Skip to Content
Skontaktuj się z nami

Rozwiązania do zarządzania danymi podstawowymi dla handlu

Zyskaj możliwość wglądu w dane o swoich klientach, produktach i przebiegu realizacji zamówień w jednym miejscu, zaprojektowanym z myślą o pozyskiwaniu klientów.

Ujednolicenie informacji na temat klientów, produktów i zamówień pochodzących z różnych źródeł w obrębie wielu kanałów dzięki oprogramowaniu do zarządzania danymi podstawowymi firmy SAP Hybris. Zapewnij użytkownikom biznesowym intuicyjny dostęp do spójnych i kompleksowych danych na jednej platformie. Szybciej reaguj na potrzeby klientów dzięki konsolidacji danych i biznesowemu podejściu do zarządzania danymi podstawowymi. Skróć cykl wprowadzania produktów, uprość działania i ogranicz koszty dzięki elastycznym, rozszerzalnym modelom danych.

Sprawdź, co mówią nasi klienci

Funkcje rozwiązania

Obsługiwane funkcje

Zarządzanie zawartością i katalogiem produktów

Daj użytkownikom biznesowym możliwość zarządzania informacjami o produktach we wszystkich kanałach sprzedaży i lokalizacjach geograficznych

Zwiększ skuteczność działań marketingowych dzięki spójnemu zarządzaniu informacjami o produktach oraz ich zestawianiu i wyświetlaniu we wszystkich kanałach bez pomocy działu IT. Dzięki naszemu oprogramowaniu do zarządzania informacjami o produktach i katalogami:

 • Zaimportujesz informacje o produktach z różnych źródeł, uporządkujesz je hierarchicznie i przydzielisz im atrybuty w sposób dynamiczny lub statyczny.
 • Zwiększysz sprzedaż, rozpowszechniając informacje o produktach w katalogach skierowanych do określonych odbiorców z odpowiednich kanałów, rynków lub regionów geograficznych.
Collapse
Profil typu omni-channel

Zwiększ sprzedaż i podnieś poziom obsługi dzięki możliwości kompleksowego wglądu w dane o klientach

Zapewnij pracownikom możliwość kompleksowego wglądu w dane o transakcjach, zachowaniach i preferencjach wszystkich klientów — w jednym miejscu. Dzięki naszemu oprogramowaniu opracujesz profile klientów typu omni-channel:

 • Zbierzesz wszelkie dane klientów oraz informacje o nawiązywanych przez nich interakcjach ze wszystkich kanałów i zyskasz możliwość zarządzania nimi w jednym centralnym repozytorium.
 • Wyposażysz zespół ds. marketingu w narzędzia dostępu do pełnych informacji z myślą o zoptymalizowaniu obsługi klienta.
 • Stworzysz możliwości kontekstowej komunikacji między wszystkimi punktami kontaktu.
 • Dopasujesz przekaz do różnych grup klientów, by zwiększyć jego trafność.
Collapse
Lokalizacja i internacjonalizacja

Udostępniaj zlokalizowane i zinternacjonalizowane zasoby w nowych segmentach i na kolejnych rynkach

Uprość działalność handlową na poziomie globalnym, korzystając z naszego oprogramowania do lokalizacji i internacjonalizacji: 

 • Rozwijaj swoją firmę, wprowadzając różne języki obsługi, waluty, metody płatności i odmiany produktów.
 • Zarządzaj wieloma międzynarodowymi witrynami na jednej platformie, korzystając z pomocy lokalnych lub centralnych zespołów.
 • Szybko wdrażaj nowe witryny, wykorzystując istniejące katalogi, treści i infrastrukturę.
 • Odpowiadaj na wyjątkowe potrzeby rynków w różnych obszarach geograficznych, oferując zlokalizowane katalogi, cenniki, treści i marki.
Collapse
Zarządzanie zasobami cyfrowymi

Zwiększ produktywność, poziom zgodności oraz przychody dzięki zarządzaniu zasobami cyfrowymi

Zaoferuj sprzedawcom centralne repozytorium, z wszechstronną obsługą metadanych, zaawansowanymi funkcjami wyszukiwania, wersjonowaniem oraz elastycznymi obiegami pracy. Dzięki naszemu oprogramowaniu do zarządzania zasobami cyfrowymi w organizacji o charakterze marketingowym:

 • Pełniej uwzględnisz zasoby cyfrowe w procesach marketingowych i uprościsz metody śledzenia ich wykorzystania.
 • Usprawnisz procesy, ograniczając problem powielania zasobów cyfrowych.
 • Zadbasz o zgodność z przepisami poprzez przestrzeganie obowiązków i praw majątkowych oraz wydajną dystrybucję zatwierdzonych zasobów.
Collapse
Obieg pracy i współpraca

Skuteczniej twórz materiały dzięki lepszym obiegom pracy i mechanizmom współpracy

Efektywniej twórz i publikuj materiały dzięki sprawniejszej pracy zespołowej opartej na zaawansowanych obiegach pracy oraz mechanizmach współpracy. Dzięki rozwiązaniom SAP:

 • Zaprezentujesz materiały na temat produktów opracowane przez użytkowników biznesowych z różnych organizacji.
 • Określisz zadania i prawa dostępu, wykorzystując zaawansowane funkcje zarządzania uprawnieniami i rolami.
 • Zadbasz, by zadania trafiały do odpowiednich członków zespołu.
Collapse
Agregowanie i weryfikacja danych

Poświęcaj mniej czasu i pieniędzy na kontrolę procesów agregowania i weryfikacji danych

Twórz strategie handlowe w oparciu o doświadczenia, korzystając z dokładnych i spójnych kluczowych danych podstawowych, odpowiednio agregowanych i weryfikowanych. Dzięki rozwiązaniom SAP:

 • Łatwiej zintegrujesz dane z systemów zewnętrznych.
 • Zadbasz o wysoką jakość i spójność danych.
 • Obniżysz całkowity koszt posiadania.
 • Zyskasz większą kontrolę nad procesami integracji danych.
 • Szybciej wejdziesz na rynek dzięki skróceniu czasu opracowywania i utrzymywania procesów integracji.
Collapse
Previous

Wzrost wartości rynku zarządzania informacjami o produktach (PIM)

Cyfrowy marketing to odpowiedź na potrzebę podążania za klientami. Rzetelny i spójny przekaz informacji o produkcie w środowisku omni-channel wymaga rozwiązania typu PIM, by możliwe było sprostanie wyzwaniom skali i poziomu złożoności w przypadku kanałów cyfrowych. Zobacz, dlaczego firmę SAP Hybris uznano za lidera na rynku rozwiązań PIM.

Oceny platform handlu cyfrowego są już dostępne

Zobacz, jak firma SAP Hybris wypada w nowym badaniu organizacji Gartner, podsumowującym opinie szerokiej grupy klientów i zestawiającym oceny produktów różnych dostawców z tej branży.

Next

Zmień oblicze działalności firmy dzięki usługom SAP Digital Business Services

Firmy na całym świecie przekształcają się w przedsiębiorstwa cyfrowe — co nie zawsze przebiega bez przeszkód. Usługi SAP Digital Business Services pomogą Twojej firmie dokonać transformacji krok po kroku — od opracowania strategii po wdrożenie technologii i nie tylko.

Całościowe podejście naszych specjalistów pomoże Twojej firmie zidentyfikować i wdrożyć nowe procesy i funkcje przy zachowaniu sprawnej realizacji bieżących działań. Zadbamy o to, by oprogramowanie SAP pozwalało Twojej firmie czerpać jak największe korzyści podczas odpowiadania na zmienne potrzeby gospodarki cyfrowej. 

Previous

Szybkie wdrażanie i obsługa rozwiązań SAP

Uzyskaj wsparcie wymagane do sprawnego wdrożenia i używania rozwiązań SAP oraz wykorzystania nowych technologii. Oferujemy szeroki zakres usług wsparcia — od poziomu podstawowego do współpracy strategicznej i współtworzenia innowacji.

Zobacz dokumentację produktu

Skorzystaj z dostępu do bogatych informacji na każdy temat — od instalacji i uaktualnień do zabezpieczeń, integracji i dostępności produktów.

Next

Tworzenie zintegrowanych cyfrowych kanałów sprzedaży

Dowiedz się z badania przeprowadzonego przez firmę Forrester, jak najlepiej zarządzać repozytorium ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych treści, by zaoferować klientom najwyższy poziom obsługi cyfrowej.

Back to top