Przejdź do zawartości

Tysiące firm na całym świecie korzystają z SAP S/4HANA. Oto historie niektórych z nich.

Strategiczne zbywanie z SAP S/4HANA Cloud

Obniż ryzyko i zwiększ zwrot z inwestycji w strategię zbycia dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii aplikacji. 

Podcast eksperta z SAP

Posłuchaj opinii Alexandra Greba — lidera w zakresie innowacji — na temat sprawdzonych metod wdrażania SAP S/4HANA, strategii i innych zagadnień. 

Czym jest SAP S/4HANA?

SAP S/4HANA to nowoczesny system do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) z wbudowanymi inteligentnymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe czy zaawansowane analizy. Pozwala przekształcić procesy biznesowe dzięki inteligentnej automatyzacji i działa w oparciu o SAP HANA — najlepszą na rynku bazę danych in-memory, która umożliwia przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym i oferuje znacznie uproszczony model danych.

 • Wdrożenie lokalne, w chmurze publicznej/prywatnej lub hybrydowe
 • Wbudowana sztuczna inteligencja, analityka i inteligentna automatyzacja procesów
 • Baza danych in-memory i uproszczony model danych
 • Funkcje i sprawdzone metody dla różnych branż
 • Środowisko użytkownika klasy konsumenckiej

Poznaj możliwości systemu ERP SAP S/4HANA

Wybierz odpowiednie funkcje z szerokiej gamy możliwości systemu ERP SAP S/4HANA. Wszystkie opierają się na najnowszych technologiach oraz inteligentnej automatyzacji i pomogą Ci przekształcić procesy biznesowe. Dostępne funkcje dotyczą różnych obszarów działalności: od finansów, poprzez łańcuch dostaw, produkcję, aż po sprzedaż, dystrybucję itd.

SAP S/4HANA — funkcje i korzyści biznesowe

Zobacz, jak system ERP w chmurze może pomóc Ci zostać liderem rynku i zwiększyć przewagę nad konkurencją.

O 50% mniejszy ślad danych

Dzięki kolumnowej bazie danych in-memory

100 razy szybsze raportowanie

Umożliwia stabilne, elastyczne podejmowanie decyzji

Wbudowana technologia sztucznej inteligencji

Umożliwia lepszy wgląd w dane i poprawę wydajności

Zaawansowane analizy w czasie rzeczywistym

Lepsze prognozowanie i szybsze podejmowanie decyzji

Płynne prezentowanie danych

Dzięki wyeliminowaniu bezużytecznych agregacji i indeksów

Przewaga nad konkurencją i lepsze procesy

Dzięki procesom biznesowym dotyczącym konkretnych branż

Środowisko użytkownika klasy konsumenckiej na różne urządzenia

Mniejsza liczba błędów, większa wydajność

Elastyczne opcje wdrożenia

Zaoferuj krótszy czas pracy i szybsze wdrożenia

Usprawnij procesy w całym przedsiębiorstwie dzięki SAP S/4HANA

 • Przemysł motoryzacyjny
 • Przemysł lotniczy i zbrojeniowy
 • Bankowość
 • Artykuły budowlane
 • Przemysł chemiczny
 • Dobra konsumpcyjne
 • Przedsiębiorstwa projektowe, budowlane i inżynieryjne
 • Moda
 • Przemysł zaawansowanych technologii
 • Przemysł elektromaszynowy
 • Ubezpieczenia
 • Nauki biologiczne
 • Media
 • Przemysł metalowy
 • Przemysł wydobywczy
 • Usługi profesjonalne
 • Instytucje publiczne
 • Handel detaliczny
 • Przemysł paliwowy
 • Przemysł papierniczy i opakowaniowy
 • Telekomunikacja
 • Przemysł przewozowy (linie lotnicze)
 • Przewozy (transport towarowy)
 • Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
 • Dystrybucja hurtowa
 • Przemysł motoryzacyjny
 • Przemysł lotniczy i zbrojeniowy
 • Bankowość
 • Artykuły budowlane
 • Przemysł chemiczny
 • Dobra konsumpcyjne
 • Przedsiębiorstwa projektowe, budowlane i inżynieryjne
 • Moda
 • Przemysł zaawansowanych technologii
 • Przemysł elektromaszynowy
 • Ubezpieczenia
 • Nauki biologiczne
 • Media
 • Przemysł metalowy
 • Przemysł wydobywczy
 • Usługi profesjonalne
 • Instytucje publiczne
 • Handel detaliczny
 • Przemysł paliwowy
 • Przemysł papierniczy i opakowaniowy
 • Telekomunikacja
 • Przemysł przewozowy (linie lotnicze)
 • Przewozy (transport towarowy)
 • Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
 • Dystrybucja hurtowa
Przemysł motoryzacyjny

Inteligentne ERP w przemyśle motoryzacyjnym

Sprawdź, jak SAP S/4HANA wspomaga transformację firm z branży motoryzacyjnej, zapewniając im sprawdzone ramy na potrzeby wdrażania najlepszych praktyk branżowych przy jednoczesnej dbałości o doskonałość operacyjną. Przekonaj się, jak SAP wspiera łańcuch wartości w tym przemyśle, dostarczając inteligentne rozwiązania i zintegrowane, automatyczne procesy, które są przejrzyste i połączone ze światem rzeczywistym, przez co gwarantują doskonałe doświadczenia klienta.

Przemysł lotniczy i zbrojeniowy

Inteligentne ERP w przemyśle lotniczym i zbrojeniowym

Przekonaj się, jak strategia cyfrowa może pomóc firmom z branży lotniczej i zbrojeniowej uprościć złożone programy, zoptymalizować globalne łańcuchy dostaw i ujednolicić podstawowe procesy.

Bankowość

Inteligentne ERP w bankowości

Sprawdź, jak banki wykorzystują technologie SAP S/4HANA i SAP Leonardo jako podstawę cyfrową, zmieniając się w bardziej elastyczne i inteligentne przedsiębiorstwa, które mogą łatwo dostosować się do zmian w zasadach przeprowadzania fuzji, modelach biznesowych i potrzebach klientów.

Artykuły budowlane

Inteligentne ERP w branży artykułów budowlanych

Przekonaj się, dlaczego SAP S/4HANA to dla przedsiębiorstw z branży artykułów budowlanych sposób na solidną podstawę inicjatyw cyfrowych. Przekształć firmę w przedsiębiorstwo skupione na potrzebach klienta, oferuj zindywidualizowane produkty wytwarzane i dostarczane w niewielkich partiach w ramach inteligentnych zakładów i sieci dystrybucji oraz dbaj o bezpieczeństwo pracowników w czasie rzeczywistym.

Przemysł chemiczny

Inteligentne ERP w branży chemicznej

Sprawdź, jak SAP S/4HANA wspiera transformację firm z branży chemicznej, zapewniając im sprawdzone ramy na potrzeby wdrażania najlepszych praktyk branżowych przy jednoczesnej dbałości o doskonałość operacyjną w obszarach pozyskiwania klientów, zarządzania zasobami i procesów finansowych.

Dobra konsumpcyjne

Inteligentne ERP w branży dóbr konsumpcyjnych

Sprawdź, jak SAP S/4HANA wspiera transformację firm z branży dóbr konsumpcyjnych, zapewniając im sprawdzone ramy na potrzeby wdrażania najlepszych praktyk branżowych przy jednoczesnej dbałości o doskonałość operacyjną.

Przedsiębiorstwa projektowe, budowlane i inżynieryjne

Inteligentne ERP w branży projektowej, budowlanej i inżynieryjnej

Przekonaj się, w jaki sposób SAP S/4HANA wspiera transformację przedsiębiorstw, zapewniając ramy i cyfrową podstawę, dzięki którym firmy z branży projektowej, budowlanej i inżynieryjnej mogą stosować sprawdzone praktyki i optymalizować operacje. Zobacz, jak transakcje i analizy w czasie rzeczywistym, możliwość przetwarzania Big Data oraz obsługa rozszerzeń LoB pozwalają połączyć zarządzanie projektami z kontrolą finansową.

Moda

Inteligentne ERP w branży modowej

Dowiedz się, jak firmy z branży modowej stają się inteligentnymi przedsiębiorstwami, stawiając na technologie SAP S/4HANA i SAP Leonardo jako podstawę cyfrową. Dzięki temu mogą świadczyć klientom bardziej spersonalizowane usługi i uzyskują przewagę nad konkurencją na rynku cyfrowym.

Przemysł zaawansowanych technologii

Inteligentne ERP w przemyśle zaawansowanych technologii

Sprawdź, jak SAP S/4HANA wspomaga transformację firm z branży zaawansowanych technologii, zapewniając im sprawdzone ramy na potrzeby wdrażania najlepszych praktyk branżowych przy jednoczesnej dbałości o doskonałość operacyjną. Przejrzyj cyfrowe mapy wdrożeń innowacji technologicznych i przykłady ich zastosowania, które umożliwią przekształcenie firmy w inteligentną fabrykę, opracowywanie modeli biznesowych ukierunkowanych na usługi oraz tworzenie inteligentnych produktów.

Przemysł elektromaszynowy

Inteligentne ERP w przemyśle elektromaszynowym

Przekonaj się, jak SAP S/4HANA może wesprzeć Twoją firmę z przemysłu elektromaszynowego w nowej, cyfrowej rzeczywistości. Dostarczaj rozwiązania — również w modelu dane jako usługa — klientom z całego świata na podstawie spersonalizowanych produktów opartych na technologiach cyfrowych, wpływając na jakość indywidualnych doświadczeń każdego klienta.

Ubezpieczenia

Inteligentne ERP w branży ubezpieczeniowej

Przygotuj się na liczne korzyści związane z najnowszą, przełomową technologią, która zrewolucjonizuje branżę ubezpieczeniową. Wdrażaj nowe, cyfrowe modele biznesowe i chroń zdrowie, własność oraz działalność swoich klientów.

Nauki biologiczne

Inteligentne ERP w branży nauk biologicznych

Dowiedz się, jak firmy z branży nauk biologicznych mogą zmienić się w przedsiębiorstwa działające w oparciu o reagowanie na wydarzenia. Przekonaj się, że połączenie technologii SAP S/4HANA i SAP Leonardo tworzy cyfrową podstawę pozwalającą nieustannie ulepszać i rozbudowywać elastyczne, inteligentne przedsiębiorstwo poprzez wprowadzanie innowacyjnych usług i aplikacji.

Media

Inteligentne ERP w branży medialnej

Dowiedz się, jak firmy z branży medialnej kompleksowo zmieniają podejście do dostarczania treści. Przedsiębiorstwa medialne z różnych segmentów stawiają na inteligentne technologie z myślą o interesariuszach, kierując się oczekiwaniami klientów oraz biorąc pod uwagę nowych uczestników rynku i konkurencję.

Przemysł metalowy

Inteligentne ERP w przemyśle metalowym

Sprawdź, jak dzięki SAP S/4HANA firmy z branży metalowej mogą uzyskać przewagę konkurencyjną w nowej, cyfrowej rzeczywistości. Platforma zapewnia im ramy na potrzeby wdrażania najlepszych praktyk branżowych przy jednoczesnej dbałości o doskonałość operacyjną — zwłaszcza w obszarach pozyskiwania klientów, zarządzania zasobami i procesów finansowych.

Przemysł wydobywczy

Inteligentne ERP w przemyśle wydobywczym

Sprawdź, jak dzięki SAP S/4HANA firmy z branży wydobywczej mogą uzyskać przewagę konkurencyjną w nowej, cyfrowej rzeczywistości. Oprogramowanie to umożliwia odpowiedzialne dostarczanie zasobów dzięki większej wydajności wynikającej z automatyzacji, przewidywalne, zrównoważone i elastyczne działania oraz ścisłą współpracę z klientami, dostawcami i społecznościami.

Usługi profesjonalne

Inteligentne ERP w branży usług profesjonalnych

Sprawdź, jak SAP S/4HANA wspiera transformację firm z branży usług profesjonalnych, zapewniając im sprawdzone ramy na potrzeby wdrażania najlepszych praktyk branżowych przy jednoczesnej dbałości o doskonałość operacyjną. Sprostaj oczekiwaniom klientów i generuj przychody dzięki połączeniu danych i procesów oraz zarządzaniu pracownikami.

Instytucje publiczne

Inteligentne ERP w instytucjach publicznych

Dowiedz się, jak organizacje z sektora publicznego mogą uzyskać przewagę nad konkurencją w nowej rzeczywistości cyfrowej dzięki rozwiązaniu SAP S/4HANA. Platforma zapewnia im ramy na potrzeby wdrażania najlepszych praktyk branżowych przy jednoczesnej dbałości o doskonałość operacyjną — zwłaszcza w obszarach pozyskiwania klientów, zarządzania zasobami i procesów finansowych.

Handel detaliczny

Inteligentne ERP w branży handlu detalicznego

Wybierz rozwiązanie SAP S/4HANA Retail dla zarządzania towarami jako cyfrową podstawę przyszłej sieci wartości i łącz personel, dostawców, klientów i Internet rzeczy (IoT) w czasie rzeczywistym, by wykorzystać każdą okazję i zwiększyć wartość swojej firmy dzięki transformacji cyfrowej.

Przemysł paliwowy

Inteligentne ERP w przemyśle paliwowym

Poznaj sposób na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw z branży paliwowej poprzez uproszczenie procesów. Usprawnij działalność operacyjną, tworząc przedsiębiorstwo oparte na inteligentnych usługach w chmurze dostosowanych do specyfiki branży, umożliwiających wdrożenie takich innowacyjnych technologii, jak zrobotyzowana automatyzacja procesów.

Przemysł papierniczy i opakowaniowy

Inteligentne ERP w branży papierniczej i opakowaniowej

Sprawdź, jak dzięki SAP S/4HANA firmy z branży papierniczej i opakowaniowej mogą uzyskać przewagę konkurencyjną w nowej, cyfrowej rzeczywistości. Platforma zapewnia im ramy na potrzeby wdrażania najlepszych praktyk branżowych przy jednoczesnej dbałości o doskonałość operacyjną — zwłaszcza w obszarach pozyskiwania klientów, zarządzania zasobami i procesów finansowych.

Telekomunikacja

Inteligentne ERP w branży telekomunikacyjnej

Odnieś sukces na konkurencyjnym rynku dzięki spójnej strategii cyfrowej. Zobacz, jak SAP S/4HANA zapewnia firmom telekomunikacyjnym sprawdzone ramy na potrzeby wdrażania najlepszych praktyk branżowych przy jednoczesnej dbałości o doskonałość operacyjną w procesach związanych z zaopatrzeniem oraz zarządzaniem finansami i zaangażowaniem.

Przemysł przewozowy (linie lotnicze)

Inteligentne ERP w branży linii lotniczych

Dowiedz się, dlaczego linie lotnicze muszą zmienić sposób, w jaki korzystają z nowych technologii. Sprawdź, jak cyfrowa podstawa SAP pozwalająca gromadzić wszystkie informacje w jednym miejscu może im pomóc zaoferować klientom innowacyjne usługi, które wzniosą podróżowanie na zupełnie inny poziom.

Przewozy (transport towarowy)

Inteligentne ERP w branży przewozowej (transportu towarowego)

Dowiedz się, jak firmy z branży przewozowej, w tym branży transportu towarowego, mogą wykorzystać systemy ERP, by stać się bardziej elastycznymi przedsiębiorstwami inteligentnymi i przenieść procesy biznesowe na nowy poziom. Zoptymalizuj transport towarowy pod kątem realiów świata technologii cyfrowych. Nasze rozwiązania pomogą udoskonalić doświadczenia klienta i działalność operacyjną oraz zoptymalizować koszty, wydajność pracowników i wartość dla udziałowców.

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Inteligentne ERP w sektorze użyteczności publicznej

Sprawdź, jak SAP S/4HANA zapewnia przedsiębiorstwom użyteczności publicznej sprawdzone ramy na potrzeby wdrażania najlepszych praktyk branżowych przy jednoczesnej dbałości o doskonałość operacyjną.

Dystrybucja hurtowa

Inteligentne ERP w branży dystrybucji hurtowej

Sprawdź, jak dzięki SAP S/4HANA firmy z branży dystrybucji hurtowej mogą uzyskać przewagę konkurencyjną w nowej, cyfrowej rzeczywistości. Wdrażaj elastyczne, ściśle zintegrowane procesy, by osiągać doskonałość operacyjną — od planowania popytu i CRM po zarządzanie zapasami i łańcuchem dostaw.

Odkryj zalety rozwiązań SAP HANA i SAP Fiori w swoim systemie ERP w chmurze

Skorzystaj z bazy danych SAP HANA

System ERP SAP S/4HANA jest oparty na bazie danych in-memory SAP HANA. To najlepsza na rynku kolumnowa baza danych, która oferuje znacząco uproszczony model danych i niewiarygodną szybkość działania. Procesy analityczne i transakcyjne odbywają się na tej samej bazie danych — bez rozdzielania przetwarzania OLTP i OLAP.

 • Koniec z przetwarzaniem wsadowym
 • Szybsze realizowanie procesów biznesowych i prostsza infrastruktura IT
 • Zaawansowana szczegółowość danych ułatwiająca podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym w oparciu o informacje

Zapewnij wyjątkowe środowisko użytkownika oparte na interfejsie SAP Fiori

Wbudowany w SAP S/4HANA nowoczesny i wielokrotnie nagradzany interfejs użytkownika SAP Fiori zapewnia spójny wygląd i sposób obsługi w całym systemie ERP, niezależnie od urządzenia. SAP Fiori oferuje intuicyjne, oparte na roli środowisko, dostosowane do sposobu działania użytkownika, co pozytywnie wpływa zarówno na jego wydajność, jak i zadowolenie. 

 • Spersonalizowane okno wywołań SAP S/4HANA
 • Wgląd w dane na potrzeby konkretnych działań
 • Konwersacyjny interfejs użytkownika i wsparcie asystentów cyfrowych

Podejmuj wyzwania i buduj odporność dzięki inteligentnemu systemowi ERP

Zadbaj o odporność w niepewnych czasach, stawiając na szybkość, elastyczność i przejrzystość głęboko zintegrowanych systemów ERP. Łącz sieci, wdrażaj rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji i wprowadzaj nowe modele biznesowe.

Zadbaj o łączność między systemami

Szybko dostosowuj łańcuchy dostaw, wdrażaj nowe modele operacyjne i przekształcaj sposób zarządzania personelem w połączonym systemie ERP.

Lepiej zarządzaj finansami

Poznaj zmieniające się potrzeby i zarządzaj zasobami tak, by zachować kapitał i budować rezerwy bilansowe. 

Zarządzaj zmianami w oparciu o sztuczną inteligencję

Znajduj nowe wzorce i podejmuj decyzje dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji — już nigdy nie przegap żadnej okazji. 

Poznaj opinie analityków na temat SAP S/4HANA

Firma IDC uznaje SAP za lidera rozwiązań ERP w chmurze w zakresie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami

Zobacz, dlaczego firma IDC w raporcie MarketScape nazywa SAP S/4HANA liderem chmurowych rozwiązań ERP w zakresie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami. 

The Total Economic Impact of SAP S/4HANA

Firma Forrester Consulting przeprowadziła ankietę wśród klientów korzystających z SAP S/4HANA, aby poznać całkowity wpływ ekonomiczny naszego systemu ERP. Oto wyniki. 

Z SAP ECC na SAP S/4HANA

Przejdź z SAP ERP Central Component (SAP ECC) na nasz inteligentny system ERP przy minimalnym ryzyku i zakłóceniach — w programie SAP S/4HANA Movement. W bezpłatnym pakiecie usług oferujemy pomoc i narzędzia dla obecnych klientów korzystających z SAP ECC. 

SAP S/4HANA — przydatne zasoby

Osiągaj lepsze wyniki biznesowe dzięki dokumentacji, szkoleniom prowadzonym przez ekspertów, praktycznemu doświadczeniu i najlepszym praktykom.

Wsparcie ekspertów

Przekonaj się, jak możemy pomóc Twojej firmie w realizacji projektów i opracowywaniu własnych procesów, które zagwarantują trwały sukces.

Bezpłatne szkolenia SAP

Poznaj innowacje SAP — skorzystaj z elastycznego, atrakcyjnego szkolenia na platformie openSAP.

Dokumentacja

Zajrzyj do portalu pomocy SAP S/4HANA — znajdziesz tam dokumentację dotyczącą wdrażania, implementacji i rozszerzeń produktu oraz wiele innych przydatnych informacji.

Przewodniki Learning Journey

Znajdź i zaplanuj najlepsze szkolenia oraz programy certyfikacji dla siebie i swojego zespołu, korzystając z naszych przewodników graficznych Learning Journey.

Powrót do góry