Skip to Content
Skontaktuj się z nami

Funkcje SAP S/4HANA

Wykorzystaj możliwości przetwarzania in-memory, by usprawnić i zintegrować procesy w całym przedsiębiorstwie za pomocą rozwiązania ERP nowej generacji.

Finanse

Previous Next

Popraw planowanie finansowe i analitykę

Przyspiesz cykle planowania, zwiększ rentowność i usprawnij funkcje finansowe. Błyskawicznie przeprowadzisz też analizy finansowe o dowolnym stopniu szczegółowości, a także dokonasz doraźnych symulacji zmian w organizacji lub nowych modeli biznesowych bezpośrednio w systemie ERP firmy.

Uprość procesy księgowe i zamknięcia finansowe

Połącz rachunkowość finansową i zarządczą oraz dane o rentowności w uniwersalny dziennik, by zgromadzić wszystkie informacje w jednym miejscu.  Zamkniesz rozliczenia w czasie rzeczywistym, poprawisz zgodność i usprawnisz kontrole oraz zmniejszysz nakład pracy wymagany do zamknięcia, a także rozwiniesz raporty według dowolnego wymiaru.

Usprawnij procesy finansowe i ryzyka finansowego

Zintegruj przepływy finansowe, transakcje, pozycje towaru i dane rynkowe, by precyzyjnie prognozować przepływ środków pieniężnych, zarządzać płynnością i ograniczać ryzyko. Dodatkowo całościowa analiza w czasie rzeczywistym, dzienniki kontroli i raportowanie zgodności pomagają optymalizować przetwarzanie bezpośrednie. 

Wsparcie usług wspólnych w obszarze wspomagania finansów

Zautomatyzuj procesy obsługi należności i zobowiązań oraz usprawnij świadczenie usług wspólnych. Możesz poprawić stan kapitału obrotowego i kondycję finansową dzięki wykorzystaniu bieżących danych do oceny ryzyka kredytowego klienta, usprawnienia fakturowania, rozstrzygania sporów i planowania wpływów od klientów tak, by rotacja należności w dniach była jak najmniejsza.

Skutecznie zarządzaj ryzykiem przedsiębiorstwa i zgodnością

Zintegruj i zautomatyzuj działania w zakresie ryzyka, zgodności i handlu międzynarodowego, by aktywnie minimalizować ryzyko i naruszenia zasad, a także wykrywać i badać przypadki oszustwa oraz im przeciwdziałać. W ten sposób zoptymalizujesz procesy operacyjne firmy, ochronisz zasoby i poprawisz efektywność finansową. 

Cyfrowy łańcuch dostaw

Badania i rozwój

Previous Next

Usprawnij kontrolę nad projektami i rozwój produktów

Zarządzaj innowacjami stworzonymi z myślą o klientach, przekształcaj i integruj je tak, by optymalizować wydajność projektów i zapewniać ich wysoką jakość oraz udaną, terminową realizację w przewidzianym zakresie. Poprawisz jakość dzięki zdefiniowaniu wszystkich wymogów i ograniczeń projektowych, przy jednoczesnym zachowaniu rygorystycznych standardów. 

Skutecznie zarządzaj projektami przedsiębiorstwa

Inwestuj we właściwe projekty, by dostosować portfolio przedsięwzięć do strategii firmy. Zidentyfikujesz projekty o największym potencjale biznesowym i będziesz zarządzać zasobami, harmonogramem i efektywnością finansową w każdej fazie projektu — od jego rozpoczęcia po zakończenie.

Usprawnij zarządzanie cyklem życia produktów

Uprość i przyspiesz przekształcanie podstawowych danych inżynieryjnych w dane produkcyjne. Szybko opracujesz receptury i formuły, wielokrotnie wykorzystasz istniejące składniki oraz zaprojektujesz opakowania i etykiety w jednym, niezwykle wydajnym środowisku.

Przyspiesz procesy inżynierii produktów

Skróć czas wprowadzenia na rynek dzięki wydajnemu zarządzaniu zestawieniami materiałowymi, z uwzględnieniem specyfikacji obszarów roboczych i list wymaganych zasobów i narzędzi produkcyjnych. Dodatkowo opracujesz cykle planowania kontroli, by spełnić branżowe standardy, takie jak ISO/TS 16949 i ISO 9000. 

Zaopatrzenie i zamówienia

Previous Next

Zyskaj wgląd w szczegółowe dane o zakupach

Zdobądź obszerne, aktualne informacje o wydatkach na zaopatrzenie, analizując zamówienia, zgłoszenia zapotrzebowania, faktury i umowy. Możesz też oceniać wyniki dostawców w czasie rzeczywistym dzięki dostępowi do danych, w tym do informacji o terminowości dostaw, cenach i jakości.

Usprawnij zakupy operacyjne

Daj pracownikom możliwość kupowania towarów i usług bezpośrednio, przestrzegaj polityki zaopatrzenia i umów o cenach oraz korzystaj z usług preferowanych dostawców. Użytkownicy mogą łączyć zamówienia w pakiety, automatyzować zaopatrzenie i przetwarzanie zamówień oraz upraszczać procedury zatwierdzania i zwalniania.

Zautomatyzuj procesy zarządzania zaopatrzeniem i umowami

Zbieraj, przypisuj, analizuj i przechowuj wszystkie informacje o zaopatrzeniu w jednym systemie. Realizuj automatyczne i ręczne procesy tworzenia umów serwisowych, list źródeł, rejestrów informacji o zakupach, wycen i zapytań ofertowych oraz nimi zarządzaj. 

Zyskaj szczegółowy wgląd w łańcuch dostaw

Zwiększ wgląd w łańcuch dostaw, by znaleźć optymalny zbiór dostawców, którzy najlepiej zrealizują potrzeby firmy, i ogranicz ogólne ryzyko związane z dostawami. Możesz klasyfikować i kategoryzować dostawców według wielu kryteriów, by wskazać najwłaściwszych partnerów w łańcuchu dostaw.

Uprość procesy nabycia

Skonsoliduj procedurę zgłaszania zapotrzebowania, by ograniczyć koszty dzięki zastąpieniu odrębnych procesów zatwierdzania w poszczególnych systemach back-end jednym, centralnym procesem zatwierdzania. Dodatkowo dzięki jednemu, wygodnemu punktowi dostępu do wszystkich katalogów możesz zwiększyć ich wykorzystanie.

Skutecznie zarządzaj nabywaniem towarów

Usprawnij nabywanie towarów i tworzenie kontraktów towarowych na podstawie kwotowań rynkowych. Zautomatyzujesz obliczanie cen, usprawnisz fakturowanie i poszerzysz funkcjonalność systemu ERP, by zautomatyzować ustalanie cen umownych w zależności od towarów i umożliwić wystawianie faktur tymczasowych, wyrównujących i końcowych.

Dodatkowe funkcje

Previous Next

Funkcje zarządzania SAP S/4HANA

Skonfiguruj rozwiązanie, przetestuj procesy biznesowe firmy, przenieś dane, zobacz zakres rozwiązania i zyskaj dostęp do materiałów szkoleniowych. 

Wiekowanie danych

Dzięki funkcji wiekowania danych, możesz zarządzać cyklem życia danych bieżących i historycznych. 

Zarządzaj zespołami i obowiązkami

Zarządzaj członkami zespołu powiązanymi z określonymi funkcjami i połącz ich obowiązki z rodzajem zadań w scenariuszu procesu. 

Obsługa zdarzeń gospodarczych

Funkcja obsługi zdarzeń gospodarczych daje aplikacjom, partnerom i klientom dostęp do zdarzeń związanych ze wszystkimi obiektami biznesowymi S/4HANA. 

Kokpit możliwości rozszerzenia

Możesz wyświetlać rozszerzalne obiekty powiązane z kontekstem biznesowym, wybierając wersję, zakres rozwiązania i odpowiednie pozycje w ramach zakresu. 

Wsparcie cyfrowe

SAP CoPilot umożliwia użytkownikom udostępnianie informacji współpracownikom w czasie rzeczywistym i bezpośrednie uwzględnianie w nich danych biznesowych lub danych aplikacji. 

Zarządzanie treściami prawnymi

Funkcja zarządzania treściami prawnymi umożliwia klientom obsługę wszystkich procesów między aplikacjami związanych z tworzeniem treści prawnych i zarządzaniem nimi.

Analityka

Definiuj i wykorzystuj spójne KPI i zarządzaj nimi we wszystkich aspektach działalności biznesowej, twórz raporty i nimi zarządzaj, obsługuj zapytania analityczne i buduj modele predykcyjne.

Szczegółowy zakres produktu

Ułatwienia dostępu w rozwiązaniach SAP

Mapa wdrożenia produktu

Back to top