Przejdź do zawartości
Zobacz, jak działają nasze rozwiązania

Dowiedz się, jak rozwiązania SAP SuccessFactors do obsługi procesów płacowych pomogą Ci zarządzać personelem na całym świecie.

Popraw jakość świadczenia usług HR

Zobacz, jak rozwiązanie SAP SuccessFactors Employee Central pomoże Ci sprostać potrzebom biznesowym.

Nowe podejście do podstawowych procesów kadrowych i płacowych z myślą o nowoczesnym personelu

Posłuchaj, co o podstawowych procesach kadrowych i płacowych mówią influencerzy tej branży oraz pracownicy, partnerzy i klienci SAP.

Wyjdź naprzeciw potrzebom swojego zespołu i swojej firmy

Zapewnij globalną zgodność z przepisami dotyczącymi HR i dostęp do intuicyjnego systemu samoobsługi. Usprawnij zarządzanie świadczeniami, płacami — i nie tylko.

 

Postaw na wyjątkowe rozwiązania spełniające potrzeby zróżnicowanego zespołu

Sprostaj wymaganiom personelu na całym świecie, korzystając ze skutecznych rozwiązań w zakresie kadr i płac. Motywuj pracowników, dbaj o zgodność z przepisami i optymalizuj pracę dzięki systemowi samoobsługi pracownika.

Korzyści

  • Jedna platforma do zarządzania kluczowymi procesami kadrowymi, zapewniająca spójne i ustandaryzowane procesy HR obejmujące cały personel
  • Pełna samoobsługa wspierająca automatyzację i poprawę jakości danych oraz poziomu świadczenia usług HR za pomocą procesów w czasie rzeczywistym
  • Rozwiązanie używane w ponad 200 krajach i w pełni zlokalizowane w ponad 98 krajach

Wartość biznesowa

  • Harmonizacja procesów w całej firmie i poprawa wyników organizacyjnych
  • Zwiększenie wydajności i uproszczenie codziennych transakcji dzięki samoobsłudze, która sprawia, że pracownicy są zmotywowani, zaangażowani i dobrze zorientowani
  • Poprawa wyników firmy i ograniczenie ryzyka dzięki wykorzystaniu wbudowanych procesów lokalizacyjnych i najlepszych praktyk


SAP SuccessFactors Employee Central

Automatyzuj procesy kadrowe, zarządzaj zgodnością z przepisami i buduj trwałe więzi z pracownikami, wykonawcami oraz personelem tymczasowym.

 

Ludzie, profile i transakcje

Wykorzystaj dane oraz praktyki kadrowe do standaryzacji procesów i transakcji, prowadzenia systemu samoobsługi pracowniczej i uproszczenia zarządzania zgodnością z przepisami.

Zarządzanie strukturą organizacyjną

Modeluj i wizualizuj swoją firmę oraz korzystaj z wbudowanych narzędzi analitycznych, aby uzyskać wgląd w aktualne dane o wszystkich pracownikach.

Monitorowanie czasu pracy

Monitoruj czas pracy oraz obecności i nieobecności pracowników. Automatycznie obliczaj czas pracy i wynagrodzenie.

Globalne zarządzanie świadczeniami

Uprość i usprawnij zarządzanie świadczeniami pracowniczymi na całym świecie.

Budując strategię HR, która, choć globalna, jest dopasowana do lokalnych potrzeb każdego z oddziałów regionalnych, możemy korzystać z tego, co oferuje dynamiczna branża.

Peter Dignef, Global Head of HR Services, Agfa-Gevaert N.V. Przeczytaj historię klienta

SAP SuccessFactors Employee Central Payroll

Zarządzaj listą płac, mając pewność, że pracownicy są opłacani właściwie i terminowo.

 

Szczegółowe monitorowanie listy płac

Zapewnij prawidłowe naliczanie listy płac. Monitoruj pracę zespołu. Popraw wyniki organizacyjne.

Ustandaryzowane naliczanie listy płac

Korzystaj z jednej platformy, aby obniżyć koszty administracji kadrowej dzięki uproszczeniu i konsolidacji naliczania listy płac.

Powiązane zarządzanie kadrami

Korzystaj z inteligentnych rozwiązań obejmujących zarządzanie kadrami, czasem pracy, świadczeniami i wynagrodzeniami.

Dodanie rozwiązania SAP SuccessFactors Employee Central Payroll do posiadanych produktów SAP pozwala nam łączyć dane o pracownikach z danymi o firmie. Rozwiązania SAP SuccessFactors dostarczają naszym pracownikom instrumentów do kierowania swoim rozwojem i karierą dzięki narzędziom samoobsługi pracowniczej.

Julie Pettit, Director of HRIS and Payroll, Cintas Corporation Przeczytaj historię klienta

SAP SuccessFactors Employee Central Service Center

Udziel zespołowi bezpośredniego dostępu do danych pracowniczych i do kontaktów z działem HR. Daj agentom dostęp do zintegrowanej bazy wiedzy.

 

Zintegrowana baza wiedzy dotyczącej kadr

Zapewnij łatwy dostęp do bazy wiedzy z zakresu HR. Dzięki temu umożliwisz korzystanie z systemu samoobsługi i zminimalizujesz obciążenie zgłoszeniami.

Obsługa zgłoszeń dla kadr

Zlecaj rozwiązywanie problemów właściwym osobom i udostępniaj im informacje, których potrzebują do wykonania zadania.

Wbudowane narzędzia analityczne dla usług HR

Obserwuj interakcje między pracownikami, powtarzające się problemy, wąskie gardła w zarządzaniu kadrami i jakość wprowadzonych rozwiązań.

Zgodność z umowami dotyczącymi poziomu świadczenia usług (SLA)

Analizuj interakcje między pracownikami i pojawiające się problemy, aby poprawić jakość usług HR dzięki predefiniowanym raportom zgodności z umowami SLA.

Wiele firm tak mocno skupia się na nastawieniu na klienta, że umyka im to, co się dzieje na miejscu. Kluczem do sukcesu są usługi nastawione nie tylko na klienta, ale także na pracownika.

Kay-Christian Schersich, Head of HR Technology, UniperSE Przeczytaj historię klienta

SAP SuccessFactors Visa and Permits Management

Uprość procesy zarządzania wizami i zezwoleniami, korzystając z innowacyjnego, nowoczesnego rozwiązania.

 

Zarządzanie zgodnością z przepisami w przypadku wiz i zezwoleń

Stosuj spójne, monitorowane procesy obsługi wiz i zezwoleń.

Zoptymalizowane procesy rekrutacji i wdrażania pracowników

Usprawnij procesy związane z wizami i zezwoleniami na wszystkich etapach kontaktu z kandydatem na pracownika — od rekrutacji po wdrożenie — by nowo zatrudnione osoby mogły bezproblemowo zacząć wykonywać swoje zadania.

Analiza danych i raportowanie w czasie rzeczywistym

Monitoruj stan wiz i zezwoleń swoich pracowników bezpośrednio w rozwiązaniu, by zachować pełną przejrzystość. 

Obsługa złożonych wymagań dotyczących wiz i zezwoleń

Twórz scenariusze umożliwiające kompleksowe monitorowanie obsługi wiz i zezwoleń, korzystając ze swobodnie konfigurowanych mechanizmów.

Dzięki rozwiązaniom SAP SuccessFactors nie musimy się obawiać składania wniosków o wizy ani ich odnawiania, a ponadto oferujemy naszym pracownikom nowoczesne, oparte na integracji i przyjazne środowisko pracy.

Lamiaa Bauchet, Head of HR, Al Ghurair Real Estate Przeczytaj historię klienta

SAP SuccessFactor Document Management by OpenText

Zintegruj procesy zarządzania dokumentami dotyczącymi kadr w swojej firmie. Zyskaj na podniesieniu wydajności, minimalizacji ryzyka i redukcji kosztów.

 

Ulepszony system zarządzania dokumentami

Uzyskaj dostęp do dokumentów i zarządzaj nimi za pomocą rozwiązania pozwalającego przyspieszyć reakcje w obszarze usług wspólnych i podnieść ich poziomy obsługi.

Uproszczony dostęp do dokumentacji pracowników

Przeglądaj pełne akta zespołu w formie cyfrowej. Korzystaj z wyszukiwania pełnotekstowego, aby łatwo znaleźć dokumenty dotyczące wybranego pracownika.

Zarządzanie zgodnością z przepisami

Dbaj o zgodność z przepisami dotyczącymi HR, przechowywania danych i kompletności akt pracowników. 

Zautomatyzowane generowanie dokumentów dotyczących kadr

Korzystaj z predefiniowanych i elastycznych szablonów, aby łatwiej tworzyć spersonalizowane wiadomości do pracowników. 

SAP Work Zone for HR

Poznaj nowe sposoby pracy.

 

Pojedyncza lokalizacja

Zapewnij wygodny dostęp do odpowiednich aplikacji i procesów biznesowych, informacji oraz komunikatów, korzystając z ujednoliconego punktu dostępowego do pracy.

Wspomagane doświadczenia

Przeprowadź pracowników przez kompleksowe procesy obejmujące różne aplikacje biznesowe. 

Klienci

Zobacz, co nasi klienci sądzą o rozwiązaniach SAP SuccessFactors.

Zarządzaj bezpiecznym i zdrowym personelem

Zorganizuj powrót pracowników oraz zapraszanych gości do firmy w kontrolowany sposób.

Zarządzaj bezpiecznym i zdrowym personelem

Poznaj sposoby lepszego zarządzania dokumentacją dotyczącą zdrowia, globalnymi i lokalnymi przepisami, samodzielnym wykonywaniem testów oraz fizyczną kontrolą dostępu z myślą o bezpieczeństwie i ograniczeniu ryzyka w miejscu pracy.

Troska o zdrowie pracowników

Przekonaj się, jak rozwiązanie SAP SuccessFactors Visa and Permits Management może pomóc w zarządzaniu zasadami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa w czasach pandemii COVID-19, a także prowadzeniem dokumentacji w związku z powrotem pracowników do firmy.

Automatyzacja zarządzania tożsamością i dostępem

Zobacz, jak rozwiązanie AlertGuardian HCM pomaga zadbać o bezpieczeństwo i ochronę danych w ramach zarządzania personelem.

Usługi i wsparcie ekspertów

Uzyskaj niezbędne wsparcie i stań się ekspertem w zakresie obsługi, używania i utrzymania rozwiązań SAP SuccessFactors.

Oferty usług

Wdrażaj nowatorskie rozwiązania, przyspiesz swoją migrację do chmury i uprość transformację cyfrową procesów HR z SAP Digital Business Services.

Oferta pomocy technicznej

Uzyskaj proaktywną, predykcyjną i prewencyjną pomoc techniczną we wszystkich wariantach wdrożenia i wykorzystaj nowe technologie do szybkiej realizacji celów organizacji.

Centrum zasobów

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy.

Powrót do góry