Przejdź do zawartości
SAP S/4HANA — zrzut ekranu

SAP S/4HANA Cloud

Odkryj kompletny, inteligentny system ERP z wbudowaną sztuczną inteligencją i funkcją uczenia maszynowego.

Funkcje SAP S/4HANA Cloud

Rozwiązanie SAP S/4HANA Cloud umożliwia każdemu pracownikowi szybsze podejmowanie trafniejszych decyzji dzięki funkcjom wykorzystującym sztuczną inteligencję i najlepsze praktyki nowej generacji.

Możliwości w zakresie wdrażania określonych funkcji mogą się różnić; aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z firmą SAP.

Wspieraj przekształcanie branży we wszystkich możliwych aspektach

Nieustannie rozwijaj firmę, korzystając z nowych cyfrowych modeli biznesowych i w pełni zautomatyzowanych procesów

 • Kompleksowe scenariusze biznesowe w połączeniu z najlepszymi i przyszłościowymi praktykami w branży cyfrowej umożliwiają opracowanie nowych modeli biznesowych i maksymalizację skuteczności tych, które są już w użyciu
 • Inteligentna automatyzacja kluczowych procesów biznesowych pozwala znacznie skrócić czas wprowadzania produktów na rynek
 • Dynamiczne rozmieszczenie zasobów wobec nowych priorytetów w połączeniu z działaniami biznesowymi w czasie rzeczywistym daje możliwość natychmiastowej adaptacji do dynamicznych rynków, zakłóceń i kryzysów

Konsekwentnie osiągaj lepsze wyniki dzięki błyskawicznym analizom i danym wspierającym podejmowanie decyzji

 • Inteligentna automatyzacja w połączeniu z procesami opartymi na najlepszych praktykach branżowych pozwala wyeliminować pracę ręczną i zwiększyć produktywność
 • Zwiększona przejrzystość kompleksowych procesów biznesowych, operacji i sieci umożliwia użytkownikom biznesowym ujednolicone działania
 • Spersonalizowany, zależny od roli wgląd pracowników w dane pozwala im podejmować decyzje w każdej chwili i działać natychmiast, z dowolnego miejsca
 • Zoptymalizowane procesy, zwiększona elastyczność planowania oraz lepsza jakość produktów i usług

Stale podnoś standardy dotyczące zrównoważonego rozwoju, korzystając z najlepszych praktyk branżowych

 • Udoskonalone gromadzenie danych i większa przejrzystość, które umożliwiają spełnienie aktualnych i przewidywanych potrzeb w zakresie zgodności z przepisami
 • Wbudowane metryki dotyczące zrównoważonego rozwoju, które pozwalają na zapewnienie zrównoważonych łańcuchów wartości i kompleksowe zarządzanie biznesem
 • Statystyki dotyczące zrównoważonego rozwoju, które pozwolą Ci wyróżnić produkty i usługi w oparciu o zrównoważone procesy, produkty i usługi
 • Zwiększona klarowność i kontrola w zakresie przepływu i zużycia materiałów, emisji węgla oraz aspektów etycznych i społecznych Twoich operacji biznesowych
 • Wymiana danych w czasie rzeczywistym w całej sieci biznesowej i łańcuchu wartości umożliwiają dostrzeganie okazji oraz redukcję kosztów i ryzyka
 • Wbudowane funkcje branżowe, inteligentna automatyzacja i zaawansowana analityka pozwalają przygotować się na nowe przepisy, a także odkryć okazje do zwiększenia efektywności i produktywności 

Poznaj najnowsze rozwiązania oraz mapy rozwoju produktów

Najnowsze rozwiązania

Odkryj funkcje i nowości wprowadzone w ostatniej wersji rozwiązania SAP S/4HANA Cloud.

SAP S/4HANA Cloud — mapa rozwoju

Poznaj bieżące opcje produktów, jak również planowane innowacje oraz przyszłe możliwości i funkcje.

Powrót do góry