Przejdź do zawartości
Menedżer dba o to, by opuścić budynek, rozmawiając z pracownikiem na urządzeniu mobilnym

SuccessFactors Workforce Planning

Dzięki rozszerzonemu planowaniu i analizom (xP&A) możesz odblokować przyszłość strategicznego planowania i analiz personelu.

Wzmocnienie współpracy między kadrami, finansami i pozostałymi obszarami działalności

placeholder

XP&A łączy plany finansowe i operacyjne, w tym plany dotyczące stanu zatrudnienia i personelu, aby pomóc organizacjom stać się bardziej zwinne, dopasowane i gotowe do reagowania na każdą sytuację. Przekonaj się, w jaki sposób SAP wspiera funkcję xP&A dzięki bezproblemowej integracji między planami i aplikacjami SAP.

Zadbaj o gotowość pracowników

placeholder
Planowanie personelu

Oceń i określ docelowe interwencje w zakresie zarządzania talentami, aby upewnić się, że w Twojej organizacji w odpowiednim czasie znajdą się odpowiednie osoby dzięki rozwiązaniom SAP SuccessFactors i SAP Analytics Cloud.
  • Analizuj, prognozuj i planuj podaż i popyt na pracowników oraz oceniaj luki w zasobach
  • Określanie docelowych interwencji w zakresie zarządzania talentami i tworzenie planów działania 
  • Stwórz optymalną kombinację pracowników zgodną z celami
    finansowymi 

placeholder
Analizy personelu

Zapewnij specjalistom ds. HR, analitykom i partnerom biznesowym możliwość szybkiego i dokładnego odpowiadania na pytania dotyczące personelu. Mogą podejmować decyzje biznesowe i wywierać na nie wpływ dzięki analizom opartym na danych i opartemu na dowodach podejściu do HR.
 

  • Szybko odpowiadaj na pytania dotyczące siły roboczej
  • Przyjęcie kultury podejmowania decyzji w oparciu o fakty
  • Odkryj ukryte trendy dotyczące pracowników

placeholder

Praca zespołowa sprawi, że marzenie zadziała

Trzy sposoby na zwiększenie wydajności
firmy dzięki jednemu źródłu danych HR

Centrum zasobów

Często zadawane pytania

Przeszukaj listę poniżej, aby znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące analiz i planowania personelu.

Rozwiązanie SAP Analytics Cloud i rozwiązania SAP SuccessFactors są zintegrowane dwukierunkowo, dzięki czemu możesz wykorzystać najnowsze dane HR do tworzenia planów dotyczących personelu. Wynikający z tego wpływ na koszty jest obliczany automatycznie i może być dostosowywany w celu oceny ogólnego wpływu. Po zakończeniu planowania można przenieść wyniki do modelu planowania finansowego w ramach SAP Analytics Cloud, tworząc proces planowania w zamkniętej pętli pomiędzy funkcjami HR i finansów.  

Rozwiązanie SAP SuccessFactors Workforce Analytics umożliwia specjalistom ds. HR, analitykom i partnerom biznesowym szybkie i precyzyjne odpowiadanie na pytania dotyczące personelu. Analizy oparte na danych mogą pomóc w podejmowaniu decyzji biznesowych za pomocą podejścia HR opartego na dowodach. Rozwiązanie oferuje rozbudowany katalog predefiniowanych wskaźników HR i talentów, śledzenia trendów w zakresie danych oraz przydatnych analiz. Może również integrować dane z wielu systemów HR. Dzięki tym narzędziom opartym na dowodach możesz szybko odpowiadać na pytania dotyczące siły roboczej, analizować trendy kadrowe i podejmować pewne decyzje.

Aby zaspokoić zapotrzebowanie klientów na responsywną obsługę o wysokiej jakości, musisz zaplanować odpowiednie osoby o odpowiednich umiejętnościach do pracy we właściwym czasie. Aplikacja SAP Workforce Forecasting and Scheduling firmy WorkForce Software zapewnia inteligentne funkcje prognozowania, planowania i optymalizacji, które ułatwiają zaangażowanie pracowników, zwiększenie kompetencji menedżerów i zwiększenie zgodności z lokalnymi przepisami prawa pracy. W przypadku branż o zmiennym zapotrzebowaniu, takich jak handel detaliczny, hotelarstwo i rekreacja, aplikacja pomaga stworzyć bardzo dokładną, specyficzną dla lokalizacji prognozę biznesową i przekształcić ją w dokładne wymagania kadrowe w celu zaspokojenia potrzeb organizacji. 

Narzędzia do analiz HR firmy SAP są dostarczane za pośrednictwem rozwiązania SAP SuccessFactors Workforce Analytics. Rozwiązanie zapewnia oparte na danych analizy wszystkich procesów HR i oferuje rozbudowany katalog predefiniowanych metryk dotyczących HR i talentów, śledzenia trendów w danych oraz przydatnych analiz. Może również integrować dane z wielu systemów, takich jak główne aplikacje HR i zarządzania talentami. Dzięki tym narzędziom opartym na dowodach możesz szybko odpowiadać na pytania dotyczące siły roboczej, analizować i dostrzegać luki i trendy kadrowe oraz podejmować trafne decyzje.

Funkcje planowania zmian HR w firmie SAP są zapewniane za pośrednictwem aplikacji SAP Time and Attendance Management firmy WorkForce Software. Aplikacja chmurowa łączy dane historyczne, takie jak ruch klientów, skany kart i dane dotyczące płatności z przyszłymi prognozami, umożliwiając menedżerom tworzenie harmonogramów zmian w oparciu o dane, które odpowiadają potrzebom ich firmy i pracowników. Dostępna jest również aplikacja mobilna umożliwiająca pracownikom wyświetlanie harmonogramu i szybką akceptację proponowanych zmian. Dzięki efektywnemu planowaniu zmian kadrowych można zmniejszyć koszty nadgodzin, zmniejszyć problemy z pracą i znacznie skrócić czas poświęcony na ręczne planowanie zmian.

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy.

Powrót do góry