Przejdź do zawartości
Skontaktuj się z nami
Rozpocznij chat Chat offline
Uzyskaj pomoc na bieżąco — rozpocznij chat z przedstawicielem SAP.
Skontaktuj się z nami
Prześlij nam swoje uwagi, opinie i pytania.

Na bieżąco kieruj operacjami w swojej rozwijającej się firmie

Zyskaj przejrzystość i kontrolę w obrębie całej firmy. Wbudowane inteligentne, innowacyjne technologie i błyskawiczny dostęp do informacji otwierają drogę do nowych możliwości i podejmowania optymalnych decyzji w każdej sytuacji.
Previous Next

SAP Cloud Platform

Nasza platforma w modelu PaaS daje kompleksowe możliwości programowania pozwalające szybko rozszerzać, integrować i tworzyć nowatorskie aplikacje bez utrzymywania dużej infrastruktury. Bezpieczne aplikacje biznesowe zwiększające elastyczność i przyspieszające transformację cyfrową mogą powstawać w ciągu tygodni, a nie lat. 

SAP HANA i bazy danych

Małe i średnie firmy mogą strategicznie konkurować na współczesnych rynkach, szybciej podejmując trafniejsze decyzje biznesowe. Oprogramowanie do zarządzania bazami danych pozwalające optymalizować magazyny danych pomaga uzyskiwać wgląd w informacje wspierające procesy decyzyjne.

Hurtownie danych

Dzięki technologii hurtowni danych nowej generacji zaprojektowanej, aby rozwijać się razem z małą lub średnią firmą, możesz skrócić czas przenoszenia i przygotowywania danych oraz szybko zwiększać wydajność, skalowalność i elastyczność przez uproszczenie procesów lokalnie lub w chmurze.

Big Data

SAP oferuje wiele rozwiązań Big Data dla małych firm, które ułatwiają wydajne przetwarzanie niesformatowanych danych za pomocą zaawansowanych, rozproszonych mechanizmów. Możesz zarządzać zróżnicowanym środowiskiem obejmującym hurtownie, repozytoria i bazy danych, lokalne lub chmurowe.

Zarządzanie informacjami przedsiębiorstwa

Skutecznie zarządzaj danymi w MŚP dzięki oprogramowaniu SAP do zarządzania danymi firmy. Nasze rozwiązania ułatwiają poznawanie, integrowanie, czyszczenie, kojarzenie i archiwizowanie danych oraz zarządzanie nimi w celu usprawnienia procesów biznesowych i zapewnienia lepszego wglądu w operacje.

Integracja aplikacji i infrastruktura

W epoce transformacji cyfrowej pełna, kompleksowa integracja systemów, aplikacji i procesów ma kluczowe znaczenie dla każdej rozwijającej się firmy. Nasze rozwiązania pomagają zmniejszyć złożoność systemów IT, uprościć operacje i oprzeć procesy biznesowe na danych.

Zrealizuj konkretne potrzeby firmy w zakresie chmury i platformy danych

Previous Next

Rozwijaj firmę
dzięki dostępowi
do wiarygodnych danych

Stwórz fundament firmy z otwartych, zintegrowanych i zarządzanych mechanizmów do obsługi rzetelnych, inteligentnych danych i przekształć ogromne ilości informacji w dokładne, użyteczne zestawienia, które ułatwią strategiczny rozwój organizacji.

Rozwijaj firmę dzięki odpowiednio dobranej platformie

Utrzymuj wszystkie rozwiązania, dzięki którym Twoja firma świetnie funkcjonuje, na platformie SAP Cloud Platform, rozwijając działalność dzięki efektywnym procesom, wglądowi w dane i inteligentnym technologiom.

Buduj bezpieczne aplikacje w chmurze dzięki naszemu rozwiązaniu typu „platforma jako usługa” (PaaS), które zapewnia szybkie wyniki dzięki technologii in-memory.

SAP HANA i bazy danych

Nasze oprogramowanie ułatwia rozwijającym się firmom szybsze uzyskiwanie precyzyjnego wglądu w dane biznesowe w celu wspierania procesów decyzyjnych i wykorzystywania nowych szans sprzedaży.

SAP HANA

Przeprowadzaj zaawansowane analizy równolegle z szybkimi transakcjami, przetwarzając dane w czasie rzeczywistym i uzyskując dokładne, aktualne wyniki w ułamku sekundy. Przetwarzanie in-memory eliminuje konieczność stosowania wstępnie zdefiniowanych zbiorów danych, perspektywy zmaterializowanej oraz duplikacji danych między systemami operacyjnymi i wspierającymi proces decyzyjny. Efekt? Aktualne informacje na wyciągnięcie ręki.

Hurtownie danych

Dzięki mniejszej złożoności i niezrównanej wydajności MŚP mogą szybciej podejmować decyzje oraz reagować na zmieniające się potrzeby biznesowe.

SAP BW/4HANA

Połącz historyczne dane z informacjami pozyskiwanymi na bieżąco, umożliwiając błyskawiczny dostęp do analiz i sprawne podejmowanie decyzji. Rozwiązanie SAP BW/4HANA jest zoptymalizowane pod kątem pełnego wykorzystania systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych in-memory oferowanego przez platformę SAP HANA w środowiskach przetwarzania transakcyjnego i analitycznego.

SAP IQ

Uzyskaj niezrównany wgląd w dane w świecie zalanym informacjami i na bieżąco podejmuj bardziej świadome decyzje dzięki oprogramowaniu SAP IQ (dawniej SAP Sybase IQ). Ten system zarządzania kolumnowymi, relacyjnymi bazami danych oferuje wysoką skalowalność i solidne funkcje zabezpieczeń, pozwalając Twojej rozwijającej się firmie wykorzystać zalety analiz Big Data.

Big Data

Zarządzaj danymi i interpretuj je, aby wyciągać cenne wnioski biznesowe ułatwiające świadome podejmowanie decyzji w rozwijającej się firmie.

SAP Data Hub

Generuj wartość w zróżnicowanym środowisku danych dzięki rozwiązaniu SAP Data Hub. To rozwiązanie do udostępniania, przesyłania i organizowania danych umożliwia przyspieszenie i rozszerzenie przepływu danych biznesowych w zróżnicowanym środowisku.

SAP Cloud Platform Big Data Services

Zastosuj kompleksowe rozwiązanie do przetwarzania Big Data w chmurze. Twoja rozwijająca się firma może czerpać korzyści, jakie zapewniają w pełni zarządzane usługi przetwarzania danych, osiągając bezproblemową niezawodność i wydajność. Usługi obejmują aktywne monitorowanie zadań i wsparcie.

Zarządzanie informacjami przedsiębiorstwa

Skutecznie prowadź działalność w cyfrowym świecie dzięki kompletnym, zaufanym i przydatnym danym. Nasze rozwiązania zapewniają analityczny wgląd w dane i optymalizację procesów.

SAP Master Data Governance

Skonsoliduj dane podstawowe i zarządzaj nimi, aby zapewnić jakość i spójność danych w obrębie MŚP. Ta aplikacja usprawnia przepływ współpracy, zapewniając integrację reguł biznesowych ze specjalistyczną wiedzą na dany temat. Pomaga też w efektywnej realizacji zarządzania danymi podstawowymi, konsolidacji finansowej, obsługi klienta i wdrażania nowych dostawców.

Previous Next

SAP Data Services

Przekształć swoje dane w zaufane i zawsze dostępne zasoby informacji biznesowych, wykorzystując je do uproszczenia procesów i zmaksymalizowania wydajności. Dzięki oprogramowaniu SAP Data Services rozwijające się firmy mogą uzyskać najlepsze w swojej klasie funkcje integracji, porządkowania i zapewniania jakości danych.

SAP Information Lifecycle Management

Uprość zarządzanie archiwizacją, przechowywaniem i niszczeniem danych osobowych dzięki rozwiązaniu SAP Information Lifecycle Management. Ułatwia ono przestrzeganie coraz większej liczby regularnie zmieniających się przepisów branżowych i krajowych, w tym Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Integracja aplikacji i infrastruktura

Rozwiązania SAP ułatwiają połączenie ludzi, systemów i procesów biznesowych w celu zmniejszenia złożoności i sprawniejszego funkcjonowania.

Zaufaj naszej globalnej sieci partnerów,
by znaleźć rozwiązanie odpowiednie do potrzeb Twojej małej lub średniej firmy

Previous Next

Znajdź partnera SAP

Partnerzy SAP pomogą Twojej firmie kupić, opracować, wdrożyć i serwisować rozwiązanie SAP, które najlepiej odpowiada jej wyjątkowym potrzebom, a także zapewnią niezbędną pomoc techniczną. Znajdź zaufanego specjalistę, by rozpocząć współpracę. 

Postaw na rozwiązania przygotowane przez wykwalifikowanych partnerów SAP

Zintegrowane rozwiązania opracowywane, sprzedawane i wspierane przez partnera SAP wykorzystują najlepsze na rynku oprogramowanie i innowacje SAP oraz własność intelektualną partnera.

Poznaj opinie cenionych specjalistów na temat trendów w dziedzinie platform cyfrowych

Previous Next

Wykorzystaj potencjał platformy cyfrowej i postaw na elastyczność i rozwój

Cyfrowa era przyniosła nowy poziom zawiłości procesów biznesowych. Dowiedz się, jak przedsiębiorstwa średniej wielkości mogą utrzymać elastyczność i zdolność reagowania na zmiany w dzisiejszej dynamicznej rzeczywistości ekonomicznej.

Społeczności i wydarzenia

Powrót do góry