Skip to Content
Skontaktuj się z nami

Zarządzanie
zasobami
ludzkimi

Zarządzaj nowoczesnym kapitałem ludzkim tak, by zwiększać możliwości firmy i rozwijać działalność

Uprość procesy kadrowe (HR), by osiągać lepsze wyniki. Wyszukuj utalentowanych pracowników, kształtuj przyszłych przywódców i angażuj cały personel za pomocą zautomatyzowanych, przejrzystych procesów oraz cyfrowej obsługi procesów zarządzania kapitałem ludzkim.

Transformacja cyfrowa HR

Previous Next

Wszechstronna porada i analiza od firmy IDC. Transformacja cyfrowa jest dzisiaj najwyższym priorytetem korporacji.

Poznaj fakty

32%
mniejsza rotacja pracowników dzięki wglądowi w dostępność i braki personelu w całym przedsiębiorstwie.

Analiza porównawcza wydajności SAP

20%
większy przychód na pracownika w przypadku firm, które analizują dane dotyczące personelu, by optymalizować strategie.

Analiza porównawcza wydajności SAP

Przekonaj się, jak nasi klienci osiągają sukces dzięki rozwiązaniom SAP

Previous Next

Udział pracowników na poziomie 95% — dzięki SAP SuccessFactors

Przekonaj się, jak firma Netafim zarządza personelem na całym świecie za pomocą jednego systemu HR w chmurze, obejmującego pracowników w 29 spółkach i 31 krajach.

Produktywność większa o 50% — z wykorzystaniem
SAP SuccessFactors

Dowiedz się, jak firma Brooks Brothers udostępnia kierownikom i pracownikom informacje za pomocą jednego prostego rozwiązania HR do zarządzania zasobami ludzkimi.

1,2 mln USD oszczędności dzięki wdrożeniu SAP SuccessFactors

Posłuchaj, jak firma Mohawk Industries generuje znaczne roczne oszczędności kosztów dzięki jednolitemu wglądowi w procesy kadrowe na całym świecie.

Wykorzystaj potencjał silnego przywództwa,
by skutecznie rywalizować w gospodarce cyfrowej

Previous Next

Zobacz, na czym powinna skupiać się Twoja firma, aby wieść prym w nowym świecie pracy opartej na technologii cyfrowej. Zapoznaj się z wnioskami z badania „Leaders 2020 agencji Oxford Economics.

Przeczytaj wpisy ekspertów oraz poznaj najnowsze informacje i trendy

Back to top

Call me now