Przejdź do zawartości

Oprogramowanie do zarządzania małą i średnią firmą

Centrum wiedzy

Poznaj najnowsze trendy, badania i dane dotyczące tendencji w sektorze firm średniej wielkości pochodzące od specjalistów w dziedzinie transformacji.
Rozmyte światła w miejskim ruchu ulicznym
Pracująca szlifierka w fabryce

Na czym polega transformacja cyfrowa?

Dowiedz się więcej o transformacji cyfrowej i przekonaj się, dlaczego pomaga ona realizować strategie stabilnego rozwoju firmy dzięki innowacjom i technologiom biznesowym.

Przeczytaj artykuł

Na czym polega zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM)?

Dowiedz się wszystkiego o zarządzaniu łańcuchem dostaw: czym jest, dlaczego jest ważne oraz jak zmienia się i ulega cyfryzacji w latach 20. XXI wieku.

Przeczytaj artykuł
Sukienki na sklepowym wieszaku
 • Handel detaliczny
 • Dystrybucja hurtowa
 • Dobra konsumpcyjne
 • Produkcja
 • Usługi profesjonalne
 • Zaawansowane technologie
 • Handel detaliczny
 • Dystrybucja hurtowa
 • Dobra konsumpcyjne
 • Produkcja
 • Usługi profesjonalne
 • Zaawansowane technologie
Handel detaliczny

Sukces w branży handlowej nowej ery

Średnie przedsiębiorstwa w sektorze handlu stawiają czoła wyjątkowym wyzwaniom, budując odporność i wartość dla klientów, a jednocześnie dbając o rozwój działalności i zyski dla interesariuszy. Dowiedz się, jak odnieść sukces dzięki zintegrowanym systemom.

Dystrybucja hurtowa

Sukces w branży dystrybucji hurtowej nowej ery

Dowiedz się, dlaczego największy sukces odnoszą organizacje z sektora dystrybucji, które cenią współpracę, korzystają z inteligentnych technologii, podejmują decyzje na podstawie danych i zachowują elastyczność.

Dobra konsumpcyjne

Sukces w branży dóbr konsumpcyjnych nowej ery

W 2020 roku łańcuchy dostaw zostały przerwane, pracownicy rozproszyli się, a miliony firm na całym świecie zakończyły działalność. Dowiedz się, jak przedsiębiorstwa średniej wielkości z sektora dóbr konsumenckich mogą przezwyciężyć te trudności, stawiając na zintegrowane systemy.

Produkcja

Sukces w branży produkcyjnej nowej ery

Dowiedz się, jak przedsiębiorstwa średniej wielkości z sektora produkcyjnego mogą przezwyciężyć trudności spowodowane niedawnym kryzysem, w tym związane z globalnym ograniczeniem rozwoju, wzrostem opłat celnych, zmienną polityką handlową i gwałtownie kurczącą się pulą talentów.

Usługi profesjonalne

Sukces w branży usług profesjonalnych nowej ery

Zobacz, jak zintegrowane systemy mogą pomóc firmom średniej wielkości z sektora usług profesjonalnych skutecznie stawić czoła wyjątkowym wyzwaniom podczas budowania odporności i wykorzystywania szans.

Zaawansowane technologie

Sukces w branży zaawansowanych technologii nowej ery

Branża zaawansowanych technologii zmienia się pod wpływem różnych trendów, co nie pozostanie bez wpływu na działalność przedsiębiorstw średniej wielkości. Przekonaj się, w jaki sposób wiele firm zdołało przetrwać niepewne czasy dzięki zintegrowanym systemom.

Gazeta

Poznaj najnowsze informacje na temat zarządzania małymi i średnimi firmami

SAP News

Blogi SAP Community

Powrót do góry