Przejdź do zawartości
Zobacz, którą pozycję w raporcie Forrester New Wave: EX Management Platforms for Large Enterprises zajmuje firma Qualtrics
Dowiedz się, jak dostosować strategie słuchania pracowników do sytuacji wywołanej w pandemią COVID-19
Zobacz, jak firma EY podnosi jakość usług dla klientów i zwiększa zyski
SuccessFactors

Zmień pracowników w ambasadorów firmy

Popraw doświadczenia pracowników dzięki lepszemu zrozumieniu czynników, które motywują ich do większego zaangażowania.

SAP Qualtrics Employee Engagement

Popraw doświadczenia pracowników, pomagając menedżerom i liderom zrozumieć, co i dlaczego dzieje się w ich zespołach.

 

Elastyczne tworzenie ankiet

Korzystaj ze sprawdzonych badań zaangażowania lub twórz własne za pomocą elastycznego edytora ankiet.

Pulpity oparte na rolach i raporty

Wyposaż liderów i menedżerów w spersonalizowane pulpity zintegrowane ze strukturą organizacyjną firmy.

Wbudowane, konfigurowalne raporty o wpływie działań

Zidentyfikuj obszary wymagające największej uwagi i wzmożonych działań, aby błyskawicznie zwiększyć zaangażowanie pracowników.

Planowanie działań do przeprowadzenia

Skorzystaj z narzędzi wspomagających planowanie, żeby zobaczyć, jak wprowadzone zmiany przekładają się na wyniki.

Nieustannie staramy się zapewniać swoim pracownikom najlepsze technologie, doświadczenia i kulturę. Rozwiązania SAP SuccessFactors oparte na chmurze są nieodłącznym elementem naszej strategii budowania doświadczeń pracowników, na czym korzysta 31 000 pracowników w 26 miastach.

Hernan García, Chief Employee Experience Officer, Tec de Monterrey Dowiedz się więcej

Qualtrics EmployeeXM for IT

Poznaj szczegóły dotyczące luk technologicznych, aby zagwarantować, że inwestycje IT, zasoby i usługi spełniają potrzeby pracowników.

 

Spersonalizowany eksport danych

Zapewnij dostęp do opinii pracowników w czasie rzeczywistym.

Analiza kluczowych czynników

Wskaż priorytetowe obszary służące poprawie codziennych doświadczeń technologicznych.

Pulpity aktualizowane w czasie rzeczywistym

Dowiedz się o przypadkach, w których potrzebne jest dodatkowe szkolenie lub wsparcie dla pracowników.

Analityka tekstowa oparta na sztucznej inteligencji

Uzyskaj ustrukturyzowany ogląd sytuacji na podstawie opinii od pracowników, uwzględniający poszczególne zagadnienia, oceny nastrojów i trendy, aby w kluczowych sprawach podejmować odpowiednie działania.

Cyfrowe przechwytywanie i obsługa zgłoszeń

Odwiedzaj pracowników podczas ich pracy, aby poznać ich doświadczenia technologiczne.

SAP Qualtrics Employee Lifecycle

Zbieraj informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, aby eliminować luki w doświadczeniach pracownika na kluczowych etapach relacji.

 

Wyzwalanie procesów na podstawie zdarzeń

Zoptymalizuj integrację nowych pracowników na podstawie ich opinii i spostrzeżeń. Zmniejsz współczynnik odejść dzięki informacjom zwrotnym zbieranym automatycznie na zakończenie zatrudnienia.

Prekonfigurowane i konfigurowalne pulpity

Konfiguruj pulpity gotowe do pracy w zaledwie kilka minut, wybierając sprawdzone szablony dopasowane do potrzeb firmy.

Wbudowane, spersonalizowane raporty

Połącz informacje zwrotne od nowych i odchodzących pracowników z danymi na temat innych ważnych dla nich kwestii, aby zrozumieć, co wpływa na pracownika na poszczególnych etapach zatrudnienia.

Analiza statystyczna kluczowych czynników

Identyfikuj działania o największym wpływie na istotne wskaźniki, takie jak czas wdrożenia i wydajność, na podstawie analizy kluczowych czynników.

Z danych operacyjnych dowiadujemy się, kto odszedł z firmy Rogers w zeszłym roku, ale nie z jakiego powodu. Połączenie tych danych z danymi o doświadczeniach umożliwia tworzenie modeli statystycznych informujących o tym, jak doświadczenia pracowników, którzy zrezygnowali z pracy, różnią się od doświadczeń tych, którzy z nami zostali.

Geoff Ho, Leader of the Research and Advisory team, Rogers Communications Dowiedz się więcej

SAP Qualtrics 360 Feedback

Rozwijaj zdolności liderów i całościowo oceniaj wyniki ich pracy na podstawie opinii z wielu źródeł

 

Kompleksowe opinie

Rozwijaj zdolności liderów i całościowo oceniaj wyniki ich pracy na podstawie opinii z wielu źródeł

Spersonalizowane raporty

Poznaj mocne strony i szanse liderów w ujęciu całościowym

Łatwe do skonfigurowania pytania, procesy przepływu pracy i projektowanie raportów

Skaluj i zautomatyzuj programy gromadzenia opinii na temat rozwoju pracowników

Obszerne, wysokiej jakości opinie i dynamiczne wizualizacje

Stosuj oparte na danych podejście wspierające rozwój liderów i pracowników

SAP Qualtrics Employee Benefits Optimizer

Określ optymalny pakiet świadczeń dodatkowych na podstawie informacji zwrotnych od pracowników i analizy tego, co naprawdę ma dla nich największe znaczenie.

 

Eksperymenty z wykorzystaniem ankiet opartych na analizie conjoint

Podejmuj strategiczne decyzje dotyczące najnowszych trendów i decydujących czynników na podstawie solidnych danych, a nie jedynie anegdotycznych przykładów.

Rozszerzone oferty według segmentów

Uwzględniaj opinie pracowników podczas określania optymalnych pakietów świadczeń dodatkowych — szybko, rzetelnie i bez nadwerężania budżetu.

Lepsze programy wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych

Włączaj pracowników w podejmowanie ważnych decyzji dotyczących ich pakietu świadczeń, aby uniknąć negatywnych reakcji.

Klienci

Zobacz, co nasi klienci sądzą o rozwiązaniach SAP wspomagających zarządzanie doświadczeniami (XM).

Budowanie odporności organizacyjnej

Odporność, na każdym poziomie, nigdy nie miała tak dużego znaczenia. Firmy, które stawiają doświadczenia pracownika i jego dobrostan na pierwszym miejscu wykazują odporność i osiągają znakomite wyniki mimo niepewności i przeszkód.

Raport z  badań THRIVE XM Index, opublikowany przez firmę THRIVE Global we współpracy z SAP SuccessFactors i Qualtrics, omawia następujące zagadnienia:

  • Związek między doświadczeniami pracownika a wynikami finansowymi
  • Najważniejsze doświadczenia życiowe i momenty z punktu widzenia pracowników
  • Podstawowe aspekty dobrostanu zapewniające odporność psychiczną, emocjonalną i fizyczną
  •  Inwestycje, które pomagają zwiększyć odporność i wydajność organizacji

Zdaniem analityków

Kto jest głównym dostawcą rozwiązań EX Management?

Zobacz, którą pozycję w raporcie Forrester New Wave: EX Management Platforms for Large Enterprises zajmuje firma Qualtrics i inni dostawcy.

Doświadczenia pracowników stanowią czynnik o kluczowym wpływie na działalność biznesową

Dowiedz się, dlaczego organizacje z najwyższym wskaźnikiem doświadczenia pracowników są bardziej odporne na zmiany, i jak dostosować strategie słuchania pracowników do sytuacji wywołanej pandemią COVID-19.

Zarządzanie odpornym personelem w trudnych czasach

Poznaj usługi i pomoc techniczną firmy SAP

Dowiedz się, jak dynamicznie reagować na zmieniające się środowisko kadrowe, korzystając z wbudowanych procesów, projektów konfiguracji i obszarów zastosowań, które oferują usługi i pomoc techniczna firmy SAP.

Usługi i wsparcie ekspertów

Uzyskaj niezbędne wsparcie i stań się ekspertem w zakresie obsługi, używania i utrzymania rozwiązań SAP SuccessFactors.

Oferty usług

Wdrażaj nowatorskie rozwiązania, przyspiesz swoją migrację do chmury i uprość transformację cyfrową procesów HR z SAP Digital Business Services.

Oferta pomocy technicznej

Uzyskaj proaktywną, predykcyjną i prewencyjną pomoc techniczną we wszystkich wariantach wdrożenia i wykorzystaj nowe technologie do szybkiej realizacji celów organizacji.

Centrum zasobów

Najczęstsze pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące zarządzania doświadczeniami personelu.

Najczęstsze pytania:

Co to jest SAP HXM?

Rozwiązanie SAP do zarządzania doświadczeniami pracownika (HXM) to zaawansowany system do zarządzania zasobami ludzkimi (HRMS), który koncentruje się na dbaniu o pozytywne doświadczenia pracownika. To opracowane w oparciu o lata badań nad sposobami pracy i potrzebami pracowników oprogramowanie chmurowe jest przeznaczone do zarządzania nie tyle aspektami niezbędnymi dla działu HR, ale raczej tym, w jaki sposób pracownicy wykonują swoje zadania. Pakiet SAP HXM gromadzi zarówno wymierne dane operacyjne (dane O), np. wskaźniki od oferty do akceptacji, czas do osiągnięcia produktywności czy obroty, jak i dane o doświadczeniach (dane X), które obejmują przekonania pracowników, ich emocje i odczucia. Dane dotyczące doświadczeń pozwalają firmom mierzyć poczucie więzi z zespołem, efektywność szkolenia, poziom zaufania do przywódców i wiele innych parametrów. Posługując się tymi danymi, firmy mogą oferować doświadczenia, w których centrum będzie stał człowiek, co zwiększa zdolności reagowania i podnosi zaangażowanie.

Co to są rozwiązania SAP Qualtrics z dziedziny HR?

Rozwiązania SAP Qualtrics z dziedziny HR pomagają zapewniać wyjątkowe doświadczenia pracownika. Dane dotyczące zarządzania doświadczeniami zbierane z ankiet i komentarzy są tu łączone z danymi operacyjnymi z systemów SAP. Takie połączenie zapewnia pełniejszy ogląd czynników, które sprzyjają zaangażowaniu. Oprogramowanie SAP Qualtrics umożliwia także zarządzanie cyklem zatrudnienia pracownika i ocenami wydajności oraz tworzenie korzystniejszych pakietów świadczeń. 

Na czym polega zarządzanie doświadczeniami pracownika za pomocą rozwiązań SAP?

Oprogramowanie SAP i Qualtrics do zarządzania doświadczeniami pracownika zapewnia wgląd w wydarzenia i czynniki, które wpływają na zaangażowanie pracownika. Dzięki zrozumieniu tych zależności firmy mogą skuteczniej wspierać swój personel i dbać o jego wydajność. Rozwiązania SAP Qualtrics współpracują ze sobą na potrzeby zwiększania zaangażowania pracowników, zapewniania im cyfrowej obsługi, optymalizacji świadczeń pracowniczych i całościowego mierzenia wydajności. 

Dlaczego doświadczenia pracownika mają tak duże znaczenie?

Firmy, które dbają o pozytywne, angażujące doświadczenia pracownika, wykazują niższą fluktuację kadr, wyższe współczynniki zatrzymania i angażowania najbardziej utalentowanych osób oraz większą produktywność. Przekłada się to na większe zyski, w tym wyższy zysk na akcję, a także na zadowolenie klientów. Oprogramowanie z zakresu doświadczeń pracownika ułatwia wspieranie, pielęgnowanie i angażowanie najważniejszego zasobu przedsiębiorstwa — jego personelu.

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy.

Powrót do góry