Skip to Content
Skontaktuj się z nami

Zarządzanie
zasobami
ludzkimi

Zarządzaj nowoczesnym kapitałem ludzkim tak, by zwiększać możliwości firmy i rozwijać działalność

Uprość procesy kadrowe (HR), by osiągać lepsze wyniki. Wyszukuj utalentowanych pracowników, kształtuj przyszłych przywódców i angażuj cały personel za pomocą zautomatyzowanych, przejrzystych procesów oraz cyfrowej obsługi procesów zarządzania kapitałem ludzkim.

Odpowiedz na szczególne potrzeby HR firmy

Previous Next

Inwestycje w ludzi

Zapewnij pracownikom dostęp do jednej spójnej, globalnej platformy do zarządzania talentami i szkoleniami, rekrutacji, adaptacji, współpracy społecznościowej, nagradzania i analityki HR.

Wymierne rezultaty wykorzystania pakietu do zarządzania talentami

Uprość zarządzanie talentami, by specjaliści HR mogli działać proaktywnie i w prosty sposób mierzyć oraz jasno komunikować wyniki poszczególnych pracowników, a także określać ich wpływ na firmę.

Zmień zasady gry
dzięki wiedzy uzyskanej
z serii audycji na temat HR

Posłuchaj naszych audycji radiowych emitowanych na żywo oraz dostępnych na żądanie. Zdobądź wiedzę na różne tematy związane z HR omawiane przez naszych ekspertów.

Poznaj fakty

32%
mniejsza rotacja pracowników dzięki wglądowi w dostępność i braki personelu w całym przedsiębiorstwie.

Analiza porównawcza wydajności SAP

20%
większy przychód na pracownika w przypadku firm, które analizują dane dotyczące personelu, by optymalizować strategie.

Analiza porównawcza wydajności SAP

Przekonaj się, jak nasi klienci osiągają sukces dzięki rozwiązaniom SAP

Previous Next

Udział pracowników na poziomie 95% — dzięki SAP SuccessFactors

Przekonaj się, jak firma Netafim zarządza personelem na całym świecie za pomocą jednego systemu HR w chmurze, obejmującego pracowników w 29 spółkach i 31 krajach.

Produktywność większa o 50% — z wykorzystaniem
SAP SuccessFactors

Dowiedz się, jak firma Brooks Brothers udostępnia kierownikom i pracownikom informacje za pomocą jednego prostego rozwiązania HR do zarządzania zasobami ludzkimi.

1,2 mln USD oszczędności dzięki wdrożeniu SAP SuccessFactors

Posłuchaj, jak firma Mohawk Industries generuje znaczne roczne oszczędności kosztów dzięki jednolitemu wglądowi w procesy kadrowe na całym świecie.

Wykorzystaj potencjał silnego przywództwa,
by skutecznie rywalizować w gospodarce cyfrowej

Previous Next

Zobacz, na czym powinna skupiać się Twoja firma, aby wieść prym w nowym świecie pracy opartej na technologii cyfrowej. Zapoznaj się z wnioskami z badania „Leaders 2020 agencji Oxford Economics.

Przeczytaj wpisy ekspertów oraz poznaj najnowsze informacje i trendy

Back to top