Przejdź do zawartości
Kobieta przeglądająca biznesowe dane analityczne na ekranie

Analiza biznesowa

Ułatw dostęp do danych i analiz dzięki SAP Business Technology Platform

Rozwiązania analityczne są elementem wspomagającym SAP Business Technology Platform — platformy, która dzięki połączeniu technologii uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, analityki biznesowej i rozszerzonych analiz zapewnia użytkownikom dane generowane w czasie rzeczywistym, które są niezbędne do analizy przeszłych i aktualnych sytuacji oraz tworzenia symulacji przyszłych scenariuszy.

Analityka biznesowa

Zapewnij pracownikom ciągły dostęp do narzędzi BI i analizy danych niezbędnych do szybszego podejmowania bardziej świadomych decyzji.

Produkty:

SAP Analytics Cloud do analityki biznesowej

Pakiet SAP BusinessObjects Business Intelligence (BI)

Rozwiązania SAP Crystal

Hurtownie danych

Podejmuj świadome decyzje oparte na danych generowanych w czasie rzeczywistym, tworząc jedno źródło informacji na potrzeby całej organizacji.

Produkty:

SAP Data Warehouse Cloud

SAP HANA

SAP BW/4HANA

Planowanie strategiczne

Zwiększ możliwości każdego obszaru działalności przedsiębiorstwa na potrzeby współpracy w czasie rzeczywistym poprzez reorganizację danych, ujednolicenie planów i dostosowanie procesów.  

Produkty:

SAP Analytics Cloud do planowania

SAP Business Planning and Consolidation

Przekształć dane w wartość biznesową

Korzystając z SAP Business Technology Platform, połącz pracowników, informacje i pomysły, aby szybko i pewnie podejmować decyzje na podstawie kompleksowych danych i kluczowych, łatwo dostępnych informacji.

Usprawniaj procesy analityczne

Zintegruj rozwiązanie z istniejącymi platformami danych, aby uprościć środowisko analityczne, nawet jeśli korzystasz z informacji pochodzących z wielu rożnych źródeł.

Uzyskaj wgląd w dane uzyskane przez algorytmy AI i uczenia maszynowego

Przyspiesz rozwój przedsiębiorstwa dzięki automatycznej identyfikacji czynników, które miały wpływ na dotychczasowe wyniki, aby przeprowadzać symulacje przyszłych scenariuszy i prognozować wyniki za pomocą AI i uczenia maszynowego.

Zmieniaj analizy w działania

Osiągaj lepsze wyniki, integrując planowanie strategiczne, finansowe i operacyjne za pomocą narzędzi ułatwiających współpracę w zakresie budżetowania, prognozowania i analiz.

Wizualizuj podejmowane decyzje

Twórz dynamiczne, responsywne wizualizacje, które pozwalają zgłębiać szczegółowe dane i błyskawicznie odpowiadać na pytania biznesowe.

Przekonaj się, jak nasi klienci osiągają sukces dzięki rozwiązaniom SAP

Produkty z zakresu analityki

Analityka biznesowa (Business Intelligence)

Korzystaj z danych z całej organizacji i kieruj się nimi podczas podejmowania decyzji dzięki intuicyjnym, samoobsługowym analizom.

Rozszerzone analizy

Korzystaj z analiz i statystyk generowanych maszynowo na ostatnim etapie procesu podejmowania decyzji w oparciu o dane.

Planowanie

Płynnie łącz i twórz plany finansowe oraz operacyjne w jednym rozwiązaniu, by podejmować lepsze decyzje na podstawie zintegrowanych planów.

Dbaj o zmieniające się potrzeby swojej firmy

Korzystaj z najnowszych technologii business intelligence oraz z szerokiego wachlarza źródeł danych na elastycznej, skalowalnej platformie zapewniającej decydentom dostęp do danych BI w czasie rzeczywistym.

Uzyskaj dostęp do kompleksowych narzędzi Business Intelligence

Przekształcaj dane w przydatne informacje i udostępniaj je pracownikom, którzy najbardziej ich potrzebują, korzystając z obszernego pakietu aplikacji Business Intelligence.

Zoptymalizuj wydajność w środowiskach hybrydowych

Pozostaw dane tam, gdzie się znajdują, wykorzystując analitykę w chmurze w obrębie danych lokalnych, i uzyskaj większą elastyczność biznesową, łącząc dane w czasie rzeczywistym w ramach hybrydowej strategii analitycznej.

Zwiększ możliwości całej firmy

Zapewnij użytkownikom biznesowym możliwość przekształcania danych we wnioski, a działowi IT — możliwość błyskawicznego zarządzania danymi.

Sprawnie przekształć dane w wartość

Udoskonal proces podejmowania decyzji dzięki wnikliwym analizom, które można łatwo przygotować, użytkować i udostępniać.

Przydziel budżet na infrastrukturę IT w oparciu o aktualne potrzeby

Kontroluj koszty i kapitał, płacąc za funkcje, z których Twoja firma aktualnie korzysta, w razie potrzeby dopasowując ich skalę.

Zrozum sposób funkcjonowania firmy i dziel się informacjami

Dostarczaj pracownikom, dostawcom, partnerom i klientom gotowe do wykorzystania informacje w formie raportów i grafik.

Wprowadzaj inteligentne rozwiązania w całej firmie

Pozyskuj niezbędne informacje biznesowe ze wszystkich źródeł danych, korzystając z prostego wyszukiwania według słów kluczowych.

Uzyskaj dostęp do kluczowych analiz i działaj w oparciu o nie

Czerp korzyści z integracji w zakresie raportowania, bazując na naszym silniku Runtime, elastycznym interfejsie API i intuicyjnej przeglądarce raportów.

Powiększ

Obsługuj wszystkie dane

Wykorzystaj możliwość przetwarzania danych wielomodelowych w obszarze uczenia maszynowego, analiz geoprzestrzennych i wykresów, aby zarządzać uporządkowanymi i nieuporządkowanymi danymi w natywnym systemie.

Sprawnie łącz wszystkie dane

W czasie rzeczywistym przeprowadzaj działania na danych z zaufanych źródeł dzięki wspomaganej pamięcią wirtualizacji i integracji danych.

Zarządzaj wszystkimi zadaniami niezależnie od typu danych

Połącz rozszerzone analizy dotyczące pozyskiwanych na bieżąco danych, korzystając z naszej architektury ukierunkowanej na przetwarzanie in-memory.

Uprość proces udostępniania aktualnych danych biznesowych

Dokonaj transformacji praktyk związanych z danymi, aby uzyskać wydajność i sprawność w zakresie wykorzystywania najaktualniejszych danych na szeroką skalę — zarówno lokalnie, jak i w chmurze.

Zapewnij zysk, wykorzystując pełny potencjał wszystkich danych

Wspieraj cyfryzację we wszystkich liniach biznesowych za pomocą hurtowni danych Big Data, korzystając jednocześnie z rozwiązań w zakresie cyfrowych platform biznesowych firmy SAP.

Wprowadzaj innowacje, korzystając z jednego źródła analiz

Maksymalnie zwiększ potencjał swojej organizacji w zakresie wdrażania innowacji, wykorzystując zaawansowaną analitykę. Dostosuj aplikacje do swoich potrzeb i przedefiniuj swoją firmę dzięki zintegrowanemu uczeniu maszynowemu.

Podejmuj trafniejsze decyzje

Podejmuj decyzje w oparciu o analizy symulacyjne i planowanie scenariuszy, aby uzyskać lepsze rezultaty.

Usprawnij współpracę

Korzystaj z narzędzi do współpracy, aby zapewnić bardziej przejrzysty podział odpowiedzialności i większą precyzję w planowaniu.

Zwiększ wydajność

Skróć czas trwania cyklu, szybciej zamykaj rozliczenia i dostosuj swoje plany do strategicznych celów.

Wybierz sprawdzone rozwiązania do analizy danych biznesowych

Najlepsze praktyki w zakresie wprowadzania rozszerzonych funkcji analitycznych

Zwiększ zakres korzystania z rozszerzonych analiz w oparciu o model wdrażania rozwiązań z zakresu analityki, który opisuje główne czynniki wpływające na powszechne wdrażanie BI oraz narzędzi i funkcji analitycznych.

Centrum zasobów

Dokument
Biznesowa platforma technologiczna dla innowacji opartych na danych

Zobacz, jak platforma cyfrowa SAP dynamicznie zarządza rosnącą ilością danych i procesów biznesowych w inteligentnym przedsiębiorstwie.  

Film
Kompleksowe platformy decyzyjne integrują procesy w firmie

Dan Vesset, wiceprezes grupy IDC, wyjaśnia, dlaczego w przyszłości analizy będą łączyły uczenie maszynowe i ludzkie interakcje do automatyzacji podejmowania strategicznych decyzji.

Film
Liczba firm wykonujących analizy w chmurze rośnie w zawrotnym tempie

Zobacz, w jaki sposób hybrydowe narzędzia analityczne umożliwiają firmom takim jak Cascades Canada rozwój i rozbudowę istniejących systemów on-premise dzięki szybkim innowacjom, na które pozwala chmura.

Film
Analityka sposobem na jednolity obraz planów organizacji

Zobacz, jak firmy zwiększają wydajność w czasie rzeczywistym, integrując plany strategiczne, finansowe i operacyjne z myślą o uzyskaniu jednolitego obrazu sytuacji firmy.

Film
Dane o doświadczeniach sposobem na przewagę nad konkurencją

Tony Cosentino, Data and Analytics Evangelist w firmie Capgemini, wyjaśnia, jaką przewagę nad konkurencją można uzyskać dzięki analizom i danym o doświadczeniach. 

Film
Prowadź firmę w oparciu o dane dzięki rozszerzonym analizom

Dowiedz się, dlaczego rozszerzone analizy zwiastują kolejną falę rewolucji na rynku analitycznym, skracając czas poświęcany na badanie danych na rzecz podejmowania decyzji na podstawie wyciągniętych wniosków.

Film
Wartość biznesowa rozszerzonych analiz

Dowiedz się, jak rozszerzone analizy automatyzują uzyskiwanie wartościowych wniosków za pomocą uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego.

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy.

Powrót do góry