Skip to Content
Monitorowanie wyróżnienia zrzutu ekranu rozwiązania SAP Data Intelligence

Przekształć chaos w dane w wartość dzięki analizom danych

Użyj struktury danych do łączenia, odkrywania, rozszerzania i organizowania rozproszonych zasobów danych w celu uzyskania przydatnych analiz biznesowych.

Data Intelligence Pricing Options

Try before you buy with a free trial or get started with the option that best fits your business needs and budget

Free trial

See what SAP Data Intelligence can do for you with a free trial.  

Flexible pricing options

SAP Data Intelligence Cloud is available as a subscription or pay-as-you-go model.   

Bring your own license

SAP Data Intelligence enables you to bring your own license to your data center or any hyperscaler. 

Back to top