Przejdź do zawartości
Kobieta patrząca na dane na znajdującym się przed nią ekranie

Platforma do zarządzania bazami danych

Zbierz wszystkie pozyskane dane, aby otrzymać potrzebne odpowiedzi

Platformę SAP Business Technology Platform wspomagają rozwiązania z zakresu zarządzania bazami danych i danymi, które zapewniają całkowitą kontrolę nad środowiskiem danych i pełny wgląd we wszystkie dane w ramach jednej bramki.

Bazy danych

Firma SAP oferuje wszechstronne rozwiązanie do zarządzania danymi, które obejmuje zaawansowane mechanizmy przetwarzania transakcji i danych analitycznych oraz kompleksowe rozwiązania do przeprowadzania analiz w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych — wszystko to przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Produkty:

Zarządzanie danymi

Rozwiązania SAP z zakresu zarządzania danymi obejmują narzędzia niezbędne do identyfikacji, analizy i udostępniania kluczowych danych kontekstowych w całym przedsiębiorstwie.

Produkty:

SAP Data and Analytics Virtual Forum

Dowiedz się, jak usprawnić wgląd w dane i analizy, aby podnieść jakość działania firmy.

Przekształć dane w wartość biznesową

Rozwiązania wspomagające zarządzanie bazami danych i danymi umożliwiają obsługę rosnących ilości danych przechowywanych w wielu miejscach z zachowaniem kontrolowanego dostępu w całej organizacji w ramach jednego, spójnego źródła dla wykonywanych analiz.

Architektura platformy technologicznej dla przedsiębiorstw
Korzystaj z danych w dowolnym miejscu

Modernizuj składowanie danych dzięki wykorzystaniu elastycznych opcji wdrożenia, centrów danych przystosowanych do Twoich potrzeb lub certyfikowanych konfiguracji sprzętowych od rzetelnych dostawców.

Redukuj nadmiarowość danych

Wirtualizuj dostęp do danych, zmniejszając potrzebę replikacji, oraz analizuj dynamiczne dane w ramach jednej platformy na potrzeby zastosowań aplikacji transakcyjno-analitycznych.

Łącz dane i zapewnij ich zrozumienie

Wdrażaj innowacje z wykorzystaniem różnorodnych mechanizmów przetwarzania złożonych danych w rozproszonych środowiskach.

Zarządzaj danymi podstawowymi

Stwórz kompleksowy system danych podstawowych, aby usprawnić procesy biznesowe i pozyskać jedno, rzetelne źródło informacji o danych podstawowych w całym łańcuchu tworzenia wartości.

Przegląd produktów z zakresu zarządzania bazami danych i danymi

SAP HANA

SAP HANA to kompleksowa platforma łącząca rozbudowaną bazę danych z usługami w celu tworzenia innowacyjnych aplikacji. Umożliwia działanie w czasie rzeczywistym, łącząc transakcje i analizy w jednej bazie danych in-memory. 

 • Zaawansowane przetwarzanie in-memory umożliwiające ograniczenie opóźnień do minimum
 • Wgląd w czasie rzeczywistym w dane wygenerowane dzięki Big Data i Internetowi rzeczy
 • Zintegrowana wirtualizacja i replikacja danych zapewniająca większą skalowalność i ograniczająca złożoność procesów
 • Wsparcie nowoczesnych aplikacji wykorzystujących dane wielomodelowe takie jak dane geoprzestrzenne czy strumieniowe
 • Narzędzia zwiększające bezpieczeństwo firmy, umożliwiające skracanie przestojów i wspierające zgodność ze standardami bezpieczeństwa

SAP HANA Cloud

SAP HANA Cloud to program do zarządzania danymi in-memory w chmurze jako usługa (DBaaS) zapewniająca jedno źródło uproszczonych danych biznesowych.

 • Zminimalizuj całkowity koszt posiadania dzięki elastycznej wycenie i dziesięciokrotnej kompresji.
 • Zapewnij maksymalną wolność wyboru w magazynie, wirtualnie przenosząc dowolne dane z każdego źródła.
 • Ogranicz liczbę duplikatów danych, przesyłając zapytania zdalnie, bez konieczności przenoszenia danych.
 • Współpracuj z tysiącami partnerów w zakresie wdrażania, monitorowania i optymalizacji rozwiązań SAP HANA i SAP HANA Cloud oraz zarządzania danymi.

SAP Master Data Governance

Uzyskaj pewny i spójny wgląd w dane podstawowe oraz wyjdź naprzeciw wyzwaniom analitycznym, operacyjnym i związanym z rozwojem cyfrowym.

 • Zarządzanie centralne danymi podstawowymi oraz konsolidacja i zarządzanie jakością danych podstawowych
 • Automatyzacja replikacji i syndykacji danych podstawowych w całym środowisku systemowym
 • Wbudowane modele danych, reguły biznesowe, przepływ pracy i interfejsy użytkownika 
 • Obsługa wszystkich źródeł danych podstawowych i sposobów implementacji w ramach jednej aplikacji
 • Wdrożenie w chmurze prywatnej i publicznej oraz on-premise

SAP Data Intelligence

Wspomagaj rozwój swojej firmy dzięki niezawodnym, opartym o dane procesom, statystykom i innowacjom, wykorzystując orkiestrację danych i skalowalne uczenie maszynowe.

 • Połączenie z danymi z pojedynczej struktury danych przedsiębiorstwa
 • Przekształcanie złożonych typów danych i nadzór nad rozbudowanym katalogiem danych z możliwością przeszukiwania
 • Organizacja przepływów złożonych danych przy użyciu skalowalnych, powtarzalnych pipeline wykorzystujących uczenie maszynowe

SAP Extended Enterprise Content Management

Aplikacja SAP Extended Enterprise Content Management firmy OpenText łączy uporządkowane i nieuporządkowane dane, umożliwiając bardziej inteligentne działanie w obrębie procesów w celu zapewnienia klientom i pracownikom lepszych doświadczeń, zwiększenia produktywności i zwrotu z inwestycji w zasoby, obniżenia kosztów zaopatrzenia oraz wdrożenia automatyzacji poprzez uczenie maszynowe.

 • Spersonalizuj doświadczenia klienta we wszystkich kanałach.
 • Zwiększ produktywność zespołu poprzez współpracę.
 • Kupuj bardziej inteligentnie, korzystając z rozbudowanej sieci dostawców.
 • Dokonaj cyfryzacji działań z zakresu konserwacji i naprawy.
 • Dostosuj się szybko do innowacyjnych technologii przyszłości.
 • Zapewnij większą zgodność z przepisami.

Przekonaj się, jak nasi klienci osiągają sukces dzięki rozwiązaniom SAP

Firma SAP liderem w obszarze zarządzania danymi

Analitycy branżowi firmy Gartner uznali firmę SAP za lidera w obszarach zarządzania metadanymi, jakości danych, narzędzi do integracji danych, systemów zarządzania bazami danych oraz platform biznesowych jako usługi.

SAP liderem w obszarze narzędzi do integracji danych według raportu Magic Quadrant firmy Gartner za 2021 rok

SAP liderem w obszarze rozwiązań do zapewnienia jakości danych według raportu Magic Quadrant firmy Gartner za 2021 rok

Dowiedz się, dlaczego autorzy raportu Magic Quadrant firmy Gartner za 2021 rok uznali SAP za lidera w obszarze platform jako usługi dla przedsiębiorstw (EiPaaS)

SAP liderem w obszarze rozwiązań do zarządzania metadanymi według raportu Magic Quadrant firmy Gartner za 2020 rok

SAP liderem w obszarze systemów zarządzania bazami danych w chmurze według raportu Magic Quadrant firmy Gartner za 2021 rok

Centrum zasobów

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy.

SAP może udostępnić raport firmy Gartner na życzenie. Firma Gartner nie promuje żadnych dostawców, produktów ani usług przedstawionych w opublikowanych raportach ani nie zaleca użytkownikom technologii korzystania wyłącznie z oferty tych dostawców, którzy osiągnęli najwyższe oceny bądź otrzymali inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako przedstawienia faktów. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje, wyrażone lub dorozumiane, odnośnie do niniejszego badania, w tym także za wszelkie gwarancje przydatności handlowej lub gwarancje przydatności do określonego celu.

Powrót do góry