Przejdź do zawartości
Poznaj kompleksowe narzędzia do zarządzania talentami oferowane w ramach rozwiązań SAP SuccessFactors
Zobacz, jak Tour De France może Cię zainspirować w zarządzaniu talentami

Przyciągaj odpowiednich ludzi, wspieraj ich i zatrzymuj na dłużej

 

 

Popraw wyniki swojej firmy i wyprzedź konkurencję

Obecny rynek zmusza firmy do zdefiniowania procesu zarządzania talentami na nowo, w taki sposób, aby mogły pozyskiwać, rozwijać i zatrzymywać najlepszych specjalistów.

Korzyści

  • Spersonalizowane, istotne i konstruktywne doświadczenia talentów
  • Wskazówki i rekomendacje wspierające pracowników w realizacji wszystkich zadań
  • Różnorodne rozwiązania w zakresie wydajności, nagród i uznania, edukacji, rozwoju i planowania talentów

Wartość biznesowa

  • Usprawnienie zatrudniania dzięki zautomatyzowanym, centralnie zarządzanym procesom globalnym
  • Poprawa zaangażowania i wydajności dzięki inteligentnym rozwiązaniom, które proponują następstwa, kierunek rozwoju zawodowego, szkolenia i mentorów
  • Utrzymanie cennych pracowników poprzez wskazywanie im jasnych i atrakcyjnych ścieżek kariery

SAP SuccessFactors Recruiting

Stosowanie zautomatyzowanych i angażujących praktyk zorientowanych na wyniki pozwala pozyskać w procesie rekrutacji najlepsze talenty.

 

Pozyskiwanie talentów z całego świata

Znajdź talent, który napędzi Twój rozwój i zapewni Ci długoterminowy sukces.

Zaangażowanie kandydata

Zdeklasuj konkurencję, zapewniając światowej klasy doświadczenia kandydatów.

Zarządzanie relacją z kandydatem

Utrzymuj bazę kandydatów pasywnych, aby w razie potrzeby zatrudnić ich na trudnych do obsadzenia i kluczowych stanowiskach.

Kompleksowe zarządzanie zgłoszeniami

Zautomatyzuj i uprość mniej istotne zadania. Skup się na kandydatach.

SAP Fieldglass Contingent Workforce Management

Znajduj i przyciągaj pracowników oraz usługodawców zewnętrznych. Zarządzaj personelem tymczasowym, freelancerami, wykonawcami i nie tylko.

 

Kontrola wydatków

Osiągaj lepsze wyniki dzięki zarządzaniu każdą kategorią wydatków w sposób dopasowany do jej charakterystyki.

Ograniczanie ryzyka

Zdobądź lepszy wgląd i większą kontrolę nad przestrzeganiem zgodności z politykami korporacyjnymi i wytycznymi administracyjnymi.

Poprawa jakości

Obserwuj wydajność pracowników i dostawców, by podejmować świadome decyzje w zakresie nawiązywania relacji.

Dostęp do wybranych talentów

Z łatwością znajdź pracowników tymczasowych, pozyskaj ich i zarządzaj nimi poprzez różne kanały na całym świecie.

SAP SuccessFactors Onboarding

Przyspiesz osiąganie produktywności, zwiększ zaangażowanie i zatrzymaj talenty na dłużej dzięki rozwiązaniu do wdrażania nowych pracowników, które oferuje wsparcie na każdym etapie tego procesu.

 

Atrakcyjny portal do wdrażania nowych pracowników

Wzbogać doświadczenia nowych pracowników, zaangażuj kierowników zajmujących się rekrutacją i zapewnij personelowi działu HR niezbędne narzędzia administracyjne i kontrolne.

Elektroniczna i bezpieczna administracja nowymi pracownikami

Pomóż nowym pracownikom błyskawicznie kompletować niezbędne dokumenty dzięki możliwości składania elektronicznych podpisów na dowolnym urządzeniu. 

Wdrażanie, kończenie współpracy i transfery pracowników

Zapewnij wydajne i sprawne wsparcie pracownikom zmieniającym stanowisko i odchodzącym z pracy.

SAP Signature Management firmy DocuSign

Pozwól swojemu zespołowi przeglądać, podpisywać i wysyłać kluczowe dokumenty w dowolnym czasie i miejscu — na ulubionym urządzeniu. 

 

Usprawnienie administracji

Usprawnij workflow — od prostych umów po złożone transakcje, od zamówień po zapytania ofertowe. 

Większa dostępność na urządzeniach mobilnych

Wysyłaj, weryfikuj i podpisuj dokumenty tam, gdzie Ci wygodnie dzięki wsparciu dotyczącemu sieci dla systemów iOS, Android i Windows Mobile.

Sprawna integracja

Podnieś wydajność dzięki integracji systemów zarządzania dokumentami, wspólnego tworzenia dokumentów i zarządzania tożsamościami. 

SAP SuccessFactors Performance & Goals

Doceniaj najlepsze talenty. Dostosuj swoje strategie i cele. Stale podnoś wydajność zespołu.

 

Zarządzanie celami pracowników

Analizuj inicjatywy, osiągnięcia i uwagi zespołu w dowolnym miejscu i czasie, na wybranym urządzeniu.

Ciągłe zarządzanie wydajnością

Stwórz przyjazne środowisko dla regularnej i produktywnej wymiany pomysłów, która pomoże zmaksymalizować wydajność pracowników.

Ocena wydajności

Popraw jakość analiz, wspieraj szybsze wdrażanie użytkowników i popraw wyniki realizacji dzięki prostemu i atrakcyjnemu rozwiązaniu.

Planowanie działań wspomagających

Skorzystaj z narzędzi wspomagających planowanie, żeby zobaczyć, jak wprowadzone zmiany przekładają się na wyniki.

SAP SuccessFactors Compensation

Twórz strategiczne programy wynagrodzeń dostosowane do celów biznesowych i zarządzaj nimi. Angażuj pracowników. Zwiększaj wydajność swojej firmy. 

 

Opracowanie wynagrodzeń

Optymalizuj programy wynagrodzeń dzięki zaawansowanym funkcjom modelowania i prognozowania stworzonym w oparciu o najlepsze praktyki.

Planowanie wynagrodzeń

Efektywnie zarządzaj systemem nagród i wynagrodzeń na podstawie informacji generowanych w czasie rzeczywistym, korzystając z jednego, zintegrowanego rozwiązania.

Nagrody i uznanie

Motywuj zespół do maksymalizowania wydajności dzięki systemowi, który pozwala nagradzać pracowników na bieżąco.

SAP SuccessFactors Learning

Zwiększ wydajność swojej firmy dzięki rozwiązaniom edukacyjnym, które wspierają liderów, podnoszą kwalifikacje pracowników i zapewniają zgodność.  

 

Nowoczesne i atrakcyjne doświadczenia edukacyjne

Spraw, aby pozytywne doświadczenia edukacyjne i kultura ciągłego rozwoju pozostawały osią działalności Twojej firmy.

Szkolenie z zakresu zgodności

Zminimalizuj ryzyko prawne dzięki szkoleniom z zakresu zgodności.

Edukacja w ramach ekosystemu przedsiębiorstw

Generuj przychód dzięki działaniom edukacyjnym dla partnerów oraz członków Twojego środowiska biznesowego.

Innowacyjne rozwiązania dotyczące treści i partnerów

Korzystaj z naszej obszernej sieci partnerów, treści z sieci Open Content Network i innowacyjnych rozwiązań innych firm.

SAP Jam Collaboration

Integruj zespoły, eliminuj bariery w dostępie do informacji i wykorzystuj narzędzia społecznościowe we wszystkich działaniach biznesowych.

Łączenie ludzi, informacji i ekspertów

Zapewnij pracownikom z całego świata łatwy dostęp do treści i porad ekspertów niezbędnych do efektywnej pracy.

Uproszczona komunikacja biznesowa

Dostarczaj narzędzi do samodzielnego udostępniania informacji, aby wspierać zaangażowanie, wymianę pomysłów i współdziałanie. 

Łatwy dostęp do informacji

Łącz procesy biznesowe z narzędziami do współpracy i danymi, aby zapewnić pracownikom szybki dostęp do kluczowych informacji.

SAP Enable Now

Zapewnij pracownikom dostęp do niezbędnych informacji tu i teraz.

Łatwiejsze wdrożenie użytkowników oprogramowania

Wdrażaj nowych użytkowników oprogramowania w sposób organiczny. Przyspiesz proces uczenia się dzięki wykorzystaniu odpowiednich, aktualnych i promujących samodzielność treści. 

Większa wydajność personelu

Łatwo twórz kursy online, zapewniając dostęp do portalu wiedzy i wsparcia w aplikacji.

Rosnąca przewaga nad konkurencją

Maksymalizuj wartość Twojego najważniejszego zasobu — zespołu — korzystając z programu spersonalizowanych i rentownych szkoleń. 

SAP SuccessFactors Succession & Development

Uzupełnij braki kadrowe w firmie i zbuduj ścieżkę rozwoju przyszłych liderów dzięki konstruktywnym planom rozwoju i możliwościom zawodowym. 

 

Planowanie następstw i rozwój kadry zarządzającej

Oceń, w jaki sposób Twoi pracownicy wyszukują odpowiednich ludzi, wspierają ich rozwój i dążą do ich zatrzymywania, aby zebrać pulę talentów w zakresie ról, które mają największy wpływ na rozwój firmy.

Planowanie rozwoju pracowników i kariery

Zachęcaj pracowników do kierowania własnymi ścieżkami rozwoju kariery.

Ocena talentów i narzędzia do kalibracji

Zapewnij sprawiedliwy i obiektywny system oceniania, aby rozpoznawać odpowiednie osoby na stanowiska przyszłych liderów.

Klienci

Zobacz, co nasi klienci sądzą o rozwiązaniach SAP SuccessFactors.

Zdaniem analityków

Rozwiązania SAP SuccessFactors zostały ogłoszone liderem według rankingu Worldwide and U.S. Modern Talent Acquisition Suites for Large Enterprise

Dowiedz się, dlaczego. Przeczytaj raport IDC MarketScape: Worldwide and U.S. Modern Talent Acquisition Suites for Large Enterprise 2019 Vendor Assessment.

Usługi i wsparcie ekspertów

Uzyskaj niezbędne wsparcie i stań się ekspertem w zakresie obsługi, używania i utrzymania rozwiązań SAP SuccessFactors.

Oferty usług

Wdrażaj nowatorskie rozwiązania, przyspiesz swoją migrację do chmury i uprość transformację cyfrową procesów HR z SAP Digital Business Services.

Oferta pomocy technicznej

Uzyskaj proaktywną, predykcyjną i prewencyjną pomoc techniczną we wszystkich wariantach wdrożenia i wykorzystaj nowe technologie do szybkiej realizacji celów organizacji.

Centrum zasobów

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy.

Powrót do góry