Przejdź do zawartości
Skontaktuj się z nami
Rozpocznij chat Chat offline
Uzyskaj pomoc na bieżąco — rozpocznij chat z przedstawicielem SAP.
Skontaktuj się z nami
Prześlij nam swoje uwagi, opinie i pytania.

Opinie klientów SAP S/4HANA

Nie pozwól, aby Twoja firma zwolniła

Dowiedz się, jakie działania podejmuje SAP, aby pomóc pracownikom i firmom przetrwać ten trudny czas.

Pewny sukces dzięki SAP S/4HANA

Poznaj sprawdzone metody, narzędzia i zasoby, dzięki którym szybko i skutecznie przeszkolisz personel w zakresie obsługi SAP S/4HANA.

Możliwości SAP S/4HANA

SAP S/4HANA to sposób na najnowocześniejsze procesy, które łączą wszystkie działy firmy i organizują ich pracę za pomocą sztucznej inteligencji, umożliwiając wszystkim pracownikom szybsze podejmowanie trafniejszych decyzji.

Finanse

Poznaj możliwości SAP S/4HANA w zakresie modeli przychodów opartych na subskrypcji, uproszczenia procesów księgowych i zamknięć finansowych, usprawnienia zarządzania środkami finansowymi i ryzykiem finansowym, wsparcia współpracy finansowej czy uproszczenia zarządzenia nieruchomościami. A to jeszcze nie wszystko.

Łańcuch dostaw

Precyzyjnie określaj terminy zobowiązań, zintegruj zarządzanie transportem, usprawnij gospodarkę magazynową, zoptymalizuj poziomy zapasów oraz procesy przetwarzania zapasów i wprowadź wiele innych udoskonaleń.

Produkcja

Przekonaj się, w jaki sposób SAP S/4HANA może pomóc usprawnić planowanie produkcji, wspomóc złożone procesy montażu, przyspieszyć operacje, wesprzeć inżynierię produkcji, poprawić zarządzanie jakością i udoskonalić wiele innych procesów.

Badania i rozwój oraz inżynieria

Usprawnij kontrolę nad projektami i opracowywanie produktów, efektywnie zarządzaj projektami przedsiębiorstwa, uprość zarządzanie cyklem życia produktu, przyspiesz procesy inżynierii produktowej, zwiększ wydajność dzięki procesom uwzględniającym zapotrzebowanie — a to tylko przykłady optymalizacji.

Sprzedaż

Przekonaj się, w jaki sposób SAP S/4HANA ułatwia zwiększenie przychodów dzięki funkcjom zarządzania zamówieniami i umowami, pozytywnie wpływa na wysokość wyników sprzedaży i usprawnia zarządzanie nimi, wspiera sprzedawców oraz kierowników sprzedaży — i nie tylko.

Usługi konsultingowe

Dowiedz się, jak za pomocą SAP S/4HANA Twoja firma z branży usług profesjonalnych może zoptymalizować rentowność, ocenić wielkość zatrudnienia, uprościć rejestrację czasu pracy, wdrożyć ograniczenia dotyczące rozliczeń czasu pracy i wydatków, przekształcić zarządzanie ofertami, skrócić proces od wyceny do zapłaty i wiele innych.

Zaopatrzenie

Zdobądź szczegółowe dane o zakupach, usprawnij zakupy operacyjne, zautomatyzuj określanie źródła dostaw i zarządzanie umowami, scentralizuj procesy zakupów, zarządzaj zakupami towarów, skutecznie zredukuj ryzyko łańcucha dostaw i osiągnij wiele innych korzyści.

To nie wszystko…

Przekonaj się, jak SAP S/4HANA ułatwia eksploatację i utrzymanie zasobów, zarządzanie zagrożeniami dla środowiska, bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz umowami dotyczącymi usług, a także świadczenie usług nastawionych na klienta, sprawniejsze zarządzanie częściami serwisowymi oraz kluczowymi procesami kadrowymi i płacowymi.

Sztuczna inteligencja jako jeden z filarów przedsiębiorstwa

Dzięki szybkiemu wdrożeniu sztucznej inteligencji (AI) i inteligentnej automatyzacji procesów roboczych (RPA) umożliwisz każdemu pracownikowi szybsze podejmowanie decyzji na podstawie danych.

 • Przemysł motoryzacyjny
 • Przemysł lotniczy i zbrojeniowy
 • Bankowość
 • Artykuły budowlane
 • Przemysł chemiczny
 • Dobra konsumpcyjne
 • Przedsiębiorstwa projektowe, budowlane i inżynieryjne
 • Moda
 • Przemysł zaawansowanych technologii
 • Przemysł elektromaszynowy
 • Ubezpieczenia
 • Nauki biologiczne
 • Media
 • Przemysł metalowy
 • Przemysł wydobywczy
 • Usługi konsultingowe
 • Instytucje publiczne
 • Handel detaliczny
 • Przemysł paliwowy
 • Przemysł papierniczy i opakowaniowy
 • Telekomunikacja
 • Przemysł przewozowy (linie lotnicze)
 • Przewozy (transport towarowy)
 • Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
 • Dystrybucja hurtowa
 • Przemysł motoryzacyjny
 • Przemysł lotniczy i zbrojeniowy
 • Bankowość
 • Artykuły budowlane
 • Przemysł chemiczny
 • Dobra konsumpcyjne
 • Przedsiębiorstwa projektowe, budowlane i inżynieryjne
 • Moda
 • Przemysł zaawansowanych technologii
 • Przemysł elektromaszynowy
 • Ubezpieczenia
 • Nauki biologiczne
 • Media
 • Przemysł metalowy
 • Przemysł wydobywczy
 • Usługi konsultingowe
 • Instytucje publiczne
 • Handel detaliczny
 • Przemysł paliwowy
 • Przemysł papierniczy i opakowaniowy
 • Telekomunikacja
 • Przemysł przewozowy (linie lotnicze)
 • Przewozy (transport towarowy)
 • Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
 • Dystrybucja hurtowa
Przemysł motoryzacyjny

Inteligentne ERP w przemyśle motoryzacyjnym

Sprawdź, jak SAP S/4HANA wspomaga transformację firm z branży motoryzacyjnej, zapewniając im sprawdzone ramy na potrzeby wdrażania najlepszych praktyk branżowych przy jednoczesnej dbałości o doskonałość operacyjną. Przekonaj się, jak SAP wspiera łańcuch wartości w tym przemyśle, dostarczając inteligentne rozwiązania i zintegrowane, automatyczne procesy, które są przejrzyste i połączone ze światem rzeczywistym, przez co gwarantują doskonałe doświadczenia klienta.

Przemysł lotniczy i zbrojeniowy

Inteligentne ERP w przemyśle lotniczym i zbrojeniowym

Przekonaj się, jak strategia cyfrowa może pomóc firmom z branży lotniczej i zbrojeniowej uprościć złożone programy, zoptymalizować globalne łańcuchy dostaw i ujednolicić podstawowe procesy.

Bankowość

Inteligentne ERP w bankowości

Sprawdź, jak banki wykorzystują technologię SAP S/4HANA jako podstawę cyfrową, zmieniając się w bardziej elastyczne i inteligentne przedsiębiorstwa, które mogą łatwo dostosować się do zmian w zasadach przeprowadzania fuzji, modelach biznesowych i potrzebach klientów.

Artykuły budowlane

Inteligentne ERP w branży artykułów budowlanych

Przekonaj się, dlaczego SAP S/4HANA to dla przedsiębiorstw z branży artykułów budowlanych sposób na solidną podstawę inicjatyw cyfrowych. Przekształć firmę w przedsiębiorstwo skupione na potrzebach klienta, oferuj zindywidualizowane produkty wytwarzane i dostarczane w niewielkich partiach w ramach inteligentnych zakładów i sieci dystrybucji oraz dbaj o bezpieczeństwo pracowników w czasie rzeczywistym.

Przemysł chemiczny

Inteligentne ERP w branży chemicznej

Sprawdź, jak SAP S/4HANA wspiera transformację firm z branży chemicznej, zapewniając im sprawdzone ramy na potrzeby wdrażania najlepszych praktyk branżowych przy jednoczesnej dbałości o doskonałość operacyjną w obszarach pozyskiwania klientów, zarządzania zasobami i procesów finansowych.

Dobra konsumpcyjne

Inteligentne ERP w branży dóbr konsumpcyjnych

Sprawdź, jak SAP S/4HANA wspiera transformację firm z branży dóbr konsumpcyjnych, zapewniając im sprawdzone ramy na potrzeby wdrażania najlepszych praktyk branżowych przy jednoczesnej dbałości o doskonałość operacyjną.

Przedsiębiorstwa projektowe, budowlane i inżynieryjne

Inteligentne ERP w branży projektowej, budowlanej i inżynieryjnej

Przekonaj się, w jaki sposób SAP S/4HANA wspiera transformację przedsiębiorstw, zapewniając ramy i cyfrową podstawę, dzięki którym firmy z branży projektowej, budowlanej i inżynieryjnej mogą stosować sprawdzone praktyki i optymalizować operacje. Zobacz, jak transakcje i analizy w czasie rzeczywistym, możliwość przetwarzania Big Data oraz obsługa rozszerzeń LoB pozwalają połączyć zarządzanie projektami z kontrolą finansową.

Moda

Inteligentne ERP w branży modowej

Dowiedz się, jak firmy z branży modowej stają się inteligentnymi przedsiębiorstwami, stawiając na technologię SAP S/4HANA jako podstawę cyfrową. Dzięki temu mogą dostarczać klientom bardziej spersonalizowane usługi, a ponadto uzyskują przewagę nad konkurencją na rynku cyfrowym.

Przemysł zaawansowanych technologii

Inteligentne ERP w przemyśle zaawansowanych technologii

Sprawdź, jak SAP S/4HANA wspomaga transformację firm z branży zaawansowanych technologii, zapewniając im sprawdzone ramy na potrzeby wdrażania najlepszych praktyk branżowych przy jednoczesnej dbałości o doskonałość operacyjną. Przejrzyj cyfrowe mapy wdrożeń innowacji technologicznych i przykłady ich zastosowania, które umożliwią przekształcenie firmy w inteligentną fabrykę, opracowywanie modeli biznesowych ukierunkowanych na usługi oraz tworzenie inteligentnych produktów.

Przemysł elektromaszynowy

Inteligentne ERP w przemyśle elektromaszynowym

Przekonaj się, jak SAP S/4HANA może wesprzeć Twoją firmę z przemysłu elektromaszynowego w nowej, cyfrowej rzeczywistości. Dostarczaj rozwiązania — również w modelu dane jako usługa — klientom z całego świata na podstawie spersonalizowanych produktów opartych na technologiach cyfrowych, wpływając na jakość indywidualnych doświadczeń każdego klienta.

Ubezpieczenia

Inteligentne ERP w branży ubezpieczeniowej

Przygotuj się na liczne korzyści związane z najnowszą, przełomową technologią, która zrewolucjonizuje branżę ubezpieczeniową. Wdrażaj nowe, cyfrowe modele biznesowe i chroń zdrowie, własność oraz działalność swoich klientów.

Nauki biologiczne

Inteligentne ERP w branży nauk biologicznych

Dowiedz się, jak firmy z branży nauk biologicznych mogą zmienić się w przedsiębiorstwa działające w oparciu o reagowanie na wydarzenia. Przekonaj się, że technologia SAP S/4HANA tworzy cyfrową podstawę pozwalającą nieustannie ulepszać i rozbudowywać elastyczne, inteligentne przedsiębiorstwo poprzez wprowadzanie innowacyjnych usług i aplikacji.

Media

Inteligentne ERP w branży medialnej

Dowiedz się, jak firmy z branży medialnej kompleksowo zmieniają podejście do dostarczania treści. Przedsiębiorstwa medialne z różnych segmentów stawiają na inteligentne technologie z myślą o interesariuszach, kierując się oczekiwaniami klientów oraz biorąc pod uwagę nowych uczestników rynku i konkurencję.

Przemysł metalowy

Inteligentne ERP w przemyśle metalowym

Sprawdź, jak dzięki SAP S/4HANA firmy z branży metalowej mogą uzyskać przewagę konkurencyjną w nowej, cyfrowej rzeczywistości. Platforma zapewnia im ramy na potrzeby wdrażania najlepszych praktyk branżowych przy jednoczesnej dbałości o doskonałość operacyjną — zwłaszcza w obszarach pozyskiwania klientów, zarządzania zasobami i procesów finansowych.

Przemysł wydobywczy

Inteligentne ERP w przemyśle wydobywczym

Sprawdź, jak dzięki SAP S/4HANA firmy z branży wydobywczej mogą uzyskać przewagę konkurencyjną w nowej, cyfrowej rzeczywistości. Oprogramowanie to umożliwia odpowiedzialne dostarczanie zasobów dzięki większej wydajności wynikającej z automatyzacji, przewidywalne, zrównoważone i elastyczne działania oraz ścisłą współpracę z klientami, dostawcami i społecznościami.

Usługi konsultingowe

Inteligentne ERP w branży usług profesjonalnych

Sprawdź, jak SAP S/4HANA wspiera transformację firm z branży usług profesjonalnych, zapewniając im sprawdzone ramy na potrzeby wdrażania najlepszych praktyk branżowych przy jednoczesnej dbałości o doskonałość operacyjną. Sprostaj oczekiwaniom klientów i generuj przychody dzięki połączeniu danych i procesów oraz zarządzaniu pracownikami.

Instytucje publiczne

Inteligentne ERP w instytucjach publicznych

Dowiedz się, jak organizacje z sektora publicznego mogą uzyskać przewagę nad konkurencją w nowej rzeczywistości cyfrowej dzięki rozwiązaniu SAP S/4HANA. Platforma zapewnia im sprawdzone ramy na potrzeby wdrażania najlepszych praktyk branżowych przy jednoczesnej dbałości o doskonałość operacyjną — zwłaszcza w procesach finansowych i związanych z angażowaniem beneficjentów oraz zarządzaniem zasobami.

Handel detaliczny

Inteligentne ERP w branży handlu detalicznego

Wybierz rozwiązanie SAP S/4HANA Retail dla zarządzania towarami jako cyfrową podstawę przyszłej sieci wartości i łącz personel, dostawców, klientów i Internet rzeczy (IoT) w czasie rzeczywistym, by wykorzystywać każdą okazję i zwiększyć wartość swojej firmy dzięki transformacji cyfrowej.

Przemysł paliwowy

Inteligentne ERP w przemyśle paliwowym

Poznaj sposób na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw z branży paliwowej poprzez uproszczenie procesów. Usprawnij działalność operacyjną, tworząc przedsiębiorstwo oparte na inteligentnych usługach w chmurze dostosowanych do specyfiki branży, umożliwiających wdrożenie takich innowacyjnych technologii, jak zrobotyzowana automatyzacja procesów.

Przemysł papierniczy i opakowaniowy

Inteligentne ERP w branży papierniczej i opakowaniowej

Sprawdź, jak dzięki SAP S/4HANA firmy z branży papierniczej i opakowaniowej mogą uzyskać przewagę konkurencyjną w nowej, cyfrowej rzeczywistości. Platforma zapewnia im ramy na potrzeby wdrażania najlepszych praktyk branżowych przy jednoczesnej dbałości o doskonałość operacyjną — zwłaszcza w obszarach pozyskiwania klientów, zarządzania zasobami i procesów finansowych.

Telekomunikacja

Inteligentne ERP w branży telekomunikacyjnej

Odnieś sukces na konkurencyjnym rynku dzięki spójnej strategii cyfrowej. Zobacz, jak SAP S/4HANA zapewnia firmom telekomunikacyjnym sprawdzone ramy na potrzeby wdrażania najlepszych praktyk branżowych przy jednoczesnej dbałości o doskonałość operacyjną w procesach związanych z zaopatrzeniem oraz zarządzaniem finansami i zaangażowaniem.

Przemysł przewozowy (linie lotnicze)

Inteligentne ERP w branży linii lotniczych

Dowiedz się, dlaczego linie lotnicze muszą zmienić sposób, w jaki korzystają z nowych technologii. Sprawdź, jak cyfrowa podstawa pozwalająca gromadzić wszystkie informacje w jednym miejscu może im pomóc zaoferować klientom innowacyjne usługi, które wzniosą podróżowanie na zupełnie inny poziom.

Przewozy (transport towarowy)

Inteligentne ERP w branży przewozowej (transportu towarowego)

Dowiedz się, jak firmy z branży przewozowej, w tym branży transportu towarowego, mogą wykorzystać systemy ERP, by stać się bardziej elastycznymi przedsiębiorstwami inteligentnymi i przenieść procesy biznesowe na nowy poziom. Zoptymalizuj transport towarowy pod kątem realiów świata technologii cyfrowych. Nasze rozwiązania pomogą udoskonalić doświadczenia klienta i działalność operacyjną oraz zoptymalizować koszty, wydajność pracowników i wartość dla udziałowców.

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Inteligentne ERP w sektorze użyteczności publicznej

Sprawdź, jak SAP S/4HANA zapewnia przedsiębiorstwom użyteczności publicznej sprawdzone ramy na potrzeby wdrażania najlepszych praktyk branżowych przy jednoczesnej dbałości o doskonałość operacyjną.

Dystrybucja hurtowa

Inteligentne ERP w branży dystrybucji hurtowej

Sprawdź, jak dzięki SAP S/4HANA firmy z branży dystrybucji hurtowej mogą uzyskać przewagę konkurencyjną w nowej, cyfrowej rzeczywistości. Wdrażaj elastyczne, ściśle zintegrowane procesy, by osiągać doskonałość operacyjną — od planowania popytu i CRM po zarządzanie zapasami i łańcuchem dostaw.

Dodatkowe zasoby

Nowości w tej wersji

Odkryj funkcje i nowości wprowadzone w ostatniej wersji rozwiązania SAP S/4HANA Cloud.

Mapa rozwoju SAP S/4HANA

Poznaj bieżące opcje produktów, jak również planowane innowacje oraz przyszłe możliwości i funkcje.

Powrót do góry