Przejdź do zawartości
Skontaktuj się z nami
Rozpocznij chat Chat offline
Uzyskaj pomoc na bieżąco — rozpocznij chat z przedstawicielem SAP.
Skontaktuj się z nami
Prześlij nam swoje uwagi, opinie i pytania.

Zarządzaj całą firmą za pomocą jednego pakietu inteligentnych aplikacji

Połącz wszystkie procesy — od finansów i raportowania wydatków po zakupy i zapasy — oraz usprawnij działanie swojej rosnącej firmy. 

Odpowiedz na specyficzne potrzeby firmy za pomocą oprogramowania ERP

Previous Next

Przejmij kontrolę dzięki platformie ERP dla MŚP

Zobacz, jak małe i średnie firmy mogą zarządzać wszystkimi kluczowymi procesami na jednej platformie ERP, by usprawnić przepływ środków pieniężnych i zwiększyć przejrzystość, a przy tym ograniczyć koszty zapasów. 

Nadaj nową wartość decyzjom finansowym

Dowiedz się, jak liderzy finansowi w firmach średniej wielkości wykorzystują ujednolicone dane, by podejmować bardziej świadome decyzje, które tworzą większą wartość. Wymagane logowanie.

Przeprowadź transformację cyfrową dzięki ERP

Przekonaj się, jak transformacja cyfrowa zmienia wartość oprogramowania ERP, umożliwiając rosnącym firmom sprawniejsze działanie i osiąganie celów biznesowych.

Produkty z innych obszarów biznesowych również mogą być przydatne dla Twojej małej lub średniej firmy. Oto kilka rozwiązań, które mogą Cię zainteresować.

SAP Integrated Business Planning — wydanie startowe

To rozwiązanie do planowania łańcucha dostaw oparte na technologii obliczeń w pamięci na platformie SAP HANA ułatwia zarządzanie sprzedażą i operacjami, planowanie zaopatrzenia i zapotrzebowania oraz optymalizację zapasów w czasie rzeczywistym. Korzystaj z zaawansowanych analiz łańcucha dostaw, symulacji możliwych scenariuszy, alertów i innych funkcji — w chmurze.

SAP Manufacturing Execution

Osiągnij wysoką wydajność i doskonałą jakość produkcji dzięki zintegrowaniu procesów biznesowych i produkcyjnych. Twoja rozwijająca się firma może uzyskiwać informacje w czasie rzeczywistym, zwiększyć niezawodność i wykorzystać zalety globalnego śledzenia produktów.

Powrót do góry