Przejdź do zawartości

Planowanie łańcucha dostaw

Dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu SAP do planowania łańcucha dostaw możesz szybko reagować na zmiany podaży, popytu i warunków rynkowych, nie ponosząc przy tym wielkich kosztów.

Postaw na inteligentne planowanie podaży i popytu

Połącz wszystkie procesy w zintegrowanym systemie planowania łańcucha dostaw, aby usprawnić realizację zamówień i podnieść poziom obsługi.

SAP Integrated Business Planning

Uprość planowanie popytu dzięki połączonym procesom oraz wglądowi w dane operacyjne, strategiczne, taktyczne i zewnętrzne.

 

Prognozowanie popytu i zarządzanie nim

Wykorzystuj algorytmy prognozowania popytu, modelowania statystycznego i uczenia maszynowego, by tworzyć dokładne prognozy krótko-, średnio- i długoterminowe. 

Optymalizacja zapasów

Wyznaczaj cele dotyczące ilości zapasów, aby maksymalizować zyski, pozostawiając bufor na wypadek nieprzewidzianego wzrostu zapotrzebowania.

Planowanie sprzedaży i produkcji

Opracuj plan sprzedaży i produkcji obejmujący różne działy i osiągnij równowagę między zapasami, poziomami usług i rentownością.

Zarządzanie reagowaniem i dostawami

Zoptymalizuj zarządzanie dostawami za pomocą planów uwzględniających priorytety w zakresie popytu, alokacji i ograniczeń, takich jak zdolności produkcyjne.

Uzupełnianie zapasów na podstawie zapotrzebowania

Zapanuj nad zmianami w łańcuchu dostaw i usprawnij przepływ materiału za pomocą technik planowania materiałów sterowanych popytem (MRP).

„Rozwiązanie SAP Integrated Business Planning pomogło nam poradzić sobie z kryzysem związanym z pandemią COVID-19 . Dzięki niemu wszystko jest przejrzyste, a my odczuwamy ogromną poprawę w stosunku do tego, co było wcześniej”.

Philip Melchiors, Senior Director, Global Supply Chain Planning & Logistics, VELUX Dowiedz się więcej o tym kliencie

SAP Ariba Supply Chain Collaboration for Buyers

Zarządzaj relacjami z dostawcami, partnerami i producentami kontraktowymi w całym łańcuchu dostaw, w czasie rzeczywistym.

 

Współpraca w czasie rzeczywistym

Współpracuj z partnerami z całego świata w ramach procesów zamawiania, prognozowania, zapewniania jakości, zarządzania zapasami i nie tylko.   

Pulpity do monitorowania statusu

Uzyskuj od dostawców aktualne informacje o stanie zamówienia i szybko dostrzegaj problemy z jakością oraz rozbieżności między podażą a popytem. 

Szybkie wdrażanie dostawców i użytkowników

Udostępniaj narzędzia na żądanie lub korzystaj z opcji integracji dostawców, by sprawniej wdrażać dostawców i nowych użytkowników.

Wyższy poziom zgodności

Podnieś poziom zgodności z przepisami i terminowości realizacji zamówień dzięki bezpiecznej, opartej na standardach komunikacji i konfigurowalnym zasadom biznesowym. 

Przekonaj się, jak nasi klienci osiągają sukces dzięki rozwiązaniom SAP

Co analitycy mówią o innowacjach w dziedzinie planowania łańcucha dostaw?

Możliwość tworzenia odpornego łańcucha dostaw

Dowiedz się, dlaczego dzięki zintegrowanemu planowaniu biznesowemu firmy dysponujące odpornym i sprawnym łańcuchem dostaw są w stanie uniknąć problemów i wykorzystać nowe możliwości.

Jak osiągnąć sukces dzięki planowaniu łańcucha dostaw

Dowiedz się, jak zarządzanie planowaniem może zapewnić niezawodny i zrównoważony łańcuch dostaw oraz jakie kroki można podjąć, aby osiągnąć doskonałość w tym zakresie.

Centrum zasobów

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy.

Powrót do góry