Przejdź do zawartości
Zrzut ekranu rozwiązania SAP Asset Performance Management.

SAP Asset Performance Management

Znajdź równowagę między wydajnością, kosztami i ryzykiem za pomocą SAP Asset Performance Management.

Optymalizacja kondycji zasobów, wydajności i ryzyka

Wyposaż właścicieli aktywów trwałych, menedżerów, kierowników zakładów i inżynierów ds. wiarygodności, aby mierzyli i poprawiali wydajność aktywów trwałych oraz optymalizowali strategie obsługi.

Powiększ

Podejmuj szybsze, bardziej dokładne decyzje dot. serwisowania za pomocą aplikacji SAP Asset Performance Management. Analizuj dane czujnika IoT i rekordy obsługi, monitoruj zdalnie zachowanie urządzeń i zyskuj lepszy wgląd w sztuczną inteligencję.

  • Wdrożenie w chmurze
  • Rozwiązania chmurowe na platformie SAP Business Technology Platform
  • Usprawnione planowanie i monitorowanie strategii obsługi
  • Wgląd w dane czujników i symulacje inżynieryjne

Kluczowe korzyści

Równowaga między ryzykiem, kosztami i wynikami

Osiągnięcie wartości poprzez znalezienie równowagi między wynikami każdego składnika aktywów, kosztami wykonania a ekspozycją na związane z nim ryzyko.

Zmniejsz wydatki na obsługę

Obniżenie kosztów utrzymania przy jednoczesnym obniżeniu ryzyka i zwiększeniu produkcji. Optymalizacja wydajności w oparciu o stały budżet i poziom ryzyka.

Zwiększenie dostępności aktywów

Wyposaż operatorów aktywów i dostawców usług w wiedzę o danych, pomagając im przewidywać awarie na wczesnym etapie i wdrażać działania naprawcze.

Główne funkcje

Pokaż więcej
Oszacowanie i ocena ryzyka

  • Oszacowanie i ocena ryzyka w celu wybrania metodyk niezawodności dopasowanych do potrzeb i zwiększenia produktywności zespołu

Sprawdzone metodyki niezawodności

  • Wykonywanie ocen rozwoju strategii dotyczącej aktywów trwałych z wykorzystaniem analizy skutków trybu awarii, opracowania skoncentrowanego na wiarygodności i innych
  • Opracowanie zaleceń w celu optymalnego złagodzenia skutków awarii

Prognozowana gospodarka remontowa oparta na sztucznej inteligencji

  • Określ krzywą awarii urządzenia na podstawie prawdopodobieństwa awarii 
  • Oszacowanie pozostałego okresu użytkowania urządzenia

Opracowanie uzasadnienia biznesowego

Osiągnij maksymalną wartość dzięki inteligentnemu zarządzaniu zasobami

W miarę jak producenci dostosowują się do zmieniającej się presji gospodarczej i konkurencyjnej, wielu z nich stosuje podejście czwartej rewolucji przemysłowej, koncentrujące się na przejściu od zautomatyzowanej do inteligentnej produkcji i inteligentnego zarządzania aktywami.

Konwertuj strategię dotyczącą zasobów i realizację obsługi

Odkryj holistyczne podejście do zarządzania wydajnością zasobów oraz rozszerz zasięg i wpływ prognozowanej gospodarki remontowej.

Maksymalizuj cykl życia każdego zasobu

Zobacz, jak SAP Asset Performance Management może pomóc zwiększyć niezawodność i dostępność aktywów, a jednocześnie obniżyć koszty utrzymania.

Informacje techniczne

Ten produkt jest wdrażany w chmurze i dostępny w modelu SaaS, co pozwala uzyskać dostęp do oprogramowania w dowolnej przeglądarce internetowej.

Instalacja i konfiguracja

Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji, aby szybko i bezpiecznie rozpocząć uruchamianie oprogramowania SAP.

Konfiguracja

Zoptymalizuj konfigurację SAP Asset Performance Management, korzystając z naszego kompleksowego przewodnika po konfiguracji.

Integracja

Dowiedz się, jak zintegrować SAP Asset Performance Management z istniejącą strukturą IT.

Jak zacząć?

Błyskawicznie rozpocznij korzystanie z rozwiązań i zmaksymalizuj zwrot z inwestycji dzięki wskazówkom, najlepszym praktykom i specjalistycznej wiedzy ekspertów branżowych, konsultantów i inżynierów pomocy technicznej — na każdym etapie transformacji.

Usługi

Szybko i skutecznie odmień oblicze firmy, korzystając z całościowych planów usług serwisowych i pomocy technicznej, projektowania niestandardowych aplikacji, specjalistycznych usług doradczych, sprawdzonych najlepszych praktyk oraz gruntownej wiedzy branżowej i technicznej.

Pomoc techniczna

Utrzymuj maksymalną wydajność rozwiązań SAP dzięki niezbędnemu wsparciu naszych specjalistów IT i usługom pomocy technicznej, obejmującym długoterminowe plany, wbudowane zespoły, zdalne wsparcie technologiczne, samoobsługowy portal i strategie dotyczące innowacji.

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

Skup się na prowadzeniu firmy i relacjach z klientami — dbając jednocześnie o bezpieczeństwo i rzetelność danych. Dzięki aktywnemu i predykcyjnemu podejściu SAP pomaga zapewnić zgodność i bezpieczeństwo danych w chmurze oraz w centrum danych on-premise.

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy.

Powrót do góry