Skip to Content
Skontaktuj się z nami

Rozwiązania do fakturowania subskrypcji i zarządzania przychodem

Twórz dochodowe usługi cyfrowe z elastycznym ustalaniem cen i wyjątkowo prostym zarządzaniem przychodem

Oprogramowanie SAP hybris Billing pomaga unowocześnić stosowane modele biznesowe, a przez to podnieść poziom zadowolenia klientów. Generuj wpływy z usług opartych na subskrypcji i użytkowaniu w czasie rzeczywistym. Dziel się przychodami z partnerami z Twojej sieci biznesowej. Uprość procesy zarządzania przychodem o dużym wolumenie.

Sprawdź, co mówią nasi klienci

Funkcje rozwiązania

Wbudowane funkcje

Zarządzanie subskrypcjami i elastyczność cenowa

W dzisiejszej gospodarce cyfrowej liczy się szybkość projektowania i wdrażania elastycznych modeli biznesowych ukierunkowanych na klienta, które przypadną do gustu kupującym i pozwolą zdeklasować konkurencję. A jeśli działasz w powiększającej się sieci partnerów biznesowych, rozszerzając ofertę i wprowadzając nowe produkty oraz usługi cyfrowe, musisz w swoich modelach biznesowych uwzględnić tych partnerów i dzielić się z nimi przychodem.

 • Szybko projektuj cenniki subskrypcji, cenniki oparte na użytkowaniu i modele dzielenia się przychodem z partnerami, zarówno proste, jak i złożone, zachowując najwyższą elastyczność.
 • Oceniaj użycie i pobieraj za nie opłaty w czasie rzeczywistym lub partiami, zachowując dynamiczną skalowalność i wysoką dostępność.
 • Przewiduj wpływ nowych modeli cenowych na marże na podstawie historycznych trendów.
 • Twórz i wprowadzaj ukierunkowane oferty, łączące produkty i usługi, oraz zarządzaj sprzedażą subskrypcji w procesie od zamówienia do zapłaty, by zwiększyć przychód i zatrzymać klientów.
Dowiedz się więcej o funkcjach z zakresu zarządzania subskrypcjami i elastyczności cenowej w rozwiązaniach SAP hybris Billing:
 1. Moduł Charging w ramach rozwiązania SAP hybris Billing z intuicyjnym interfejsem niewymagającym tworzenia kodu, ułatwia wprowadzenie innowacyjnych ofert cenowych, dzięki którym wyprzedzisz konkurencję. 
 2. Moduł Pricing Simulation w ramach rozwiązania SAP hybris Billing pozwoli Ci w pełni wykorzystać każdą okazję do uzyskania przychodu. Dostęp do historycznych danych klientów umożliwia szybkie przetwarzanie i analizowanie informacji, projektowanie i testowanie nowych strategii cenowych oraz optymalizowanie pakietów cenowych. 
 3. Moduł Subscription Order Management w ramach rozwiązania SAP hybris Billing pomaga pozyskiwać nowych klientów i zwiększyć średni przychód na klienta dzięki ukierunkowanej ofercie subskrypcji. 
Collapse
Zarządzanie fakturowaniem i przychodem

Rozwój firmy od małego przedsiębiorstwa po działalność wartą wiele milionów dolarów wymaga solidnej platformy zapewniającej automatyzację wszystkich etapów procesu od zamówienia po zapłatę. 

 • Dostarczaj klientom podsumowania ze szczegółowymi informacjami na pojedynczym rozliczeniu
  obejmującym różne rodzaje działalności.
 • Uprość zarządzanie przychodem i zyskaj pełny wgląd w dane dotyczące klientów, by przyspieszyć procesy zapłaty i windykacji oraz poprawić poziom obsługi klientów.
 • Twórz rozliczenia na poziomie pakietów rozwiązań, korzystając z konsolidacji faktur.
Dowiedz się więcej o funkcjach z zakresu fakturowania i zarządzania przychodem w rozwiązaniach SAP hybris Billing:
 1. Moduł Invoicing w ramach rozwiązania SAP hybris Billing pozwala tworzyć podsumowania ze szczegółowymi informacjami na pojedynczych, skonsolidowanych fakturach.
 2. Moduł Customer Financials w ramach rozwiązania SAP hybris Billing pozwala uprościć procesy obsługi należności i zobowiązań  oraz przeprowadzić segmentację klientów pod kątem usług finansowych, a także wyposażyć przedstawicieli w narzędzia umożliwiające szybkie rozwiązywanie problemów z zaległymi płatnościami i sporami.
 3. Moduł Flexible Solution Billing w ramach rozwiązania SAP hybris Billing umożliwia tworzenie rozliczeń na poziomie pakietów oprogramowania i skonsolidowanych faktur. Prostsze fakturowanie pomaga usprawnić przepływ gotówki i podnieść poziom zadowolenia klientów.
Collapse
Mediacja danych dotyczących zużycia i kontrola usług

Efektywne zarządzanie przychodem wymaga sprawnego przepływu danych między obsługującą je siecią a dalszymi systemami: do fakturowania, zarządzania nadużyciami finansowymi, uzgodnień pomiędzy partnerami itp. Z danymi należy postępować ostrożnie, dbając, by podczas ich przesyłania do właściwych systemów żadne zapisy nie zostały utracone, zduplikowane, uszkodzone ani odrzucone.

 • Uprość konsolidowanie pochodzących z różnych systemów danych na temat użycia w czasie rzeczywistym
 • Zaoferuj subskrybentom większe możliwości obsługi, zapewniając im kontrolę nad usługami w czasie rzeczywistym
Dowiedz się więcej o rozwiązaniach z zakresu mediacji danych dotyczących użycia i kontroli usług w ofercie rozwiązań SAP hybris Billing:
 1. Moduł Mediation by DigitalRoute w ramach rozwiązania SAP hybris Billing pomaga uprościć konsolidowanie pochodzących z różnych systemów danych na temat użycia w czasie rzeczywistym. 
 2. Moduł Service Control by DigitalRoute w ramach rozwiązania SAP hybris Billing  umożliwia zapewnianie kontroli nad usługami w czasie rzeczywistym i oferowanie subskrybentom większych możliwości obsługi.
Collapse
Previous

Monetyzacja transformacji cyfrowej

Łączenie elementów tradycyjnych i cyfrowych, by zyskać nowe źródła przychodu.

Pozyskiwanie klientów w handlu typu omni-channel

Dowiedz się, jak uwzględnić wszystkie punkty kontaktu w stosowanych kanałach sprzedaży i oferować najwyższą jakość obsługi klienta.

Next
Previous

Szybkie wdrażanie i obsługa rozwiązań SAP

Uzyskaj wsparcie wymagane do sprawnego wdrożenia i używania rozwiązań SAP oraz wykorzystania nowych technologii. Oferujemy szeroki zakres usług wsparcia — od poziomu podstawowego do współpracy strategicznej i współtworzenia innowacji.

Zobacz dokumentację produktu

Skorzystaj z dostępu do bogatych informacji na każdy temat — od instalacji i uaktualnień do zabezpieczeń, integracji i dostępności produktów.

Next
Back to top