Przejdź do zawartości
Skontaktuj się z nami
Rozpocznij chat Chat offline
Uzyskaj pomoc na bieżąco — rozpocznij chat z przedstawicielem SAP.
Skontaktuj się z nami
Prześlij nam swoje uwagi, opinie i pytania.

Uprość zarządzanie kadrami dzięki opłacalnym rozwiązaniom w chmurze

Ułatw pracownikom i menedżerom rozwijanie kompetencji swoich zespołów dzięki inteligentnym, zautomatyzowanym procesom kadrowym z intuicyjną obsługą.
Previous Next

Administracja kadrowa i lista płac

Opracowuj i realizuj skuteczne strategie kadrowe, jednocześnie zmniejszając złożoność. Rozwiązania SAP do podstawowego zarządzania kadrami i naliczania płac zapewniają wygodne narzędzia ułatwiające pracownikom wydajną pracę i wspierające firmę w miarę jej rozwoju.

Szkolenia, rozwój i współpraca

Wspieraj kulturę ciągłego rozwoju w swojej małej lub średniej firmie dzięki łatwo dostępnym, prostym w obsłudze i spersonalizowanym narzędziom szkoleniowym. Nasze ekonomiczne rozwiązania ułatwiają pracownikom rozwijanie umiejętności niezbędnych do uzyskiwania lepszych wyników i zwiększania wartości dla firmy.

Wydajność i wynagrodzenia

Zapewnij pracownikom motywację i rozwijaj kulturę pracy, w której lepsze wyniki oznaczają większe wynagrodzenie. Oprogramowanie SAP do zarządzania wydajnością i wynagrodzeniami zapewnia proste rozwiązania umożliwiające skuteczne zarządzanie wynikami i inteligentne nagradzanie.

Rekrutacja i adaptacja

Rekrutuj pracowników najlepiej spełniających potrzeby Twojej małej firmy, a następnie pomóż im szybko wdrożyć się w nowe obowiązki. Rozwiązania SAP pomagają uprościć procesy rekrutacji i adaptacji, stwarzając pracownikom warunki do osiągnięcia sukcesu, jeszcze zanim rozpoczną pracę.

Planowanie siły roboczej i analityka

Szybciej i łatwiej wykorzystuj dane i analizy kadrowe przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Nasze rozwiązania analityczne HR dla MŚP zapewniają analizy oparte na danych obejmujące wszystkie procesy kadrowe i upraszczają planowanie kadr w celu wyeliminowania braków zasobów utrudniających skuteczną działalność.

Zrealizuj konkretne potrzeby HR firmy

Previous Next

Zgromadź informacje kadrowe w jednym miejscu

Za pomocą jednej aplikacji możesz sprawnie zarządzać kadrami i ustalać, kogo należy zatrudnić, aby firma rozwijała się w pożądanym kierunku.

Uprość kompleksowe procesy HR

Zarządzaj wszystkimi procesami HR w swojej rozwijającej się firmie — od rekrutacji i adaptacji po administrację kadrową i analizy — za pomocą rozwiązania wdrożonego lokalnie lub w chmurze.

Zarządzaj licznym personelem, posiłkując się danymi

Zobacz, jak najlepsze firmy średniej wielkości wykorzystują inteligentną technologię do pozyskiwania, szkolenia i wdrażania pracowników, aby budować zaangażowany i odpowiednio wykwalifikowany zespół. Wymagane logowanie.

Uprość procesy w rozwijającej się firmie, zwiększając wydajność i zapewniając łatwy dostęp do informacji potrzebnych do zarządzaniami kadrami.

SAP SuccessFactors Employee Central

Maksymalizuj wgląd w dane dotyczące personelu dzięki naszemu systemowi informacji o zasobach ludzkich (HRIS) opartemu na chmurze. Zgromadź wszystkie informacje o pracownikach w jednym systemie, zautomatyzuj przepływy pracy pracowników i kierowników oraz rozwijaj strategie kadrowe oparte na danych.

SAP SuccessFactors Employee Central Payroll

Dzięki platformie SAP SuccessFactors Employee Central Payroll rozwijające się firmy mogą realizować bezpieczne i dokładne procesy listy płac. To sprawdzone rozwiązanie w chmurze zapewnia bezpieczeństwo, skalowalność i elastyczność.

Nauka i rozwój

Wspieraj rozwój i szkolenia oparte na współpracy w całej firmie, zapewniając pracownikom umiejętności niezbędne dla rozwoju organizacji.

SAP SuccessFactors Learning

Zwiększaj kompetencje pracowników, rozwijaj zdolności liderów, ogranicz ryzyko w zakresie zgodności i zwiększaj zaangażowanie zespołu. To rozwiązanie stanowi połączenie formalnych i społecznościowych programów szkoleniowych oraz materiałów, raportów, analiz i narzędzi mobilnych.

SAP SuccessFactors Succession and Development

Zwiększ elastyczność swojej rozwijającej się firmy dzięki planowaniu rozwoju i następstw. Szybko obsadzaj kluczowe stanowiska, utrzymując cennych pracowników i wspierając ciągłość kierownictwa. Twórz ukierunkowane plany rozwoju zapewniające kompetentnych następców i mobilność w karierze.

SAP Jam Collaboration

Połącz ludzi, informacje, aplikacje i procesy. To rozwiązanie zapewnia narzędzia do współpracy z użyciem mediów społecznościowych na potrzeby procesów zarządzania kadrami, ułatwiając zwiększanie zaangażowania personelu i obniżając koszty szkoleń.

Wydajność i wynagrodzenia

Rozwijające się firmy mogą osiągać lepsze wyniki biznesowe, zwiększając wydajność i utrzymując utalentowanych pracowników w całej firmie.

SAP SuccessFactors Performance & Goals

Nasze oprogramowanie do zarządzania wydajnością może pomóc małym i średnim firmom w utrzymaniu koncentracji personelu na właściwych celach. Zapewnij bieżące przeglądy wyników i szkolenia, precyzyjnie mierz wartość i efektywność każdego pracownika oraz dbaj o zaangażowanie i motywację całego zespołu.

SAP SuccessFactors Compensation

Nagradzaj najlepszych pracowników i dbaj o ich utrzymanie, korzystając z naszego oprogramowania do zarządzania wynagrodzeniami dla małych i średnich firm. To rozwiązanie w chmurze pomaga uzgadniać programy wynagrodzeń z celami biznesowymi, uczciwie i dokładnie nagradzać wyniki oraz lepiej kontrolować budżety.

Rekrutacja i adaptacja

Rozwiązania SAP do rekrutacji i adaptacji pomagają MŚP rekrutować odpowiednich pracowników i ułatwiać im odnalezienie się w nowej pracy.

SAP SuccessFactors Recruiting

Pozyskuj, angażuj i zatrudniaj najbardziej utalentowane osoby z całego świata, korzystając z inteligentnych rozwiązań i wsparcia na każdym etapie rekrutacji — od pozyskiwania kandydatów po zarządzanie aplikacjami. Mniejsze firmy mogą realizować proste, lecz kompleksowe procesy rekrutacji umożliwiające rekruterom i menedżerom szybkie zatrudnianie właściwych osób.

SAP SuccessFactors Onboarding

Uczyń z adaptacji strategiczny aspekt zarządzania talentami, umożliwiając nowym i przeniesionym pracownikom szybkie odnalezienie się na nowym stanowisku i realizowanie celów biznesowych. MŚP mogą realizować istotne, angażujące działania zgodne z procesami rozwoju talentów, takie jak szkolenia, ustanawianie celów, rekrutacja i zarządzanie podstawowymi procesami HR.

Planowanie siły roboczej i analityka

Usprawnij planowanie kadr i zyskaj dostęp do wniosków opartych na danych, aby podejmować trafniejsze decyzje we wszystkich procesach kadrowych.

SAP SuccessFactors Workforce Planning

Skutecznie planuj zapotrzebowanie kadrowe, minimalizując ryzyko braku potrzebnych kompetencji. Zapewnij dostępność odpowiednich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami we właściwym czasie i po odpowiednich kosztach, aby skutecznie realizować strategię biznesową — obecnie i w przyszłości.

SAP SuccessFactors Workforce Analytics

Usprawnij proces decyzyjny dzięki zaufanym analizom umożliwiającym badanie wyzwań, takich jak rekrutacja, różnorodność, rotacja kadrowa i wyniki, oraz udostępnianie informacji o trendach i wniosków za pomocą spersonalizowanych nagłówków, pulpitów HR i raportów.

Zaufaj naszej globalnej sieci partnerów,
by znaleźć rozwiązanie odpowiednie do potrzeb Twojej małej lub średniej firmy

Previous Next

Znajdź partnera SAP

Partnerzy SAP pomogą Twojej firmie kupić, opracować, wdrożyć i serwisować rozwiązanie SAP, które najlepiej odpowiada jej wyjątkowym potrzebom, a także zapewnią niezbędną pomoc techniczną. Znajdź zaufanego specjalistę, by rozpocząć współpracę. 

Postaw na rozwiązania przygotowane przez wykwalifikowanych partnerów SAP

Zintegrowane rozwiązania opracowywane, sprzedawane i wspierane przez partnera SAP wykorzystują najlepsze na rynku oprogramowanie i innowacje SAP oraz własność intelektualną partnera.

Pokonaj główne wyzwania kadrowe stojące przed Twoją rozwijającą się firmą

Previous Next

Stwórz stabilną kulturę i uzyskuj optymalne wyniki

Odkryj, dlaczego kadra kierownicza powinna traktować inwestycję w dobre samopoczucie pracowników jako wartość biznesową i główną strategię, która pomaga zwiększyć produktywność, ograniczyć rotację kadr oraz zwiększyć przychody.

Osiągnij nowy poziom zaangażowania pracowników

Dowiedz się, jak firmy średniej wielkości pozwalają zespołom HR skupić się na działaniach generujących wartość dzięki automatyzacji procesów i zapewnieniu jednego, określonego źródła informacji.

Osiągaj szybszy rozwój dzięki przyciąganiu największych talentów

Pomóż przedstawicielom działu kadr elastycznie i szybko reagować na zmiany personelu i dynamikę rynku dzięki sprawniejszemu zarządzaniu talentami.

Społeczności i wydarzenia

Powrót do góry