Przejdź do zawartości
SAP Ariba Supplier Risk

SAP Ariba Supplier Risk

Dzięki analizie ryzyka w procesie source-to-pay możesz ograniczyć zakłócenia, jednocześnie chroniąc przychody i reputację.

Globalne łańcuchy dostaw opierają się na zarządzaniu ryzykiem związanym z dostawcami

Transparentność danych, które odzwierciedlają ryzyko związane z dostawcami, jest kluczem do utrzymania łańcucha dostaw w ruchu, gdy rośnie zagrożenie zakłóceniami. Proaktywne, stałe monitorowanie i analiza ryzyka mogą ułatwić podejmowanie decyzji dotyczących procesu source-to-pay, dzięki czemu zyskasz większą elastyczność i odporność.

placeholder
Powiększ

Rozwiązanie SAP Ariba Supplier Risk może pomóc w uproszczeniu procesu zarządzania dostawcami, zapewnić rzeczywisty wgląd w dostawców wysokiego ryzyka oraz wykorzystać ukierunkowane alerty i oceny zagrożeń ze strony osób trzecich w celu oszacowania i minimalizacji ryzyka.

 • Wdrożenie w chmurze
 • Oceny analizy ryzyka due diligence dotyczące docelowych dostawców w Twojej bazie dostawców
 • Proaktywne monitorowanie ryzyka i alarmy oraz bieżące kontrole zgodności
 • Wspólne zarządzanie ryzykiem i podejmowanie działań zaradczych w celu minimalizacji skutków

placeholder
Powiększ

Rozwiązanie SAP Ariba Supplier Risk może pomóc w uproszczeniu procesu zarządzania dostawcami, zapewnić rzeczywisty wgląd w dostawców wysokiego ryzyka oraz wykorzystać ukierunkowane alerty i oceny zagrożeń ze strony osób trzecich w celu oszacowania i minimalizacji ryzyka.

 • Wdrożenie w chmurze
 • Oceny analizy ryzyka due diligence dotyczące docelowych dostawców w Twojej bazie dostawców
 • Proaktywne monitorowanie ryzyka i alarmy oraz bieżące kontrole zgodności
 • Wspólne zarządzanie ryzykiem i podejmowanie działań zaradczych w celu minimalizacji skutków

Kluczowe korzyści

Uzyskaj głębszy wgląd w ryzyko

Szybko działaj, mając wgląd w lokalizację zagrożonych dostawców, problemy, z którymi się borykają, oraz zamówienia i wysyłki, na które ma wpływ ryzyko.

Zapewnij zgodność dzięki wbudowanemu zarządzaniu ryzykiem

Zwiększ zgodność z przepisami dzięki ocenom ryzyka firm trzecich dla każdego zaangażowania dostawcy, skracając czas trwania cyklu oceny z miesięcy do tygodni.

Pozytywny wpływ na biznes, środowisko i społeczeństwo

Znajdź przyczyny ryzyka, aby umożliwić kontrole zgodności, które przynoszą korzyści, i zapewnij odpowiedzialne plany wyboru dostawców, onboardingu i zawierania umów.

Przekonaj się, jak nasi klienci osiągają sukces dzięki rozwiązaniom SAP

Najważniejsze funkcje

placeholder
Pokaż więcej
Ocena

 • Przeprowadź inteligentne oceny ryzyka
 • Zidentyfikuj dostawców budzących największe obawy, stosując filtry do danych pochodzących z ponad 600 000 źródeł publicznych i prywatnych

Mitygacja

 • Generuj i realizuj plany działania i zarządzania problemami aby proaktywnie ograniczyć ryzyko.
 • Połącz rozwiązanie w zakresie ryzyka związanego z dostawcami z procesem source-to-pay, aby poprawić zgodność z przepisami
 • Zidentyfikuj miejsca, gdzie w Twoim łańcuchu dostaw może dochodzić do przypadków pracy przymusowej

Monitorowanie

 • Otrzymuj spersonalizowane alerty o ryzyku dzięki automatycznemu śledzeniu ponad 200 incydentów ryzyka
 • Proaktywne monitorowanie ryzyka finansowego, operacyjnego, środowiskowego, społecznego, regulacyjnego i prawnego
 • Śledzenie specjalnych potrzeb lub problemów związanych z obsługą, które wymagają działań zaradczych lub wyjątków od polityki firmy

placeholder
Pokaż więcej
Ocena

 • Przeprowadź inteligentne oceny ryzyka
 • Zidentyfikuj dostawców budzących największe obawy, stosując filtry do danych pochodzących z ponad 600 000 źródeł publicznych i prywatnych

Mitygacja

 • Generuj i realizuj plany działania i zarządzania problemami aby proaktywnie ograniczyć ryzyko.
 • Połącz rozwiązanie w zakresie ryzyka związanego z dostawcami z procesem source-to-pay, aby poprawić zgodność z przepisami
 • Zidentyfikuj miejsca, gdzie w Twoim łańcuchu dostaw może dochodzić do przypadków pracy przymusowej

Monitorowanie

 • Otrzymuj spersonalizowane alerty o ryzyku dzięki automatycznemu śledzeniu ponad 200 incydentów ryzyka
 • Proaktywne monitorowanie ryzyka finansowego, operacyjnego, środowiskowego, społecznego, regulacyjnego i prawnego
 • Śledzenie specjalnych potrzeb lub problemów związanych z obsługą, które wymagają działań zaradczych lub wyjątków od polityki firmy

Uzasadnienie biznesowe

placeholder
Stosowanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z dostawcami

Zyskaj narzędzia i analitykę, które pomogą Twojej firmie w już dziś, a jednocześnie zwiększ odporność łańcucha dostaw na przyszłość.

placeholder
Ogranicz ryzyko dzięki przejrzystości i elastyczności

Dowiedz się, jak wykorzystać dzisiejsze informacje, by wspomóc przyszły łańcuch dostaw i wyeliminować ryzyko związane z łańcuchem dostaw dla przyszłości firmy.

placeholder
Poznaj 10 najważniejszych priorytetów wyznaczających kierunek rozwoju zakupów

Odkryj kluczowe priorytety w działach zakupów i dowiedz się, jak przezwyciężyć ryzyko związane z dostawcami, gdy staje się ono coraz większym wyzwaniem.

Informacje techniczne

Korzystaj z tej platformy SAP Business Technology Platform z tym rozwiązaniem chmurowym, aby uzyskać wgląd w dane, rozszerzyć aplikacje i zintegrować procesy od określenia źródła zaopatrzenia do płatności.

Widoczność

Odblokuj dane o wydatkach dzięki rozwiązaniom, które zapewniają wgląd w łączne wydatki, ułatwiają planowanie i prognozowanie oraz łączą kluczowe dane ze źródeł firmy SAP i innych firm.

Możliwość rozbudowy

Dostosuj i rozszerz wartość rozwiązań do zarządzania wydatkami, eliminując nieefektywność, tworząc nowe aplikacje, ulepszając istniejące aplikacje i zapewniając spersonalizowane doświadczenia.

Integracja

Scentralizuj dane, usuń silosy i stwórz połączone przedsiębiorstwo dzięki rozwiązaniom integracyjnym SAP, usprawniając proces od określenia źródła dostaw do płatności dzięki wbudowanym połączeniom.

Rozpocznij

Błyskawicznie rozpocznij wdrożenie rozwiązania SAP i zwiększ zwrot z inwestycji, współpracując z ekspertami branżowymi, konsultantami i inżynierami ds. wsparcia na każdym etapie transformacji.

Usługi

Szybko i skutecznie przekształć swoją firmę, korzystając z całościowych planów usług serwisowych i pomocy technicznej, specjalistycznych usług doradczych, projektowania niestandardowych aplikacji, sprawdzonych najlepszych praktyk oraz gruntownej wiedzy branżowej i technicznej.

Wsparcie

Poznaj learning center, dołącz do dyskusji na forach i twórz zgłoszenia serwisowe w SAP Ariba Connect dla użytkowników zaawansowanych rozwiązań i kontaktów w zakresie wsparcia cyfrowego.

Bezpieczeństwo i zgodność

Skup się na prowadzeniu firmy i relacjach z klientami, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo i rzetelność danych. Dzięki aktywnemu i predykcyjnemu podejściu SAP pomaga zapewnić zgodność i bezpieczeństwo danych w chmurze oraz w centrum danych on-premise.

Najczęstsze pytania

Ryzyko związane z dostawą lub dostawcą to ryzyko spowodowane procesami i decyzjami dostawcy, które mogłoby mieć negatywny wpływ na Twoją firmę. Polityka dostawcy, jego kondycja finansowa i bezpieczeństwo danych to przykłady potencjalnych czynników ryzyka związanych z dostawcami. Ryzyko związane z dostawami może wystąpić również wtedy, gdy Twoja firma polega na zbyt małej liczbie dostawców lub nie ma wystarczającego wglądu w swoją sieć dostawców. Bez silnej i transparentnej sieci dostawców przedsiębiorstwa są źle przygotowane do radzenia sobie z zakłóceniami.

 

Istnieją cztery podstawowe wymiary ryzyka związanego z dostawcami: finansowe, operacyjne, środowiskowe i społeczne oraz regulacyjne i prawne.

 1. Ryzyko finansowe: Jakie jest ryzyko bankructwa dostawcy?Gdy myślisz o ryzyku finansowym, zastanów się, w jaki sposób wypłacalność danego dostawcy wpłynie na Twoją zdolność do wypełniania Twoich zobowiązań wobec klientów.
 2. Ryzyko operacyjne: czy dostawcy zapewniają bezpieczeństwo swoich lokalizacji operacyjnych, systemów technologicznych i danych? Ryzyko operacyjne obejmuje szeroki wachlarz rodzajów ryzyka, które pojawiają się w wyniku codziennych operacji. W wielu przypadkach ryzyka tego nie można wyeliminować, ale Twoja firma może zmniejszyć ryzyko związane z dostawcami, wybierając dostawców, którzy aktywnie pracują nad ograniczeniem własnego ryzyka operacyjnego.
 3. Ryzyko środowiskowe i społeczne: Jakie wydarzenia środowiskowe i warunki społeczne są istotne dla Twoich dostawców i w jaki sposób mogą wpłynąć na Twoją działalność? Na przykład producent prowadzący działalność w regionie, w którym często występują trzęsienia ziemi, może być dostawcą o wyższym ryzyku niż producent, który często nie doświadcza trzęsień ziemi lub innych klęsk żywiołowych. Przykładami warunków socjalnych, które mogłyby zakłócić Twoją firmę, jest wykorzystanie przez dostawcę pracy dzieci lub prawdopodobieństwo inwazji obcych państw w kraju, w którym dostawca prowadzi działalność.
 4. Ryzyko regulacyjne i prawne: Czy Twoja firma zna regulacje rządowe w krajach, w których działają dostawcy? Przepisy mogą się często zmieniać i zakłócać działalność, jeśli nie jesteś przygotowany, gdy dostawca nie jest w stanie dostarczyć usług lub koszty rosną z powodu nowych regulacji.

Dostawca wysokiego ryzyka to dostawca, którego działania mogą zakłócić działalność i sukces Twojej firmy. Niestabilność finansowa, słabe bezpieczeństwo danych i nieetyczne decyzje biznesowe to przykłady czynników, które mogą przekształcić dostawcę w dostawcę wysokiego ryzyka. Czynniki te różnią się w zależności od branży. Na przykład międzynarodowe przedsiębiorstwo obuwnicze prawdopodobnie nie stanie w obliczu zakłóceń, jeśli jeden z jego dostawców zrezygnuje z działalności. Jednakże, ta firma może bardzo ucierpieć, jeśli okaże się, że dostawca opiera się na nieetycznych praktykach pracy. Podobnie bank nie musi martwić się o praktyki dostawców w zakresie pracy, ale musi zapewnić, że praktyki zarządzania danymi dostawców są bezpieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych klientów.

Możesz zarządzać ryzykiem dostawców, tworząc jego przejrzysty i całościowy widok. Zaczyna się to od supplier risk management, które jest strategią, która może pomóc Twojej firmie w priorytetyzacji ryzyka związanego z dostawcą w trakcie zakupów.

Supplier risk management to proces oceny ryzyka zw. z dostawcami i zarządzania nim przez cały cykl życia dostawcy i wszystkie procesy zakupowe. Supplier risk management pomaga Twojej firmie upewnić się, że stosowane są odpowiednie kontrole i protokoły, dzięki którym Twoja firma jest stabilna i bezpieczna. W coraz większym stopniu zarządzanie ryzykiem związanym z dostawcami opiera się na rozwiązaniach informatycznych, które mogą pomóc firmom w szybszym i dokładniejszym wykonywaniu tych zadań.

SAP Ariba Supplier Risk to rozwiązanie, które pomaga usunąć wyzwania z zakresu zarządzania ryzykiem związanym z dostawcami, dzięki czemu firma może skupić się na tworzeniu lepszych relacji z dostawcami i spełnianiu wymagań klientów. Rozwiązanie SAP Ariba Supplier Risk umożliwia przedsiębiorstwu współpracę z dostawcami, którzy mogą zapewnić ciągłość działalności przy mniejszym ryzyku. Monitoruje ono aspekty zarządzania cyklem życia dostawcy, które mogły nie być brane pod uwagę, oraz przełamuje bariery pomiędzy firmą a dostawcami, zapewniając przejrzysty obraz ryzyka.

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy.

Powrót do góry