Przejdź do zawartości
Skontaktuj się z nami
Rozpocznij chat Chat offline
Uzyskaj pomoc na bieżąco — rozpocznij chat z przedstawicielem SAP.
Skontaktuj się z nami
Prześlij nam swoje uwagi, opinie i pytania.

Uzyskaj dostęp do aktualnych danych dzięki oprogramowaniu do analiz i raportowania dla MŚP

Wyposaż cały zespół w analizy oparte na danych. Monitorowanie najważniejszych wskaźników i stworzenie przejrzystego obrazu bieżącej sytuacji na rynku ułatwi planowanie przyszłych działań i błyskawiczne podejmowanie właściwych decyzji.
Previous Next

Analizy w chmurze

Aplikacja SAP Analytics Cloud zapewnia wiele funkcji analitycznych — w tym Business Intelligence, wykrywanie i wizualizację danych, planowanie i analizy predykcyjne — w ramach jednego, intuicyjnego rozwiązania w chmurze.

Business Intelligence

Nasze rozwiązania Business Intelligence (BI) zapewniają małym i średnim firmom dostęp do przydatnych informacji. Korzystaj z nich, by podejmować świadome decyzje, monitorować kluczowe wskaźniki i zyskać wartościowe dane o zachowaniach klientów.

Analizy predykcyjne

Korzystaj z algorytmów predykcyjnych i uczenia maszynowego, aby oceniać prawdopodobieństwo przyszłych wyników i prowadzić swoją małą lub średnią firmę we właściwym kierunku.

Zrealizuj konkretne potrzeby analityczne firmy

Previous Next

Podejmuj trafne decyzje na podstawie analiz

Rozwiązania SAP ułatwiają małym i średnim firmom przewidywanie popytu, analizowanie wydajności i szybsze podejmowanie decyzji dzięki połączeniu danych na temat sprzedaży, cen, lojalności i zapasów.

Zarządzaj małą lub średnią firmą na podstawie danych

Samo zbieranie danych nie wystarczy. Firmy z sektora MŚP muszą skutecznie je wykorzystywać, by wyprzedzać konkurencję. Dowiedz się, jak narzędzia analityczne mogą pomóc firmie szybciej się rozwijać.

Rozwijaj firmę średniej wielkości dzięki zaawansowanym analizom

Zmień swoją firmę średniej wielkości w inteligentne przedsiębiorstwo dzięki pozyskiwaniu przydatnych danych w czasie rzeczywistym i współpracy coraz liczniejszych członków zespołu.

Lepiej kieruj swoją firmą, usprawniając i upraszczając analizy z myślą o umożliwieniu podejmowania trafniejszych decyzji pracownikom
w całej organizacji — od zarządu po obszar produkcji.

Business Intelligence

Nasze oprogramowanie Business Intelligence ułatwia małym i średnim firmom podejmowanie świadomych decyzji, monitorowanie głównych wskaźników i pozyskiwanie cennych informacji o zachowaniu klientów.

SAP Crystal Reports

Zapewnij użytkownikom biznesowym i projektantom raportów łatwy sposób tworzenia sformatowanych, interaktywnych raportów w oparciu o dane z praktycznie dowolnych źródeł.

SAP Lumira

Twórz piękne, interaktywne mapy, wykresy i infografiki dzięki oprogramowaniu do wizualizacji danych, które umożliwia importowanie danych z programu Excel i innych źródeł, generowanie wizualnych analiz BI za pomocą intuicyjnych pulpitów oraz bezpieczne udostępnianie danych i wyników.

SAP BusinessObjects Business Intelligence

Zapewnij użytkownikom biznesowym w małej lub średniej firmie nieograniczony dostęp do danych analitycznych ułatwiających podejmowanie trafnych decyzji. Elastyczne, skalowalne i samoobsługowe narzędzie BI ułatwi pracownikom małych i średnich przedsiębiorstw pozyskiwanie i udostępnianie danych w czasie rzeczywistym.

Analizy predykcyjne

Korzystaj z modeli predykcyjnych i uczenia maszynowego, aby oceniać prawdopodobieństwo przyszłych wyników i podejmować bardziej rentowne decyzje.

Zaufaj naszej globalnej sieci partnerów i znajdź rozwiązanie odpowiednie do potrzeb Twojej małej lub średniej firmy

Previous Next

Znajdź partnera SAP

Partnerzy SAP mogą pomóc Twojej firmie kupić, opracować, wdrożyć i serwisować rozwiązanie SAP, które najlepiej odpowiada jej wyjątkowym potrzebom, a także zapewnią niezbędną pomoc techniczną. Znajdź zaufanego specjalistę, by rozpocząć współpracę.

Uzyskaj rozwiązania przygotowane przez wykwalifikowanych partnerów SAP

Zintegrowane rozwiązania przygotowane, sprzedawane i serwisowane przez partnerów SAP wykorzystują najlepsze na rynku oprogramowanie i innowacje SAP oraz własność intelektualną naszych partnerów.

Poznaj opinie cenionych analityków na temat SAP

Sprawniej kieruj swoją małą lub średnią firmą dzięki zaawansowanej analityce

Previous Next

Wykorzystuj dane, by rozwijać przedsiębiorstwo

Firmy średniej wielkości, które wykorzystują informacje, by rozwiązywać najczęstsze problemy dotyczące danych i analiz, dostrzegają zalety tej strategii.

Zobacz, jak analityka daje MŚP przewagę nad konkurencją

Małe i średnie firmy coraz częściej korzystają z analiz danych, aby skutecznie monitorować prowadzoną działalność i podejmować trafniejsze decyzje. 

Społeczności i wydarzenia

Powrót do góry