Przejdź do zawartości
Skontaktuj się z nami
Rozpocznij chat Chat offline
Uzyskaj pomoc na bieżąco — rozpocznij chat z przedstawicielem SAP.
Skontaktuj się z nami
Prześlij nam swoje uwagi, opinie i pytania.
Zobacz, jak działa nasze rozwiązanie SAP SuccessFactors do zarządzania listą płac
Popraw jakość świadczenia usług HR dzięki rozwiązaniu SAP SuccessFactors Employee Central

Wyjdź naprzeciw potrzebom swojego zespołu i swojej firmy

Zapewnij globalną zgodność z przepisami dotyczącymi HR i dostęp do intuicyjnego systemu samoobsługi. Usprawnij zarządzanie świadczeniami, płacami — i nie tylko.

 

Postaw na wyjątkowe rozwiązania spełniające potrzeby zróżnicowanego zespołu

Sprostaj wymaganiom personelu na całym świecie, korzystając ze skutecznych rozwiązań w zakresie kadr i płac. Motywuj pracowników, dbaj o zgodność z przepisami i optymalizuj pracę dzięki systemowi samoobsługi pracownika.

Korzyści

  • Jedna platforma do zarządzania kluczowymi procesami kadrowymi, zapewniająca spójne i ustandaryzowane procesy HR obejmujące cały personel
  • Pełna samoobsługa wspierająca automatyzację i poprawę jakości danych oraz poziomu świadczenia usług HR za pomocą procesów w czasie rzeczywistym
  • Rozwiązanie używane w ponad 200 krajach i w pełni zlokalizowane w ponad 98 krajach

Wartość biznesowa

  • Harmonizacja procesów w całej firmie i poprawa wyników organizacyjnych
  • Zwiększenie wydajności i uproszczenie codziennych transakcji dzięki samoobsłudze, która sprawia, że pracownicy są zmotywowani, zaangażowani i dobrze zorientowani
  • Poprawa wyników firmy i ograniczenie ryzyka dzięki wykorzystaniu wbudowanych procesów lokalizacyjnych i najlepszych praktyk


SAP SuccessFactors Employee Central

Automatyzuj procesy zarządzania kadrami. Dbaj o zgodność. Buduj trwałe więzi z pracownikami, wykonawcami i personelem tymczasowym.

 

Ludzie, profile i transakcje

Korzystaj z danych dotyczących kadr, aby standaryzować procesy i transakcje, prowadzić system samoobsługi pracowniczej i upraszczać dbanie o zgodność.

Zarządzanie strukturą organizacyjną

Modeluj i wizualizuj swoją firmę oraz korzystaj z wbudowanych narzędzi analitycznych, aby uzyskać wgląd w aktualne dane o wszystkich pracownikach.

Monitorowanie czasu pracy

Monitoruj czas pracy oraz obecności i nieobecności pracowników. Automatycznie obliczaj czas pracy i wynagrodzenie.

Globalne zarządzanie świadczeniami

Uprość i usprawnij zarządzanie świadczeniami pracowniczymi na całym świecie.

Budując strategię HR, która, choć globalna, jest dopasowana do lokalnych potrzeb każdego z oddziałów regionalnych, możemy korzystać z tego, co oferuje dynamiczna branża.

Peter Dignef, Global Head of HR Services, Agfa-Gevaert N.V. Przeczytaj historię klienta

SAP SuccessFactors Employee Central Payroll

Zarządzaj listą płac, mając pewność, że pracownicy są opłacani właściwie i terminowo.

 

Szczegółowe monitorowanie listy płac

Zapewnij prawidłowe naliczanie listy płac. Monitoruj pracę zespołu. Popraw wyniki organizacyjne.

Ustandaryzowane naliczanie listy płac

Korzystaj z jednej platformy, aby obniżyć koszty administracji kadrowej dzięki uproszczeniu i konsolidacji naliczania listy płac.

Powiązane zarządzanie kadrami

Korzystaj z inteligentnych rozwiązań obejmujących zarządzanie kadrami, czasem pracy, świadczeniami i wynagrodzeniami.

Dodanie rozwiązania SAP SuccessFactors Employee Central Payroll do posiadanych produktów SAP pozwala nam łączyć dane o pracownikach z danymi o firmie. Rozwiązania SAP SuccessFactors dostarczają naszym pracownikom instrumentów do kierowania swoim rozwojem i karierą dzięki narzędziom samoobsługi pracowniczej.

Julie Pettit, Director of HRIS and Payroll, Cintas Corporation Przeczytaj historię klienta

SAP SuccessFactors Employee Central Service Center

Udziel zespołowi bezpośredniego dostępu do danych pracowniczych i do kontaktów z działem HR. Daj agentom dostęp do zintegrowanej bazy wiedzy.

 

Zintegrowana baza wiedzy dotyczącej kadr

Zapewnij łatwy dostęp do bazy wiedzy z zakresu HR. Dzięki temu umożliwisz korzystanie z systemu samoobsługi i zminimalizujesz obciążenie zgłoszeniami.

Obsługa zgłoszeń dla kadr

Zlecaj rozwiązywanie problemów właściwym agentom. Chroń dane pracowników, udostępniając agentom informacje, których potrzebują do wykonania zadania.

Wbudowane narzędzia analityczne dla usług HR

Obserwuj interakcje między pracownikami, powtarzające się problemy, wąskie gardła w zarządzaniu kadrami i jakość wprowadzonych rozwiązań.

Zgodność z umowami dotyczącymi poziomu świadczenia usług (SLA)

Analizuj interakcje między pracownikami i pojawiające się problemy, aby poprawić jakość usług HR dzięki predefiniowanym raportom zgodności z umowami SLA.

Wiele firm tak mocno skupia się na nastawieniu na klienta, że umyka im to, co się dzieje na miejscu. Kluczem do sukcesu są usługi nastawione nie tylko na klienta, ale także na pracownika.

Kay-Christian Schersich, Head of HR Technology, UniperSE Przeczytaj historię klienta

SAP SuccessFactor Document Management by OpenText

Zintegruj procesy zarządzania dokumentami dotyczącymi kadr w swojej firmie. Zyskaj na podniesieniu wydajności, minimalizacji ryzyka i redukcji kosztów.

 

Ulepszony system zarządzania dokumentami

Uzyskaj dostęp do dokumentów i zarządzaj nimi za pomocą rozwiązania pozwalającego przyspieszyć reakcje w obszarze usług wspólnych i podnieść ich poziomy obsługi.

Uproszczony dostęp do dokumentacji pracowników

Przeglądaj pełne akta zespołu w formie cyfrowej. Korzystaj z wyszukiwania pełnotekstowego, aby łatwo znaleźć dokumenty dotyczące wybranego pracownika.

Ograniczone ryzyko związane ze zgodnością z przepisami

Zapewnij zgodność z przepisami dotyczącymi HR, przechowywania danych i kompletności akt pracowników. 

Zautomatyzowane generowanie dokumentów dotyczących kadr

Korzystaj z predefiniowanych i elastycznych szablonów, aby łatwiej tworzyć spersonalizowane wiadomości do pracowników. 

Klienci

Zobacz, co nasi klienci sądzą o rozwiązaniach SAP SuccessFactors.

Zdaniem analityków

SAP jest liderem w dziedzinie pakietów do zarządzania kapitałem ludzkim w chmurze według raportu Gartner Magic Quadrant (MQ)

Dowiedz się, dlaczego SAP znajduje się w gronie liderów w corocznym raporcie Gartner dotyczącym pakietów do zarządzania kapitałem ludzkim w chmurze.

Usługi i wsparcie ekspertów

Uzyskaj niezbędne wsparcie i stań się ekspertem w zakresie obsługi, używania i utrzymania rozwiązań SAP SuccessFactors.

Oferty usług

Wdrażaj nowatorskie rozwiązania, przyspiesz swoją migrację do chmury i uprość transformację cyfrową procesów HR z SAP Digital Business Services.

Oferta pomocy technicznej

Uzyskaj proaktywną, predykcyjną i prewencyjną pomoc techniczną we wszystkich wariantach wdrożenia i wykorzystaj nowe technologie do szybkiej realizacji celów organizacji.

Centrum zasobów

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy.

Rozpocznij chat Chat offline
Uzyskaj pomoc na bieżąco — rozpocznij chat z przedstawicielem SAP.
Skontaktuj się z nami
Prześlij nam swoje uwagi, opinie i pytania.
Powrót do góry