz im atrybuty w sposób dynamiczny lub statyczny.
 • Zwiększysz sprzedaż, rozpowszechniając informacje o produktach w katalogach skierowanych do określonych odbiorców z odpowiednich kanałów, rynków lub regionów geograficznych.
Collapse
Omnikanałowa obsługa klienta

Wzmocnienie lojalności klienta poprzez opartą na zachowaniach personalizację 

 • Tworzenie stargetowanej i spersonalizowanej omnikanałowej obsługi klienta w czasie rzeczywistym pod kątem pojedynczego klienta.
 • Popraw obsługę dzięki zastosowaniu widoku 360-stopni i analizie danych klienta.
 • Obsługa przez wszystkie kanały kontaktu poprzez intuicyjne interfejsy do tworzenia i zarządzania treścią.
Collapse
Wyszukiwanie i nawigacja

Zaoferuj swoim klientom spersonalizowane mechanizmy wyszukiwania i nawigacji

Zwiększ możliwości odnajdowania produktów i usług za pomocą oprogramowania do wyszukiwania i nawigacji SAP Hybris. Dzięki oprogramowaniu:

 • Uzyskasz najbardziej trafne wyniki dzięki wyszukiwaniu aspektowemu i automatycznym sugestiom.
 • Zwiększysz przychody, obsługując w wyszukiwaniu i nawigacji wyrazy z błędami literowymi oraz synonimy.
 • Uzyskasz wyższy współczynnik konwersji i dopasujesz mechanizmy wyszukiwania prezentowanych produktów do specyficznych wymagań handlowych.
 • Usprawnisz obsługę i zwiększysz sprzedaż za pomocą zaawansowanych narzędzi do wyszukiwania.

SAP Hybris Commerce

Collapse
Zarządzanie pakietami, konfiguracją i subskrypcjami

Zwiększ przychód poprzez zarządzanie pakietami, konfiguracją i subskrypcjami

Podnieś poziom sprzedaży i zwiększ lojalność klientów, upraszczając proces zakupu za pomocą oprogramowania SAP Hybris do zarządzania pakietami, konfiguracją i subskrypcjami. Dzięki oprogramowaniu:

 • Twoi klienci zyskają możliwość łączenia produktów i usług w odpowiednie pakiety.
 • Zwiększysz zyski, stosując różne modele wyceny w zależności od sprzedaży indywidualnej lub pakietowej.
 • Obniżysz koszt posiadania i utworzysz nowe źródła przychodów za pomocą subskrypcyjnych modeli cenowych produktów, usług i promocji.

SAP Hybris Billing

Collapse
Ceny i promocje

Zwiększaj przychody i nagradzaj lojalność przy użyciu zaawansowanych modeli ustalania cen i promocji

Twórz skuteczne kampanie promocyjne zwiększające przychody i lojalność klientów — z użyciem bonów i kuponów — dzięki oprogramowaniu do ustalania cen i promocji SAP Hybris. Dzięki oprogramowaniu:

 • Zaprojektujesz realizowane przez klientów kupony i osiągniesz cele biznesowe dzięki odpowiedniemu zarządzaniu nimi, obsługując scenariusze jedno- i wielokrotnego użycia.
 • Zrealizujesz promocje z obsługą prostych ofert z bezpłatnym drugim egzemplarzem lub złożonych pakietów.
 • Zmaksymalizujesz wskaźniki konwersji przy użyciu promocji i kuponów zawierających spersonalizowane oferty.

SAP Hybris Customer Experience

Collapse
Cyfrowy merchandising

Zmień gości w nabywców dzięki cyfrowemu merchandisingowi w czasie rzeczywistym, wspieranemu przez wskaźniki liczbowe

 • Zwiększ wskaźnik konwersji dzięki spersonalizowanym ofertom opartym na wskaźnikach biznesowych i konktekście
 • Zwiększ zaangażowanie poprzez automatyczną personalizację przy użyciu treści kontekstowej oraz sygnałów na żądanie.
 • Szybka i poufna personalizacja dzięki interfejsowi dla sprzedawców i stosowaniu odpowiednich wskaźników.
 • Wsparcie bieżących celów firmy dzięki stałej optymalizacji mieszanki towarów.

SAP Hybris Merchandising

Collapse
Rekomendacje marketingowe

Zwiększ zyski dzięki spersonalizowanym, generowanym na bieżąco rekomendacjom marketingowym

Dostarczaj na bieżąco inteligentnie generowane rekomendacje marketingowe produktów i usług. Dzięki rozwiązaniom SAP:

 • Utworzysz kontekstowe, spersonalizowane rekomendacje na podstawie historii zakupów każdego klienta, z wykorzystaniem algorytmów predykcyjnych.
 • Zoptymalizujesz rekomendacje, by prezentować najlepsze oferty dzięki samouczącym się modelom.
 • Spersonalizujesz obsługę klienta w handlu elektronicznym.
 • Zwiększysz poziom konwersji w przypadku sprzedaży produktów dodatkowych i droższych oraz średni rozmiar zamówienia.
Collapse
Orkiestracja zamówień i zarządzanie nimi

Umieść klienta w centrum działań handlowych dzięki orkiestracji zamówień i zarządzaniu nimi

Uprość działalność operacyjną dzięki przetwarzaniu, kontrolowaniu i przekazywaniu zamówień z poszczególnych kanałów za pomocą oprogramowania SAP Hybris do orkiestracji zamówień i zarządzania nimi. Dzięki oprogramowaniu:

 • Rozwiniesz skrzydła, obsługując wiele zamówień w godzinach szczytu.
 • Zyskasz kompleksowy wgląd w procesy związane z zamówieniami.
 • Zaoferujesz wielokanałową obsługę zamówień, umożliwiając zakup, odbiór i zwrot w dowolnym punkcie.
 • Zredukujesz nadmierne zapasy, zwiększysz skuteczność dostaw i obniżysz koszty wysyłki.

SAP Hybris Commerce

Collapse
Rozwiązania handlowe dla wybranych branż

Postaw na najwyższą jakość obsługi klienta i wykorzystaj potencjał handlu w wybranych branżach

Odnieś sukces i zwiększ przychody z handlu w wybranych branżach dzięki specjalnie zaprojektowanym funkcjom, które pomogą sprostać wyzwaniom związanym z branżą handlu detalicznego, produkcji, dóbr konsumpcyjnych, mody, dystrybucji hurtowej, telekomunikacji, multimediów i przemysłu rozrywkowego, oprogramowania, turystyki i transportu czy usług finansowych. Dzięki naszemu oprogramowaniu:

 • Zapewnisz wyjątkową jakość obsługi klienta.
 • Zapewnisz swojej firmie możliwości rozwoju.
 • Wyeliminujesz błędy z procesów składania i wyceny zamówień.

SAP Hybris Commerce

Collapse
Punkty kontaktu w handlu omni-channel

Postaw na wyjątkową, płynną obsługę we wszystkich kanałach i punktach kontaktu

Zadbaj o wyjątkową jakość obsługi klienta we wszystkich punktach kontaktu w handlu typu omni-channel, z uwzględnieniem obsługi witryn internetowych, urządzeń mobilnych, punktów sprzedaży w sklepach i centrów obsługi klienta. Dzięki naszemu oprogramowaniu:

 • Zintegrujesz wszystkie kanały i punkty kontaktu na jednej platformie.
 • Zyskasz elastyczność w zakresie dodawania kolejnych punktów kontaktu.
 • Opracujesz ekonomiczny i efektywny sposób obsługi, przeznaczony dla współczesnych klientów handlu typu omni-channel — i szybko przeprowadzisz wdrożenie.

SAP Hybris Commerce

Collapse
Remarketing

Analizuj sposób wyszukiwania i popraw obsługę klientów dzięki zaawansowanemu remarketingowi

 • Analizuj i oceniaj aktualne dane o zachowaniach w internecie oraz zautomatyzuj retargetowanie, by spersonalizować komunikaty dodatkowe i przekonać porzucających koszyk użytkowników do zrealizowania zakupu.
 • Użyj ocen perspektywicznych klientów, aby rozpocząć działania marketingowe dla klientów B2B.
 • Popraw wskaźnik konwersji poprzez natychmiastowe dostarczanie stosownych komunikatów.

SAP Hybris Marketing Cloud

Collapse

Czy Twoja platforma handlu elektronicznego B2B się sprawdza?

Dowiedz się, jak SAP Hybris wypada na tle innych liderów branży w raporcie „The Forrester Wave: B2B Commerce Suites, Q2 2015”. Zobacz, dlaczego klienci opisują architekturę rozwiązań SAP Hybris jako „wyjątkowo solidną, skalowalną i elastyczną”.

Previous

Opis strategii handlu elektronicznego B2B i zasoby

Odkryj sprawdzone metody oraz zasoby dla firm z zakresu analizowania, uzasadniania, opracowywania, uruchamiania i odnoszenia sukcesów w handlu elektronicznym B2B.

Napięcie wśród kadry zarządzającej obsługą klienta B2B

Wiele osób uważa, że doskonała obsługa klienta jest kluczową strategią zapewniającą wzrost w gospodarce cyfrowej.  Zapoznaj się z wynikami badań przeprowadzonych przez firmę Econsultancy z udziałem 220 profesjonalistów z branży B2B na całym świecie.

Dlaczego CEM? Ponieważ klienci mają głos i wybór

89% klientów biorących udział w badaniu Digital Clarity przeszło do konkurencji z powodu niezadowolenia z przebiegu interakcji. Wniosek: pozyskanie klienta ma kluczowe znaczenie dla rozwoju firmy.

Next

Rozwiązania do obsługi handlu omni-channel do szybkiego wdrożenia

Zoptymalizuj zarządzanie strategicznym określaniem źródeł dostaw i dostawcami. Nasze rozwiązania pakietowe do obsługi handlu typu omni-channel opierają się na automatyzacji i obniżają wskaźniki kosztu całkowitego handlu elektronicznego, dzięki czemu możesz się skoncentrować na tworzeniu wartości biznesowej i doskonałości operacyjnej.

Zmień oblicze działalności firmy dzięki usługom SAP Digital Business Services

Firmy na całym świecie przekształcają się w przedsiębiorstwa cyfrowe — co nie zawsze przebiega bez przeszkód. Usługi SAP Digital Business Services pomogą Twojej firmie dokonać transformacji krok po kroku — od opracowania strategii po wdrożenie technologii i nie tylko.

Całościowe podejście naszych specjalistów pomoże Twojej firmie zidentyfikować i wdrożyć nowe procesy i funkcje przy zachowaniu sprawnej realizacji bieżących działań. Zadbamy o to, by oprogramowanie SAP pozwalało Twojej firmie czerpać jak największe korzyści podczas odpowiadania na zmienne potrzeby gospodarki cyfrowej. 

Previous

Szybkie wdrażanie i obsługa rozwiązań SAP

Uzyskaj wsparcie wymagane do sprawnego wdrożenia i używania rozwiązań SAP oraz wykorzystania nowych technologii. Oferujemy szeroki zakres usług wsparcia — od poziomu podstawowego do współpracy strategicznej i współtworzenia innowacji.

Zobacz dokumentację produktu

Skorzystaj z dostępu do bogatych informacji na każdy temat — od instalacji i uaktualnień do zabezpieczeń, integracji i dostępności produktów.

Next

Raport firmy Gartner: najważniejsze funkcje w handlu cyfrowym

W badaniu przeprowadzonym przez firmę Gartner oceniono 11 dostawców rozwiązań handlowych. Szukano drobnych różnic w produktach dostępnych w ich ofercie. Poznaj najważniejsze wnioski i zobacz, jak każda z 11 firm wypadła na tle pozostałych.

Back to top