Przejdź do zawartości
Skontaktuj się z nami
Rozpocznij chat Chat offline
Uzyskaj pomoc na bieżąco — rozpocznij chat z przedstawicielem SAP.
Skontaktuj się z nami
Prześlij nam swoje uwagi, opinie i pytania.

Przyciągaj, pielęgnuj i zatrzymuj odpowiednie talenty, by się rozwijać

Zyskaj więcej czasu na strategiczne inicjatywy, automatyzując ręczne procesy kadrowe za pomocą rozwiązań SAP SuccessFactors w chmurze.


Previous Next

Administracja kadrowa i lista płac

Opracowuj i realizuj skuteczne strategie kadrowe, jednocześnie upraszczając procesy. Rozwiązania SAP wspomagające kluczowe procesy kadrowe i płacowe to wygodne narzędzia ułatwiające pracownikom wydajną pracę i wspierające firmę w miarę jej rozwoju.

Nauka i rozwój

Wspieraj kulturę ciągłego rozwoju dzięki łatwo dostępnym, prostym w obsłudze i spersonalizowanym narzędziom szkoleniowym. Nasze ekonomiczne rozwiązania ułatwiają pracownikom rozwijanie umiejętności niezbędnych do uzyskiwania lepszych wyników i zwiększania wartości dla firmy.

Wydajność i wynagrodzenia

Zapewnij pracownikom motywację i rozwijaj kulturę, w której lepsze wyniki oznaczają lepsze wynagrodzenie. Oprogramowanie SAP do zarządzania wydajnością i wynagrodzeniami zapewnia proste rozwiązania umożliwiające skuteczne zarządzanie wynikami i inteligentne nagradzanie.

Rekrutacja i adaptacja

Rekrutuj pracowników najlepiej spełniających potrzeby Twojej małej firmy, a następnie pomóż im w szybkim wdrożeniu się do nowych obowiązków. Rozwiązania SAP pomagają uprościć procesy rekrutacji i adaptacji, stwarzając pracownikom warunki do osiągnięcia sukcesu, jeszcze zanim rozpoczną pracę.

Planowanie siły roboczej i analityka

Szybciej i prościej wykorzystuj dane i analizy kadrowe przy podejmowaniu decyzji. Nasze rozwiązania do analiz HR pomagają wyeliminować luki w zasobach, utrudniające udane prowadzenie działalności, dzięki analizom danych pochodzących ze wszystkich procesów kadrowych oraz uproszczonemu rozdziałowi prac.

Popraw doświadczenia pracowników dzięki zautomatyzowanym procesom

Previous Next

Połącz strategie HR z generowaniem zysków

Przekonaj się, jak najnowsze oprogramowanie daje działom kadr status ważnych partnerów biznesowych w zakresie zapewniania rentowności, generowania dochodów i wzrostu udziału w rynku.

Osiągaj szybszy rozwój dzięki przyciąganiu największych talentów

Usprawnij procesy zarządzania talentami, aby elastycznie i szybko reagować na zmiany personelu i dynamikę rynku.

Osiągnij cele biznesowe przy pomocy lokalnego partnera SAP

Previous Next

Znajdź partnera SAP,

Zaufani partnerzy SAP pomogą Twojej firmie kupić, opracować, wdrożyć i serwisować rozwiązanie SAP, które najlepiej odpowiada jej wyjątkowym potrzebom, a także zapewnią niezbędną pomoc techniczną.

Postaw na rozwiązania przygotowane przez wykwalifikowanych partnerów SAP

Wprowadź zintegrowane rozwiązania tworzone i sprzedawane przez partnera SAP oraz korzystaj z zapewnianej przez niego pomocy technicznej, opierając się na najlepszym na rynku oprogramowaniu z oferty SAP oraz naszych innowacjach i własności intelektualnej.

Wspieraj realizację celów biznesowych dzięki właściwej strategii HR

Previous Next

Zarządzaj licznym personelem, posiłkując się danymi

Dowiedz się, jak najlepsze firmy średniej wielkości wykorzystują inteligentną technologię do pozyskiwania, szkolenia i wdrażania pracowników, aby budować zaangażowany i odpowiednio wykwalifikowany zespół.

Osiągnij nowy poziom zaangażowania pracowników

Dowiedz się, jak firmy średniej wielkości pozwalają zespołom HR skupić się na działaniach generujących wartość dzięki automatyzacji procesów i zapewnieniu jednego, określonego źródła informacji.

Stwórz stabilną kulturę i uzyskuj optymalne wyniki

Odkryj, dlaczego kadra kierownicza powinna traktować inwestycję w dobre samopoczucie pracowników jako wartość biznesową i główną strategię, która pomaga zwiększyć produktywność, ograniczyć rotację kadr oraz zwiększyć przychody.

Społeczności i wydarzenia

Powrót do góry