Przejdź do zawartości
Obraz przedstawiający Ziemię widoczną z kosmosu

Przejdź z SAP ECC na SAP S/4HANA

Bezproblemowo przejdź z systemu SAP ERP Central Component (SAP ECC) na inteligentny system ERP w ramach programu SAP S/4HANA Movement.

Dlaczego warto już teraz przejść na SAP S/4HANA?

System SAP ECC 6.0 będzie w pełni wspierany do 2027 roku, ale Twój dotychczasowy system ERP jest już przestarzały i nie uwzględnia inteligentnych technologii, które są niezbędne, aby utrzymać przewagę konkurencyjną w dzisiejszych czasach. Dołącz do ponad 8700 klientów korzystających z SAP S/4HANA oraz setek kolejnych dołączających do tej grupy każdego miesiąca i dokonaj przejścia na oferowany przez nas nowoczesny, inteligentny system ERP.

Usprawnij bieżące procesy biznesowe

System SAP S/4HANA opracowano z wykorzystaniem potęgi bazy danych SAP HANA in-memory, co pozwoliło wykorzystać szybkość w odniesieniu do prostszego modelu danych i wyeliminować nadmiarowości, przetwarzanie wsadowe oraz potrzebę oddzielenia OLTP i OLAP. 

Zapewnij przewagę konkurencyjną

Wbudowana funkcja uczenia maszynowego automatyzuje kluczowe procesy biznesowe w całej organizacji, poprawia wydajność i wspiera pracowników dzięki analizom BI w czasie rzeczywistym oraz analizom predykcyjnym, zwalniając personel z konieczności wykonywania rutynowych procesów. 

Uprość strukturę swoich systemów

Firmy, które przeszły na system SAP S/4HANA i wybrały wdrożenie on-premise, hybrydowe lub w chmurze, osiągają znakomite wyniki: od 300-procentowego zwrotu z inwestycji do dwucyfrowego wzrostu przychodów i znaczącej poprawy produktywności.  

Przejdź na system SAP S/4HANA w czterech prostych krokach

Program SAP S/4HANA Movement obejmuje połączenie ofert bezpłatnych, ekonomicznych i o stałej cenie, które pomogą Ci w szybszym wdrożeniu systemu SAP S/4HANA.

Stwórz uzasadnienie biznesowe

Poznaj wymierne korzyści z migracji do systemu SAP S/4HANA i opracuj plan transformacji. Skorzystaj z pomocy ekspertów lub pracuj niezależnie według własnych ram czasowych przy pomocy narzędzi SAP do planowania.

Wybór pomiędzy konwersją systemu a nowym planem wdrożenia

Konwersja istniejącego systemu, wdrożenie od podstaw, a może jeszcze coś innego? Dowiedz się, który plan wdrożenia i która migracja systemu będą odpowiednie dla Twojej organizacji.

Nowe wdrożenie („greenfield”)

Opcja ta jest najlepsza dla klientów, którzy chcą zacząć korzystać z rozwiązania SAP S/4HANA, aby przekształcić swoje procesy i powrócić do standardowej funkcjonalności oraz dobrych praktyk branżowych. Zacznij od wdrożenia systemu SAP S/4HANA i przeprowadź migrację danych z poprzednich systemów ERP.

Konwersja systemu („brownfield”)

Najszybszą opcją jest zazwyczaj konwersja systemu SAP ECC 6.x działającego w połączeniu z dowolną bazą danych na SAP S/4HANA — przy zachowaniu istniejącej konfiguracji i danych historycznych. Metoda ta umożliwia natychmiastową konwersję techniczną z opcją stopniowego dodawania nowych elementów dla użytkowników.

Selektywne przesyłanie danych

To podejście pozwala na określenie zakresu konwersji systemu i nowego wdrożenia, z możliwością elastycznego dostosowania danych i procesów w ramach jednego kroku. Sprawdzi się zarówno w przypadku scenariusza „big bang”, jak i stopniowego wdrażania; można też wykorzystać je do modernizacji środowiska i architektury (np. do konsolidacji ERP lub przejścia na aplikacje w chmurze).

Szkolenie i wdrożenie

Ścieżki szkoleniowe Learning Journey

Ścieżki szkoleniowe Learning Journey to wizualne przewodniki, które pomogą Ci ukończyć szkolenie z zakresu SAP S/4HANA, uzyskać nowe kompetencje, rozwinąć umiejętności i pozostać na bieżąco z nowościami. Skorzystaj z formatów i ofert odpowiadających Twoim potrzebom, np. z e-booków, kursów openSAP, szkoleń praktycznych — i nie tylko.

Szkolenie dotyczące systemu SAP S/4HANA

Odkryj nasz nowy sklep internetowy SAP S/4HANA oraz szeroki wachlarz tradycyjnych szkoleń stacjonarnych, kursów certyfikujących, wirtualnych wydarzeń SAP Live Class, webinariów i wydarzeń specjalnych dotyczących SAP S/4HANA. Poznaj opcje szkoleń, z których dowiesz się, jak zarządzać zmianami organizacyjnymi lub opracować własne treści. 

Kurs openSAP

Rozpocznij darmowy kurs openSAP i poznaj najważniejsze informacje o każdym z filarów programu oraz najważniejsze zasoby, narzędzia i usługi dostępne dla klientów firmy SAP podczas migracji do systemu SAP S/4HANA.

Chcesz wykonać kolejny krok?

Rozpocznij migrację

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak program SAP S/4HANA Movement może przyspieszyć migrację do inteligentnego systemu ERP oraz jakie wiążą się z tym korzyści.

Jaka jest różnica między SAP ECC a SAP S/4HANA?

Edit Table Feature Comparison Component

Najczęściej zadawane pytania dotyczące przejścia z SAP ECC na SAP S/4HANA

Tylko kolumnowa baza danych in-memory SAP HANA jest w stanie zapewnić uproszczenie modelu danych prowadzące do usprawnienia procesów biznesowych, uproszczenia środowiska i zagwarantowania przewagi konkurencyjnej, jakiej potrzebują klienci.

Rozwiązanie SAP HANA ma 10 lat i korzystają z niego tysiące klientów na całym świecie. Już tysiące klientów korzystają z systemów produkcyjnych SAP S/4HANA opartych na bazie danych SAP HANA typu in-memory.

System SAP S/4HANA oferuje pełen wybór opcji wdrożenia uwzględniających spójną linię kodu, model danych i interfejs użytkownika. Pozwala to wdrożyć niektóre systemy (takie jak system obsługujący siedzibę firmy) lokalnie lub w chmurze prywatnej przy jednoczesnym wdrażaniu innych systemów (takich jak te działające w spółkach zależnych) w chmurze publicznej.  

Tak. W systemie SAP S/4HANA wbudowano dziesiątki scenariuszy uczenia maszynowego.

Powrót do góry