Przejdź do zawartości
Skontaktuj się z nami
Rozpocznij chat Chat offline
Uzyskaj pomoc na bieżąco — rozpocznij chat z przedstawicielem SAP.
Skontaktuj się z nami
Prześlij nam swoje uwagi, opinie i pytania.

Automatyczne przygotowanie danych

Previous Next

Zwiększ dostępność i wygodę obsługi technologii predykcyjnej

Szybsze przygotowanie danych i łączenie zestawów danych: demograficznych, transakcyjnych lub zgłoszeń serwisowych.

Szybko wykorzystaj potencjał analiz Big Data

Twórz i obsługuj ogromne zbiory danych analitycznych obejmujące nawet ponad 50 000 kolumn.

Uzyskuj dokładniejsze, przewidywalne wyniki

Projektuj złożone modele predykcyjne, wizualizuj dane ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych i udostępniaj wyniki analiz w całej firmie.

Modelowanie predykcyjne

Previous Next

Wizualizuj dane, by dostrzegać powiązania między nimi

Wykorzystuj algorytmy prognozy w SAP HANA, by dostrzegać relacje między produktami lub jednostkami i umożliwić firmie osiągnięcie założonych celów.

Dostrzegaj i analizuj,
kto ma wpływ na klientów

Badaj połączenia i relacje między klientami — i odkryj, którzy z nich są najbardziej wpływowi w swoich społecznościach.

Łatwiejszy proces decyzyjny dzięki mediom społecznościowym

Przyspiesz decyzje zakupowe klientów, generując rekomendacje produktów na podstawie analizy sieci społecznościowych.

Zarządzanie modelami predykcyjnymi

Previous Next

Zyskaj dostęp do kluczowych danych o działalności

Wdrażaj tysiące modeli predykcyjnych i wprowadzaj je bezpośrednio do aplikacji LOB i procesów biznesowych.

Dbaj o utrzymanie najwyższej wydajności modeli

Możesz skalować i utrzymywać modele uczenia maszynowego tak, by były najbardziej wydajne, oraz planować niezbędne aktualizacje.

Kompleksowo kształtuj modele prognozy

Zarządzaj cyklem życia modelowania predykcyjnego — od przygotowania danych po opracowanie, ocenę, wdrożenie i monitorowanie modelu.

Wbudowane dane z analiz predykcyjnych

Previous Next

Szybciej podejmuj właściwe, trafne decyzje

Przyspiesz przyznawanie ocen punktowych i stosuj modele predykcyjne w bazach danych do zdarzeń bezpośrednio po ich wystąpieniu.

Generuj kod na potrzeby różnych docelowych baz danych

Oceniaj i wdrażaj dokładne prawdopodobieństwa, gdziekolwiek są potrzebne — w bazach danych, procesach i rozwiązaniach LOB.

Ułatwienia dostępu w rozwiązaniach SAP

Mapa wdrożenia produktu

Powrót do góry