Przejdź do zawartości

Planowanie
łańcucha dostaw

Zyskaj elastyczność, aby błyskawicznie reagować na potrzeby rynku dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu do planowania łańcucha dostaw z oferty SAP.

Zobacz, jak firma Cargill pomaga rolnikom, konsumentom i społecznościom wyżywić świat
Webinarium z firmą Rémy Cointreau: historia wdrożenia SAP Integrated Business Planning

Postaw na inteligentne planowanie popytu i podaży

Połącz wszystkie procesy planowania — i wykorzystaj inteligentne technologie i analizy danych w czasie rzeczywistym, aby poprawić czasy realizacji i poziomy usług. 

SAP Integrated Business Planning

Korzystaj z funkcji planowania łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym,
by szybko reagować na zmiany zachodzące na rynku.

 

Prognozowanie i planowanie popytu

Wykorzystuj prognozowanie popytu i prognozy statystyczne, by uzyskać pełny wgląd w przewidywane zapotrzebowanie w ujęciu krótko-, średnio- i długoterminowym.

Optymalizacja zapasów

Wyznaczaj cele dotyczące optymalnych ilości zapasów, by maksymalizować zyski, pozostawiając bufor na wypadek nieprzewidzianego wzrostu zapotrzebowania.

Planowanie sprzedaży i produkcji

Opracuj plan sprzedaży i produkcji obejmujący różne działy i osiągnij równowagę między zapasami, poziomami usług i rentownością.

Zarządzanie reagowaniem i dostawami

Zoptymalizuj efektywność zasobów, tworząc plany dostaw uwzględniające ustalone priorytety w zakresie popytu, alokacje oraz ograniczenia łańcucha dostaw.

Uzupełnianie zapasów na podstawie zapotrzebowania

Zapanuj nad zmianami w łańcuchu dostaw i usprawnij przepływ materiału za pomocą technik planowania materiałów sterowanych popytem.

Rozwiązanie SAP Integrated Business Planning pomaga firmie Syngenta usprawniać rozmieszczenie zapasów, a tym samym maksymalizować potencjalne przychody ze sprzedaży przy jednoczesnej minimalizacji kapitału pracującego. Dzięki temu, że prognozowanie zajmuje nam teraz mniej czasu, możemy więcej uwagi poświęcać rolnikom i dystrybutorom, którzy na nas polegają.

Austin Parrish, Head of Business Planning, Syngenta AG Przeczytaj opinię klienta

SAP Ariba Supply Chain Collaboration for Buyers

Współpracuj z partnerami — z uwzględnieniem dostawców i producentów na zlecenie — w całym łańcuchu dostaw,
w czasie rzeczywistym.

 

Współpraca w czasie rzeczywistym

Współpracuj z partnerami w czasie rzeczywistym w takich obszarach jak zamówienia, prognozy oraz zarządzanie jakością i zapasami.

Pulpity do monitorowania statusu

Uzyskuj od dostawców bieżące aktualizacje statusu zamówienia i szybko dostrzegaj rozbieżności między podażą a popytem oraz problemy z jakością.

Funkcja szybkiego wdrażania dostawców i użytkowników

Udostępniaj narzędzia na żądanie lub korzystaj z opcji integracji dostawców, by sprawnie wdrażać dostawców i nowych użytkowników.

Rozbudowane funkcje zapewniania zgodności

Podnieś poziom zgodności dzięki bezpiecznej komunikacji opartej na przyjętych standardach oraz niestandardowej konfiguracji reguł biznesowych.

Przekonaj się, jak nasi klienci osiągają sukces dzięki rozwiązaniom SAP

Centrum zasobów

Zasoby fizyczne
i ich cyfrowe reprezentacje

Odnieś wymierne korzyści z cyfrowego odzwierciedlenia połączonych zasobów w całym cyklu ich życia.

Technologie cyfrowej reprezentacji zasobu

Dowiedz się, jak cyfrowe reprezentacje zasobów (ang. digital twins) pozwalają zsynchronizować wirtualne, fizyczne, środowiskowe oraz komercyjne aspekty wykorzystania zasobów i produktów w czasie rzeczywistym, by przyspieszyć wprowadzanie innowacji, zoptymalizować warunki robocze oraz przewidywać wymagania serwisowe.

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy.

Powrót do góry